1
Odbor direktora Svjetske banke
Za regulaciju Lima i Grnčara - 15 miliona!

    Odbor direktora Svjetske banke dobrio je 15 miliona eura kreditnih sredstava za skori početak kapitalnih infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara.
Realizacijom ovog projekta, Vlada Crne Gore će u Bijelom Polju, Beranama, Gusinju i Plavu riješiti višedecenijske probleme uzrokovane poplavama, zaštititi životnu sredinu i imovinu građana, a posebno poljoprivredno zemljište od trajnog gubitka.

Do kraja avgusta očekuje se raspisivanje međunarodnog tendera za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrda na Grnčaru i Limu, u skladu sa procedurama SB.
U dijelu infrastrukturnih radova, projektom su predviđeno:
Bijelo Polje - uređenje lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m i procijenjene vrijednosti investicije 1,6 miliona eura;
Berane - regulacija rijeke Lim na lokaciji Berane - Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km, procijenjene vrijednosti 2,5 miliona eura:
Plav – regulacija rijeke Lim, ukupne dužine 1,4 km, nizvodno od Plavskog mosta, procijenjene vrijednosti investicije od 1,2 miliona eura:
Gusinje - regulacija rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km, procijenjene vrijednosti 6,7 miliona eura:
Izgrađene obaloutvrde na Limu i Grnčaru biće multifunkcionalne. Osim što će štititi od poplava koje izazivaju ove bujične rijeke, biće i moderno uređene šetališne zone koje će građanima i turistima omogućiti prijatan boravak i rekreaciju uz rijeke.
U Bijelom Polju, kao dodatni efekat projekta, stvoriće se uslovi za izgradnju gradskog kolektora. U Gusinju će se zaštiti od devastacije plodno zemljište i omogućiti njegovo korišćenje u funkciji razvoja ovog kraja i proširenja poljoprivrednih domaćinstava, bez brige o mogućoj devastaciji od poplava. U Plavu će se zaštiti dalja degradacija riječnog korita, zaštiti domaćinstva, zemljište i Brezojevičko groblje, a takođe urediti i plaže. U Beranama će zaštiti domaćinstva od poplava, mostovi od dalje degradacije i omogućiti efikasnije korišćenje prostora, sa napomenom da se projekti uklapaju takođe sa izgradnjom nove saobraćajnice u ovom gradu.
Projekat Regulacije Lima i Grnčara dio je Programa Svjetske banke Sava-Drina Koridor koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama.
Osim regulacije Lima i Grnčara u četiri opštine, projektom su predviđeni i infrastrukturni radovi za razvoj ruralne vodovodne infrastrukture u Andrijevici, u koje će biti uloženo 150 hiljada eura. Takođe, 100 hiljada eura biće uloženo na područje Nikšića, za unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja Grahova i zaštitu od požara kroz višenamjensko korišećenje voda.
Kroz ovaj projekat biće pripremljena dokumentacija i za regulaciju vodotoka Lima i Tare, na prioritetnim dionicama na područjima opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin, u dužini od 12 kilometara.
Posjeta : 109