Brze Cinjenice - Ekonomija

1
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
Izjednačavaju cijene - komunalnih usluga!
    - Predloženim zakonom se postepeno, kroz prelazni period od pet godina, izjednačavaju cijene komunalnih usluga za pravna i fizička lica i obezbjeđuje jasnije definisan pravni osnov za donošenje podzakonskih akata od strane Agencije za regulisane komunalne djelatnosti - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. 
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore o "propasti turističke sezone"
Bilansi demantuju - "crne prognoze"!
    - Crna Gora je od 2016. godine otvorila 140 hotela visoke kategorije što znači da je otvarala prosječno jedan hotel visoke kategorije mjesečno, u velike razvojne projekte na Primorju je od 2016. godine uloženo više od pola milijarde eura zahvaljujući čemu u našoj zemlji rade najprestižniji brendovi, a struktura gostiju je takva da ih je sve više iz Njemačke, Velike Britanije i Francuske – rekao je danas predsjednik Vlade Duško Marković u Skupštini iskazujući uvjerenje da će i ovogodišnja ljetnja turistička sezona biti uspješna nakon rekorda postignutih u protekle dvije godine. 
 
1
Ministar saobraćaja sa predstavnicima kompanije "Pizzarotti"
Italijani bi da - grade auto-put!
    - Crna Gora posvećeno radi na unapređenju saobraćajne infrastrukture i pozvali smo sve potencijalno zainteresovane subjekte da ispolje svoje interesovanje i predlože svoje uslove i modele za realizaciju ostalih dionica autoputa Bar-Boljare, na principima privatno-javnog partnerstva, na bazi najbolje međunarodne prakse, uz poštovanje principa jednakog tretmana, slobodne konkurencije i nediskriminacije. U toj utakmici neće biti povlašćenih igrača, a cijena i rokovi, te kvalitet rada, iskustvo i referentnost će biti jedine preporuke koje ćemo cijeniti kao Investitor, u transparentnom postupku izbora izvođača radova za nastavak izgradnje autoputa - istakao je ministar saobraćaja Osman Nurković na sastanku sa predstavnicima italijanske kompanije "Pizzarotti" koji su izrazili nadu u buduću potencijalnu saradnju i sa Vladom Crne Gore kada je projekat autoputa u pitanju. 
 
1
U Uniprom KAP ottvorena fabrika silumina
Proizvodiće za - avio i auto industriju!
          - Kada smo krajem marta obilazili cijeli kompleks, vidjeli smo da se ovdje praktično razvija jedan novi moderni industrijski centar naše zemlje. Na žalost, i tada i danas na ovom mjestu morali smo kontstatovati da je uzdizanje novog KAP pratila, rekao bih, histerična želja da ovaj projekat ne uspije. Ali nova fabrika iz čijeg kruga će izlaziti proizvod koji može ići direktno u hale automobilskih ili avionskih giganata, prkosi skepticima i oponentima savremenog razvoja. Svaki novi proizvod u Crnoj Gori je korak ka novom radnom mjestu, a svako novo radno mjesto snaga i kvalitet više na putu ka evropskom kvalitetu života naših građana - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, otvarajući danas - zajedno sa vlasnikom Uniprom KAP-a Veselinom Pejovićem - fabriku silumina. 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2019.
Rebalans omogućili - dobri rezultati!
- Vlada Crne Gore utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2019. Odluka o rebalansu budžeta donijeta je zbog dobrih rezultata rada Vlade, brige za građane ali i zbog odgovornog odnosa prema predstojećim obavezama - ukazao je ministar finansija Darko Radunović. 
 
0
Interreg IPA program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020
Za osam programa - 40 miliona!
       Na području Crne Gore, Italije i Albanije u predstojećem periodu biće sprovedeno osam projekata ukupne vrijednosti 40 miliona eura, kroz koje će biti sprovedene aktivnosti u brojnim oblastima, među kojima su zdravstvo, kultura, zaštita životne sredine i unapređenje turističke ponude.
U Podgorici su danas dodijeljeljeni grantovi za osam tematskih projekata koji su podržani u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, ukupne vrijednosti 40 miliona eura, od čega crnogorskim partnerima pripada 10,5 miliona eura.  
 
1
Savjet za turizam
Pokazatelji najavljuju - uspješnu sezonu!
       - Turistički pokazatelji u prvom kvartalu ove godine značajno premašuju podatke iz rekordne 2018. godine što, uz činjenicu da su aktivnosti na pripremi špica ovogodišnje sezone realizovane ili se realizuju u skladu sa planom, ukazuje da će i 2019. biti veoma uspješna turistička godina - konstatovao je danas Savjet za turizam. 
 
1
Tur-operatori iz Rusije u posjeti Crnoj Gori
Obogagaćivanje ponude - produžava sezonu!
      - Strateški cilj NTO CG jeste da produžimo turističku sezonu, a pored ostalih aktivnosti koje se realizuju kada je u pitanju podizanje kvaliteta turističke ponude i uvođenje novih sadržaja, upravo segment MICE ponude je jako važan za ostvarivanje tog cilja i zaista je zadovoljstvo da imamo priliku da ugostimo agente iz Rusije - istakla je Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, povodom dolaska tur-operatora, koji su ovog vikenda, na poziv hotela "Hilton" Podgorica – Crna Gora i Turističke organizacija Glavnog grada - Podgorice, u saradnji sa Hilton Worldwide Sales, Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i TA Explorer, ovog vikenda bili na studijskom boravku.  
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Smanjena stopa osiguranja - za dva odsto!
   Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim se predlaže smanjenje stope doprinosa za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca sa 4,3 na 2,3 odsto. Predlog je, uz povećanje minimalne zarade, dio cjelovitog rješenja koje je kreirano sa ciljem da se unaprijedi standard zaposlenih, a da se istovremeno ne uspori rast zaposlenosti i konkurentnosti privrede. U diskusiji je naglašeno da će se ovim rješenjem postići neutralan efekat na budžet u srednjem roku i obezbijediti ostvarenje prihoda projektovanih u procesu fiskalne konoslidacije - saopštila je Vlada Crne Gore. 
 
1
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
Na prodaju - "Sidro" i "Piva"!
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte danas je dao saglasnost Zahtjev Luke Bar AD – Bar za prodaju 100 odsto udjela u d.o.o Hotel Sidro i prihvatio Zahtjev Hotelske grupe Budvanska rivijera AD – Budva za davanje saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o prodaji putem javne aukcije koja se tiče prodaje Hotela Piva u Plužinama. Komisija za aukciju je zadužena da, u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije, sprovede postupak prodaje dijela imovine Hotelske grupe Budvanska rivijera AD – Budva – hotela Piva u Plužinama  
 
0
Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o rezultatima zimske turističke sezone 2018/2019.
Tokom zime - turista za trećinu više!
    - Crnu Goru je posjetilo 153.795 turista, što je za 33,37 odsto više nego prethodne sezone, kao i da je ostvareno 296.291 noćenja, što je 15,83 odsto više nego tokom sezone 2017/18.godine. Osim opština na sjeveru, gdje postoje zimski skijaški centri, evidentna je i dobra posjećenost centralnog i primorskog regiona, što je pokazatelj da se Crna Gora dinamično približava jednom od zacrtanih ciljeva – da postane cjelogodišnja turistička destinacija - saopštila je Vlada Crne Gore. 
 
0
Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018.
Izdaci finansirani - iz tekućih prihoda!
    - Gotovinski deficit budžeta za 2018. iznosi 168,9 mil. € i čini 3,65% BDP, a za 67,96 mil. € je manji u odnosu na 2017. ili 28,7%. Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit od 152,83 mil. € ili 3,3% BDP, što ukazuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen i jedan od glavnih ciljeva definisanih Fiskalnom strategijom. Suficit tekućeg budžeta za 2018. veći je 198,21% u odnosu na prošlogodišnji, ili nominalno za 101,81 mil. €“ - saopštio je generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija, Dragan Darmanović, poslije usvajanja Prijedloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018.  
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
Sistem osigurava - punjenje budžeta!
    - Razlog za donošenje predloženog Zakona je prije svega potreba za uspostavljanje sistema koji će obezbijediti dostupnost podataka o prometu proizvoda i usluga. Ciljevi za uspostavljanje sisteme elektronske fiskalizacije su osiguravanje stabilne poreske prihode i punjenje budžeta, efikasna kontrola transakcija, odnosno kontrola svih isporuka proizvoda i usluga, postepeno smanjivanje poreske administracije i stvaranje uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih podataka o poslovanju poreskih obveznika - istakla je v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Biljana Peranović.  
 
0
Konferencija „Zeleni dani 2019.“
Moramo imati - zeleni život!
- Ne smijemo više imati samo zelene dane, već moramo imati zeleni i prosperitetan život - poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović, koji je danas sa pomoćnicom generalnog sekretara UN gospođom Mirjanom Špoljarić Eger otvorio konferenciju „Zeleni dani 2019“ - Ostvarivanje potencijala za zeleni rast, koja će se u organizaciji UNDP, Vlade Crne Gore i Privredne komore održati danas i sjutra u hotelu Hilton u Podgorici.
- Moramo da rastemo, i to moramo da rastemo održivo i zeleno! Želimo da skrenemo pažnju najšire javnosti na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne sredine kao i dostizanja strateškog cilja za održivom valorizacijom prirodnih dobara, koji će omogućiti usklađen rast naše ekonomije - istakao je Simović.  
 
2
Vlada Crne Gore
Od 1.julla - minimalac 222!
       Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić saopštio je nakon sjednice Vlade da je Vlada donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade u neto iznosu od 222 eura, na osnovu predloga Socijalnog savjeta.
Ministar je kazao da je ovaj iznos minimalne zarade usaglašen kroz pregovore Vlade i socijalnih partnera.
- Povećanje minimalne zarade, shodno dogovoru će se primjenjivati od 1. jula ove godine. 
 
2
Vlada Crne Gore odlučila da od 1. juna ukine naknadu za OIE1“
Umjesto građana - plaćaće zagađivači!
    - Ovom izmjenom obezbijedili smo da tržišno poslovanje EPCG ne bude narušeno, da građani budu dijelom rasterećeni plaćanja po osnovu korišćenja obnovljivih izvora energije, a da u konačnom rezultatu prosječni računi za električnu energiju ostanu isti ili dijelom umanjen - objasnila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić poslije sjednice Vlade Crne Gore koja je donijela Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije i odlučila da od 1. juna ukine naknadu za OIE1“.  
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore u radnoj posjeti SR Njemačkoj
Njemci za - intezivnije investicije!
             - Njemačka privreda spremna je da intenzivnije investira u Crnu Goru i da ojača poslovne veze sa crnogorskim biznis sektorom – prvi konkretni koraci na tom planu dogovoreni su danas, prvog dana radne posjete predsjednika Vlade Duška Markovića SR Njemačkoj.
Predsjednik Vlade Crne Gore razgovarao je sa saveznim ministrom ekonomije i energetike Peterom Altmajerom i sa delegacijom Njemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK) koju je predvodio šef za vanjsku privredu Folker Trajer. 
 
1
Na 86. Medjunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu Crna Gora ima 10 izlagača
Osvojene nagrade - garantuju isplativost!
      - Činjenica da su izlagači iz Crne Gore ove godine osvojili 163 medalje za kvalitet dovoljno govori o kvalitetu domaćih proizvoda i o isplativosti ulaganja u ovaj sektor - ukazala je danas ministarka ekonomije Dragica Sekulić na sastanku sa potpredsjednikom pokrajinske Vlade Vojvodine, gospodinom Đorđem Milićevićem koji se održao u okviru posjete 86. Medjunarodnom sajmu poljoprivrede.
Na sajmu koji okuplja sve značajne aktere agrobiznisa iz regiona Crna Gora ima 10 izlagača, i to neke od najuspješnijh kompanija u Crnoj Gori. 
 
1
Potpisan ugovor o izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine
Završetak radova - za pet mjeseci!
       Ugovorom o izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine, koji su potpisali Uprava javnih radova i doo “Elektro tim” iz Budve, Vlada Crne Gore nastavlja sa aktivnostima u cilju turističke valorizacije ove lokacije.
Za ugovorenu investiciju kroz Kapitalni budžet Vlada je opredijelila 1.2 miliona eura, a rok za završetak radova je pet mjeseci od uvođenja izvođača u posao. 
 
1
Javna debata o 11. poglavlju – Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poljoprivrednici da iskoriste - fondove EU!
- Crnoj Gori su kroz IPARD na raspolaganju 39 miliona eura EU sredstava, a kroz Agrobudžet za 2019. godinu 52,4 miliona eura - podsjetio je glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević tokom javne debate o 11. poglavlju – Poljoprivreda i ruralni razvoj, apelujući na sve građane Crne Gore da iskoriste blagodeti naše države i raspoloživu finansijsku podršku da unaprijede započeto ili da pokrenu biznis u poljoprivredi.  
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10|