Brze Cinjenice - Ekonomija

2
Ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju
U Crnoj Gori - solarna elektrana!
   - Naša energetika u potpunosti dijeli osnovne karakteristike jedinstvene evropske energetike, Crna Gora čak će i premašiti ambiciozni plan udjela obnovljivih izvora energije, te nema odustajanja od ekološke Crne Gore - poručio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, otvarajući Ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju.
Crnogorski premijer dodao je da će se u našoj zemlji graditi jedna od najvećih solarnih elektrana u Evropi. 
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore otvorio Ski centar Kolašin 1600
Od šuma i livada - prestižni ski centar!
    - Evo, danas svjedočimo realizaciji razvojne vizije sjevera i cijele zemlje, rekao bih i više od toga. Danas svjedočimo da riječi i obećanja i planove koje imamo kad je u pitanju razvoj pretvaramo u djela. Otvaranjem Skijališta 1600 ustvari ulazimo u poslednju fazu završetka kolašinskog skijaškog rizorta, koji ce biti podstrek ne samo za Kolašin, nego za sjever u cjelini. Vjerujem da ce ovaj projekat i ono sto radimo kada je u pitanju zimski turizam i skijaški centri na Bjelasici, na prostoru Opštine Mojkovac, na prostoru Opštine Bijelo Polje i Berane biti snažan podsticaj za dalji razvoj sjevera i njegov ukupni progres - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, otvarajući danas Ski centar Kolašin 1600. 
 
1
Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja u Lješanskoj nahiji predstavio Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019.
Voda za - domaćinstva u 15 opština!
    - Planirana je izgradnja 31 vodovoda, sa 40 kilometara primarne i 15 kilometara sekundarne vodovodne mreže. Realizacija ovih projekata doprinijeće stvaranju boljih uslova života i rada na seoskom području. Vodu će dobiti oko 3.500 udomaćinstava u 15 opština, širom Crne Gore“, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović koji je danas u Lješanskoj nahiji predstavio Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019. 
 
0
Predsjednik Crne Gore primio predsjednika Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Mađarske
"Atlas" ne ugrožava - bankarski sektor!
       - Problem "Atlas banke" ne može dovesti u pitanje stabilnost bankarskog sistema u zemlji, te da u tom kontekstu ne postoje razlozi za zabrinutost u pogledu realizacije pojedinih inicijativa i poslovanja bankarskog sektora - naglasio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u razgovoru sa predsjednikom Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Mađarske Žoltom Nemetom. 
 
0
Vlada Crne Gore donijela Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019.
Za vodovode - skoro milion!
       Izdvajanje gotovo milion eura (970.000) za finansiranje podrške izgradnje vodovoda - uz učešće Opština i mještana u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda i još 80.000 eura za finansiranje ostalih obaveza i potreba u oblasti vodoprivrede u ovoj godini - predviđeno je Programom podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019. koji je danas donijela Vlada Crne Gore.
Programom je obuhvaćena izgradnja 31 vodovoda, u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na seoskom području kao i dalji razvoj poljoprivrede.  
 
0
Turistička organizacija Podgorice na manifestaciji „Dani Crne Gore u Zagrebu – Kreativna Crna Gora“
Predstavljaju - "Vinske ceste Podgorice“!
„Vinske ceste Podgorice“ Turistička organizacija Podgorice predstaviće danas u Zaagebu, u sklopu manifestacije „Dani Crne Gore u Zagrebu – Kreativna Crna Gora“.
Tamošnji predstavnici turističke privrede će, uz somelijera, biti u prilici da se upoznaju sa bogatom vinskom i gastro ponudom podgoričkog regiona i potencijalima za razvoj ovog oblika turizma.  
 
0
Predsjednik Vlade Crne Gore sa privrednicima
Reforme omogućile - razvoj biznisa!
    - Odlični rezultati Vladine ekonomske politike i sprovedene reforme dale su kvalitetnu osnovu za dalji razvoj biznisa, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje kvaliteta života građana - ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i najuspješnijih crnogorskih privrednika. 
 
0
Puštena u rad najsavremenija oprema u Laboratoriji za mljekarstvo
Potrošačima će - osigurati kvalitet!
         - Raduje me što smo danas zajedno na Biotehničkom fakultetu. Zajedno – naši evropski partneri, Vlada Crne Gore i Univerzitet Crne Gore. Iskazujem zahvalnost Evropskoj komisiji za opredijeljenu značajnu podršku za nabavku nove opreme. Savremena oprema dodatno će ojačati tehničke kapacitete laboratorije, analize uzoraka biće preciznije i pouzdanije i za farmere i za mljekare, a potrošačima će se osigurati još bezbjedniji i kvalitetniji mliječni proizvodi - ukazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović, koji je danas sa ambasadorom EU u Crnoj Gori Aivom Oravom obilježio početak rada na novoj opremi.
Nabavku opreme, vrijedne 400.000 eura podržala je EU iz pretpristupnih fondova, kroz Projekat „Podrška veterinarskom sektoru.  
 
3
Vlada Crne Gore usvojila Program rada za 2019.
Ključno opredjeljenje - rast standarda!
Stvaranje uslova za rast životnog standarda ključno je opredjeljenje Vlade Crne Gore, koja je danas usvojila Program rada za 2019.
 
 
2
Direktor Uprave prihoda Crne Gore o novčanim transakcijama putem e-komerca u "Atlas banci"
Utajeno preko - 30 miliona poreza!
       - Nažalost, znaačjan dio nećemo naplatiti zbog toga što 63 pravna lica, koja su se pet godina bavila ovim poslom, nijesu više finansijski među živima. Ovaj predmet se završava kontrolom do kraja 2017. a ostaje nam 2018., đe ćmo takođe da utvrdimo koji je obim transakcija tokom te godine, a pošto prijava poreza na dobit dospijeva 31. marta tek ćemo tada moći da zaokružimo konačnu sliku o visini utajenih prihoda. Smatram da će to biti preko 30 miliona eura, a na krau ćemo da vidimo šta je naplativo, a šta nije. Biće sigurno naplativo sve ono što se na današnji dan nalazi kao blokirano od specijalnog državnog tužilaštva - naglasio je direktor Uprave prihoda Crne Gore Miomir M Mugoša, govoreći o realizovanim novčanim transakcijama putem e-komerca u "Atlas banci", koje je omogućilo utaju poreza.
On je ukazao da je osnovano 130 firmi koje su vodile osobe povezane sa "Atlas bankom", a neke su bile i zaposlene u njoj, ili su bili članovi porodica zaposlenih.  
 
2
Formirana radna grupa koja će raditi na izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
Novim rješenjima - protiv sive ekonomije!
- Izmjene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i podzakonskih akata jeste iznalaženje novih rješenja koja će u najvećoj mjeri uticati na smanjenje sive ekonomije u oblasti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju osnovni su cilj radne grupe na čelu sa generalnim direktorom Direktorata za drumski saobraćaj Daliborom Miloševićem. 
 
2
Vlada Crne Gore usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019-2021.
Ekonomski rast smanjuje - jaz sa EU!
    - Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan Programom održiv je i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života građana. Program je u potpunosti konzistentan sa godišnjim Zakonom o budžetu i srednjoročnim budžetskim okvirom, kao i strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019-2021. godina, kao najvažniji dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom. Program ekonomskih reformi (PER) predstavlja i strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje, koji sadrži i prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka za privredni rast i jačanje konkurentnosti.
Uvojen je i Agrobudžet za 2019. godinu koji iznosi 52,4 miliona eura i veći je ua 31 odsto od prošlogidišnjeg.  
 
2
Vlada Crne Gore demantovala Duška Kneževića da je predsjednik Crne Gore onemogućio porvnanje za „Opštu bolnica Meljine“
Dogovor izostao zbog - megalomanije!
       - Dogovora nije bilo zbog megalomanskih zahtjeva koji su stalno povećavani, a ne zbog bilo čijeg uticaja pa ni uticaja predsjednika Crne Gore. Dakle, netačno je da je postojao bilo kakav uticaj ili pritisak - saopštila je Vlada Crne Gore, demantujući Duška Kneževića:
- Neistinita je, proizvoljna i zlonamjerna večeras iznijeta insinuacija ranijeg većinskog vlasnika PZU „Opšta bolnica Meljine“, danas krivično gonjenog lica, da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović navodno „spriječio dogovor“ ovog lica sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem i ministrom finansija Darkom Radunovićem „o poravnanju“. 
 
1
Tenderska komisija za privatizaciju Instituta za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo
Za kupovinu 10 - investicije 27,9 miliona!
       - Konzorcijum koji čine češka kompanija "Philibert" i "Vile Oliva" DOO ponudio je 10 miliona eura za kupovinu 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo i investicioni program od 27.944.380 eura - saopšteno je poslije današnjeg otvaranja ponude na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju održanoj u Ministarstvu ekonomije uz prisustvo predstavnika ponuđača. 
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. i Informaciju o pripremi Predloga programa rada za ovu godinu
Najvažniji cilj - bolji kvalitet života!
       - Nema u ovoj godini ništa preče i nema važnijeg cilja od povećanja kvaliteta života građana - naglasio je premijer Duško Marković na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore na kojoj je konstatovano da je ona da je stepen realizacije obaveza premašio tri četvrtine (77,2 odsto). Ostvareni su u 2018. godini odlični rezultati koji uključuju visok ekonomski rast, značajno smanjenje stope nezaposlenosti, rast stranih investicija i intenzivnu realizaciju razvojnih projekata. 
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog Zakona o administrativnim taksama
Smanjuju 72 - uidaju 49 taksi!
-Donošenje Zakona o administrativnim taksama i Zakona o lokalnim komunalnim taksama su aktivnosti Vlade na unapređenju poslovnog ambijenta. Udruženja poslodavaca su posljednjih godina ukazivala na problem sa ovom vrstom fiskaliteta odnosno parafiskaliteta. U tom kontekstu je i Vlada odlučila da kroz aktivnosti Savjeta za konkurentnost izmijeni ova dva propisa - uazala je generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, dr Bojana Bošković poslije sjednice na ojoj je Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog Zakona o administrativnim taksama. 
 
1
Za kupovinu akcija Instituta „Simo Milošević“
Stigla samo - jedna ponuda!
    U predviđenom roku za dostavljanje ponuda za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, dostavljena je jedna ponuda i to od Konzorcijuma Philibert, a.s. i Vile Oliva d.o.o.
Nakon otvaranja ponude, Komisija će ispitati da li dostavljena ponuda ispunjava kvalifikacione uslove nakon čega će, u roku od 15 dana od dana otvaranja biti vrednovana sa aspekta kvaliteta u skladu sa kritrijumima definisanim Instrukcijama ponuđačima. 
 
0
U uslovima sniježnih padavina koje su zahvatile i centralni i južni dio Crne Gore
Poljoprivrednici i stočari - preventivno!
          - U uslovima sniježnih padavina koje su zahvatile i centralni i južni dio Crne Gore, kao i najave sjevernog vjetra i kiše tokom dana koji može uzrokovati pojavu leda, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja pozivaju poljoprivredne proizvođače da pojačaju pozornost, reaguju preventivno, kako bi izbjegli eventualnu štetu - saopštila je PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. 
 
1
Miniistar turizma i održivog razvoja izuzetno zadovoljan postignutim
Od turizma - milijarda!
    - Crnu Goru je u prvih 10 mjeseci ove godine posjetilo preko 2,1 miliona turista, što je preko 100.000 više nego čitave 2017. i za preko 300.000 više nego čitave 2016. Od početka godine do kraja oktobra ostvareno je preko 12,5 miliona noćenja, što je za 550.000 više nego čitave 2017. godine. Takođe, po prvi put u istoriji, u crnogorskim hotelima boravilo je preko milion turista tokom jedne godine - ukazao je miniistar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović, ocjenjujući da je izuzetno zadovoljan postignutim u oblasti planiranja prostora i zaštite životne sredine, a da su u turizmu postignuti istorijski rezultati.  
 
2
Pozdravna riječ predsjednika Crne Gore na dodjeli „Wild beauty“ nagrada
Osmišljena politika daje - odlične rezultate!
      -Naša pažljivo osmišljena politika održivog razvoja u turizmu dala je i daje odlične rezultate i doprinos ukupnom napretku. U Crnoj Gori danas imamo svjetski poznate i prestižne rizorte kao što su Aman, Porto Montenegro, Luštica bay, uz stalno širenje njihovih kapaciteta, kao i sada izvjestan završetak novog rizorta Porto Novi. Odgovornom investicionom politikom uspjeli smo zadobiti interesovanje najvećih svjetskih, hotelskih brendova: Hilton, Ridžent, Šeraton, One and Only, Chedi... Crna Gora svakim danom sve više postaje jedna od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u ovom dijelu Mediterana. O tempu razvoja, i poboljšanju turističke ponude ubjedljivo govori činjenica da je u proteklih 5 godina u Crnoj Gori otvoreno čak 115 hotela sa 4 ili 5 zvjezdica. Iz godine u godinu bilježimo rast broja turista i broja noćenja, u sezonskoj, kao i vansezonskoj ponudi - ukazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, pod čijim su pokroviteljstvom večeras na Cetinju 14. put dodijeljene „Wild beauty“ nagrade: 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14|