Brze Cinjenice - Ekonomija

1
Savjet za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona
Poslije rekordne - projektuju rast!
          - Prošla godina bila je rekordna godina za turizam, u 2016. projektuje se dalji rast, a očekuje se skoro potpisivanje ugovora na novom niskobužetnom aviokompanijom koja će saobraćati na realiciji Crna Gora - Italija i Crna Gora - Njemačka - saopšteno je na današnjem radnom doručku za medije povodom jučerašnje sjednice Savjeta za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona. 
 
0
"MANS" podnijela Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju krivičnu prijavu zbog Solane
Za kredite - založili državno!
          - MANS je danas Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnio krivičnu prijavu protiv Mića Orlandića, bivšeg direktora Uprave za nekretnine i Dževdeta Čaprićija, sadašnjeg načelnika ulcinjskog katastra, Jelice Petričević, bivše zamjenice generalnog direktora Prve Banke Crne Gore, Dragana Đuranovića, službenika Crnogorske komercijalne banke (CKB), te osnivača kompanije Flash i Absolute, Veselina Barovića, Bojše Šotre, Zijada Blekića, Bećira Perazića i Vlatka Aprcovića zbog sumnje da su protivzakonito opteretili državnu imovinu ulcinjske Solane u korist dobijanja kredita za treća lica - saopšteno je iz ove NVO.  
 
0
Ministar poljoprivrede na skupu Svjetske banke u Vašingtonu predstavio rezultate projekata MIDAS I IPRAD
Za investicije - obezbijeđena 52 miliona!
    - Učešće na konferenciji dalo nam je priliku da predstavimo rezutate dva projekta koja realizujemo sa SB gotovo šest godina. To su MIDAS i IPARD like. Dobili smo i poziv da svoje iskustvo prenesemo zemljama regiona i svijeta gdje SB realizuje slične projekte. Postignuti rezultati u poljoprivredi su vidljivi i veliki broj zemalja iskazao je interesovanje da prenesemo iskustva Crne Gore - naglasio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Petar Ivanović, koji je na poziv SB učestvovao na Trećem sastanku na visokom nivou na temu Razmjene znanja i govorio o „Povećanju produktivnosti u poljoprivredi kroz razmjenu znanja“  
 
2
Ministar poljoprivrede razgovarao sa šeficom Svjetske banke Tatjanom Proskurjakovom
Novi izazov - podrška preradi!
- Ovo nije običan projekat. Za nas predstavlja još jedan izazov jer počinjemo sa podrškom investicijama u preradu poljoprivrednih proizvoda. Bazične pretpostavke su stvorene kroz jačanje primarne proizvodnje i sazrelo je vrijeme da se usmjerimo na preradu - govoreći o projektu IPARD-like 2, ukazao je ministar poljoprivrede dr Petar Ivanović u današnnjem razgovoru sa šeficom Svjetske banke Tatjanom Proskurjakovom. 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Od jula - najniže veće 20 odsto?!
             - U cilju zaštite materijalnog položaja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Vlada Crne Gore utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Dopunama je predviđeno vanredno usklađivanje kojim će se od 1. jula 2016. godine penzije povećati za tri odsto, a nominalni iznos najniže penzije za 20 odsto. Zakon je dopunjen i odredbom kojom je propisano da korisnicama privremene naknade ovo pravo prestaje danom kada ostvare pravo na doživotnu mjesečnu naknadu po osnovu rođenje troje ili više djece, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.  
 
1
NVO "MANS"upozorava da je na djelu unaprijed smišljena, do sada nezabilježena pljačka državne imovine
Solana otpisana - kao privatno zemljište!
    - Zemljište Solane je u nacrtu Prostornog plana za obalno područje već proglašeno privatnim vlasništvom što potvrđuje sumnje da je na djelu unaprijed smišljena, do sada nezabilježena pljačka državne imovine, u kojoj će Crna Gora ostati bez blizu 15 miliona kvadratnih metara zemljišta na samoj obali, a državni budžet oštećen za više stotina miliona eura - ukazuje NVO "MANS" u saopštenju za medije: 
 
1
Potpisan Ugovor o dokapitalizaciji i Ugovor o upravljanju Novim duvanskim kombinatom sa kompanijom iz UAE
Investitor ulaže - 20 miliona!
          - Kupac se obavezao da, u skladu sa Obaveznim investicionim programom, realizuje investiciona ulaganja u ukupnom iznosu od 20 miliona eura u izgradnju fabrike na novoj lokaciji koja je predviđena za tu namjenu, i to u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora o dokapitalizaciji - precizirano je Ugovorom o dokapitalizaciji i Ugovorom o upravljanju Novim duvanskim kombinatom koje su danas potpisali predstavnici Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorica sa "BMJ INDUSTRIES FZ LLC", Ras Al-Khaimah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.  
 
1
Vlada Crne Gore donijela Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika
Dug će naplatiti - imovinom!
    - Donošenjem Uredbe pruža se mogućnost poreskim obveznicima da se rasterete poreskog duga, kako bi se izbjegla blokada računa i omogućilo poslovanje u otežanim uslovima zbog ukupne ekonomske situacije i nelikvidnosti. Istovremeno, na ovaj način će se postići i efikasnija naplata budžetskih prihoda. Uredbom je propisano da se poreski dug odnosi na obaveze čiji iznos prelazi 100.000 eura, a imovinom poreskog obveznika smatra se: stambeno-poslovna zgrada, stambena jedinica i poslovni objekat - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas donijela Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. 
 
0
Vlada Crne Gore usvojila Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2016.
U agrobudžetu - 16,2 miliona!
    - Za poljoprivredu Budžetom je opredijeljen ukupan iznos od 16.218.746 eura. Vlada Crne Gore danas je usvojila Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2016. – Agrobudžet. Dokumentom su utvrđeni uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike za tržišno-cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, poslove od javnog interesa, socijalne transfere pojedincima i mjere u oblasti ribarstva - saopšteno je sa današmke sjednice Vlade Crne Gore.
Donijet je i Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2016. za čiju realizaciju je Budžetom opredijeljeno 550.000 eura. Programom je obuhvaćena izgradnja 43 vodovoda, kao i vještačkih akumulacija, u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na seoskom području. Prioritet je dat seoskim vodovodima, koji su finansirani u prethodnom periodu i novim zahtjevima za izgradnju vodovoda, koji su dostavljeni iz opština.  
 
0
Konferencija povodom dodjele grantova u okviru Prvog poziva za projekte Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo
Za devet projekata - 3,7 miliona!
    - U okviru ovog Poziva ugovoreno je devet projekata ukupne vrijednosti 3,7 miliona eura. Sprovođenjem zajedničkih inicijativa u oblasti zaštite biodiverziteta, ekonomskog razvoja i unapređenja održivog korištenja prirodnih resursa nastoji se postići društveno ekonomski razvoj programske oblasti - naglasio je državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović, otvarajući danas konferenciju povodom dodjele grantova u okviru Prvog poziva za projekte Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo. 
 
0
Otvoren Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo
Za programe - 20 miliona!
    - Cilj Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo je poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u tom području - poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Aleksandar Andrija Pejović na otvaranju sekretarijata i dodao da su raspoloživa sredstva EU, u okviru finansijske perspektive 2014-2020, 11,9 miliona eura za Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije i za Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Kosova 8,4 miliona eura. 
 
2
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. i uputio ga Vladi na usvajanje
Valorizacija - na tri načina!
    - Odluka o planu, pripremljena je u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede, a na osnovu dostavljenih predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta. Odlukom su utvrđeni ciljevi i metode privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se turistički valorizovati. Poseban dio Odluke odnosi se na socijalne aspekte privatizacije - saopštio je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte koji je danas utvrdio Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. i uputio ga Vladi na usvajanje.  
 
2
Potpisani prvi ugovori iz projekta ADMAS
Za četiri kompanije - po tri miliona dolara!
       Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja profesor dr Petar Ivanović potpisao je danas prve ugovore u skladu sa javnim pozivom o kreditiranju razvojnih projekata u poljoprivredi iz sredstava koje je odobrio Abu Dabi razvojni fond. Ugovori su potpisani sa vlasnicima kompanija Milkraft Leche, Mesopromet-Franca, MI Goranović i Vektra Jakić. Potpisivanju je prisustvovala ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata u Crnoj Gori Hafsa Al Ulama.  
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Jesenju analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2015.
Očekuju rast ekonomije - 4,3 odsto!
    - Podaci za prvih devet mjeseci ukazuju da se do kraja godine može očekivati realna stopa rasta ekonomije od 4,3 odsto - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Jesenju analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2015. godinu kojom se daje prikaz ostvarenja i kretanja u medjunarodnom okruženju, makroekonomskim sektorima, javnim finansijama i sektorskim politikama Crne Gore za tri kvartala tekuće godine. Pored toga, Analiza sadrži procjene osnovnih makroekonomskih i fiskalnih agregata do kraja godine, odnosno kratak prikaz projekcija za srednji rok. Istovremeno, za svaku sektorsku politiku prikazani su izazovi i predložene mjere za njihovoprevazilaženje.  
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore na 4. samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine u Sudžou
U agendi smjernice - za realizaciju prioriteta!
       - Svako od nas ima viziju razvoja svoje zemlje, i regiona u cjelini. Imamo i zajedničke strateške ciljeve. U našem je interesu da nađemo prave puteve za njihovo ostvarivanje. Smatram da predložena Srednjoročna agenda i Sudžou smjernice predstavljaju dobru osnovu za realizaciju prioritetnih projekata u regionu, i da su snažan podstrek našem budućem ekonomskom razvoju.
Uvjeren sam da će se zajedničkim naporima plodonosna saradnja u svim oblastima nastaviti i dalje produbljivati, na dobrobit naših naroda i naših prijateljskih država.
Ovim riječima predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović zaključio je izlaganje na 4.samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine u Sudžou. Govor crnogorskog premijera prenosimo integralno:
 
 
2
Predstavnici Vlade Crne razgovarali sa čelnicima više kineskih kompanija
Interesuju ih - Verige i "Luka Bar"!
    Kompanija CRBC izrazila je zainteresovanost za realizaciju još nekoliko projekata u Crnoj Gori poput razvoja Luke Bar, izgradnje mosta Verige i industrijskog parka i zaobilaznice oko Budve, dok je crnogorska delegacija, pored pomenutih projekata, kao potencijalne oblasti za saradnju istakla turizam i komunalnu infrastrukturu, kao i izgradnju druge dionice auto-puta - saopšteno je sa sastanka predstavnika Vlade Crne Gore sa čelnicima više kineskih kompanija u Sudžou. 
 
1
Tenderska komisija za privatizaciju društva "Novi duvanski kombinat AD Podgorica"
Jedina ponuda - stigla iz Emirata!
Tenderska komisija za privatizaciju danas je otvorila jedinu ponudu koja je dostavljena na tender za privatizaciju društva "Novi duvanski kombinat AD Podgorica" - od kompanije BMJ INDUSTRIES FZ LLC, Ras Al-Khaimah, Ujedinjeni Arapski Emirati.
Ponuđač je dostavio ponudu za dokapitalizaciju bez kupovine akcija i u ponudi je naveo namjeru da realizuje investiciju u osnovna i obrtna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000 eura. Investicije u osnovna sredstva iznose 18.000.000 eura, dok su investicije predviđene za obrtna sredstva 2.000.000 eura. U ponudi se takođe navodi da je planirana kupovina novog zemljišta sa objektom u kome će se organizovati proizvodnja.
 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
Viša stopa - niža dva odsto!
          - U cilju dalje finansijske konsolidacije budžeta, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Izmjenama je predviđeno da se produži primjena više poreske stope za oporezivanje ličnih primanja iznad 720 eura i za 2016., uz smanjenje više poreske stope na 11 odsto, umjesto dosadašnje od 13 odsto. U raspravi je naglašeno da Vlada, pored stabilizacije javnih prihoda, izbalansiranim pristupom čini napore ka postepenom rasterećenju privrede - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila ovaj akt.  
 
1
Vjetroelektranu na Možuri gradiće državna kompanija Republike Malte
Od temelja do struje - 24 mjeseca!
       - Ono što smo danas mogli da čujemo su direktna uvjeravanja da će radovi na terenu početi u martu sljedeće godine i da se očekuje završetak radova, odnosno da će prva struja poteći iz vjetroelektrana u periodu od 24 mjeseca poslije otpočinjanja radova. Veoma smo zadovoljni što je jedna jako relevantna kompanija iz zemlje EU našla interes da investira u energetski sektor i projekte vjetroelektrana, kao jednoj od komparativnih prednosti u Crnoj Gori - ukazao je ministar ekonomije Vladimir Kavarić nakon današnjeg susreta sa ministrom energetike, zdravlja i privatno-javnog partnerstva u Vladi Republike Malte Konradom Mizzijem, povodom prenosa Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetrolelektrane na lokalitetu Možura, između Vlade Crne Gore i kompanije „Enemalta plc“ sa Malte, koja je u većinskom vlasništvu Vlade Republike Malte.  
 
0
Povodom Doing Business izvještaja Svjetske banke za 2015., ministar održivog razvoja i turizma održao radni doručak sa medijima
Po izdavanju dozvola - napredovali 11 mjesta!
          - Crna Gora je na Doing Business listi Svjetske banke 2015. napredovala za 11 mjesta u oblasti izdavanja građevinskih dozvola zauzimajući 91. mjesto. Samo od 2013. naša zemlja je, kada je riječ o građevinskim dozvolama, napredovala sa 176. na 91. mjesto. Reforme u oblasti građevinarstva sprovode se u kontinuitetu od 2008. od usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata - teze su na koje je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović ukazao na radnom doručku sa novinarima, povodom Doing Business izvještaja Svjetske banke za 2015. 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10|