Brze Cinjenice - Ekonomija

0
Projekat podmorskog kabla realizuje se planiranom dinamikom
Kabal puni - crnogorsku ekonomiju!
- Projekaat kompanije "TERNA" na teritoriji Crne Gore, izgradnja podmorskog kabla realizuje se planiranom dinamikom i imaće višestruko pozitivne efekte na ekonomiju Crne Gore - istaknuto je u današnjem razgovoru ministra finansija dr Radoja Žugića i izvršnog direktora kompanije "TERNA Crna Gora" Claudia Marchioria.  
 
0
Aktuelna crnogorska ponuda za zimsku turističku sezonu u Tirani
Preko granice - na skijanje!
    Ambasador Crne Gore u Republici Albaniji Ferhat Dinoša i direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić, pozvali su građane Albanije da posjete Crnu Goru, ističući dobrosusjedske odnose dvije zemlje, pojednostavljenu proceduru prelaska granice, imajući u vidu zainteresovanost albanskih turista za Crnu Goru kao turističku destinaciju na press konfenciji u hotelu »Tirana International« na kojoj je predstavljena aktuelna crnogorska ponuda za zimsku turističku sezonu.  
 
0
Izvršni direktor Svjetske banke Frank Hemskerk
Podržaće viziju - visokokvalitetne turističke destinacije!
- Svjetska banka razmotriće sve mogućnosti za snažniju podršku razvoju Crne Gore kao visokokvalitetne turističke destinacije i raduje nas vaša jasna vizija razvoja - izjavio je izvršni direktor Svjetske banke Frank Hemskerk, tokom razgovora u Vašingtonu sa ministrom održivog razvoja i turizma Branimirom Gvozdenovićem.
 
 
0
Zimski izvještaj Evropske komisije o crnogorskoj ekonomiji
Auto-put pokreće - ekonomski rast!
- Ključni izazovi privrede u pogledu održivosti javnih finansija u narednom periodu biće emitovanje euroobveznica i finansiranje auto-puta - mišljenje je Evropske komisije koja je u Zimskom izvještaju navela da je Crna Gora u prethodnoj godini zabilježila blagi oporavak ekonomije, a napredak je naročito uočen u poslijednjem kvartalu.
 
 
2
Vlada Crne Gore donijela Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2015 – 2017
U fokusu - otklanjanje prepreka ekonomskom rastu!
            - U skladu sa novim zahtjevima Evropske komisije u ekonomskom dijalogu sa zemaljama kandidatima za članstvo u EU, Vlada je pripremila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2015 – 2017, kojim je fokus ekonomske politike usmjeren na otklanjanje prepreka bržem ekonomskom rastu i razvoju i povećanje konkurentosti ekonomije. Primarni cilj ekonomske politike je otvaranje novih radnih mjesta i povećanje životnog standarda svih stanovnika Crne Gore - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila je Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2014., donijela Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2015 – 2017 i Program rada Vlade Crne Gore za 2015., koji su utemeljeni na jedinstvenoj analitičkoj osnovi i strateškim političkim ciljevima.  
 
2
Savjet za privatizaciju utvrdio Prijedlog plana privatizacije za 2015.
Cilj je - povećati konkurentnost!
      - Prema predloženoj projekciji, osnovni ciljevi privatizacije obuhvataju povećanje konkurentnosti i efikasnosti privrednih društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva, stimulisanje privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Za realizaciju tih ciljeva biće preduzete strukturne reforme i mjere za unapređenje poslovnog ambijenta, koje podrazumijevaju i uklanjanje barijera za nova ulaganja - saopštio je Savjet za privatizaciju koji je danas utvrdio Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2015. i uputio ga Vladi Crne Gore.  
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Pregovaračku platformu za pregovore sa ponuđačima koji su se javili na poziv za dodjelu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore
Pregovori do - kraja februara!
          - Vlada je već pripremila svu neophodnu zakonsku regulativu koja se primenjuje u ovoj industriji, uključujući i modele ugovora o koncesiji, čime je pregovaranje sa kompanijama svedeno na najmanju moguću mjeru. Kako je definisano Javnim pozivom, Vlada zadržava pravo da pregovara o uslovima sa ponuđačem(ima) o površini na koju se odnosi Ugovor, o trajanju različitih faza Ugovora, sadržaju obaveznog radnog programa i iznosu garancije u slučaju njegovog neispunjavanja, kao i o obavezama obuke za organe javne uprave i institucije u ovom sektoru. Nakon završetka pregovora, koji će trajati najduže do kraja februara 2015. godine, Vladi će biti dostavljen Izvještaj o tenderskom postupku sa predlogom Ugovora i predlogom Odluke o dodjeli koncesija, a konačnu odluku o dodjeli koncesija donijeće Skupština Crne Gore - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila je Pregovaračku platformu za vođenje pregovore sa ponuđačima koji su se javili na Javni poziv za dodjelu ugovora o koncesili za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore. 
 
1
Stočarima koji su ispunili uslove
Prvi put - premije u godini ostvarenja!
Prvi put Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja isplatilo je premije - u ukupnom iznosu od 1,8 miliona eura - stočarima koji su ispunili uslove za ostvarivanje premije za stočarsku proizvodnju za 2014. u godini ostvarenja prava na premiju.
- Početkom godine isplaćene su premije iz prethodne 2013. Redovnom isplatom premija stočari će u pravo vrijeme imati potrebna sredstva za nabavku stočne hrane, opreme i eventualno novih grla, odnosno sigurniju proizvodnju - napominju u ovom miistarstvu.  
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović razgovarao sa premijerima Kine i Srbije
Kineze interesuju - putevi, pruga i struja!
- Prioriteti su uglavnom skoncentrisani u tri oblasti. Prva je dalji razvoj putne infrastrukture, gdje će i dalje u prvom planu biti projekat Auto-puta. Dakle, mi smo sada zatvorili pitanje finansiranja prve dionice, ali to je Auto-put od pet dionica, tako da tu ima još jako puno posla. Drugo, govorili smo o medernizaciji željeznice, na tragu onog što je već potpisani Sporazum između Mađarske, Srbije i Kine sa prošlog Samita iz Bukurešta, gdje bi sada trebalo raditi na modernizaciji tog kraka između Beograda i Bara, uz potencijalno bolju valorizaciju kapaciteta Luke Bar. I treća je oblast energetike, gdje se kineske kompanije veoma intenzivno interesuju ne samo za pobjedu na otvorenom tenderu za gradnju drugog bloka Termoelektrane, nego i za ukupno korišćenje crnogorskih energetskih potencijala. Mi imamo iskorišćeno ispod 30% hidro potencijala Crne Gore. Imamo ozbiljne zalihe uglja, imamo ozbiljne potencijale u proizvodnji iz obnovljivih i novih izvora energije. Kineski premijer je kazao da Kina, odnosno njene kompanije, imaju izuzetan interes da bolje koriste energetske resurse u Crnoj Gori, i to bi mogla biti vrlo zanimljiva tema naše buduće ekonomske saradnje. Tako da sam veoma zadovoljan jednim konstruktivnim i konkretnim razgovorom, i ubijeđen sam da će crnogorsko-kiniski odnosi ukupno, a posebno odnosi u oblasti ekonomije, imati dinamičan progres u narednom periodu - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović poslije razgovora sa kineskim premijerom Li Kećijangom.
Đukanović je danas razgovarao i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem: 
 
1
Reagovanje predsjednika Tenderske Komisije za projekat „Kraljičina plaža“ – Dubovica Dragana Simovića
Tumačenja ugovora - izvučena iz konteksta!
      - O svim pitanjima vođeni su pregovori sa renomiranim pravnim timom investitora, sa dužnom pažnjom članova Tenderske komisije i nadležnih opštinskih i državnih organa, a sve sa ciljem izgradnje turističkog kompleksa koji će dugoročno donijeti korist opštinama i državi.
Namjera ugovornih strana jeste realizacija investicije koja će s jedne strane investitoru omogućiti raspolaganje prestižnim rizortom visoke klase a opštinama i državi valorizaciju prostora i značajne dugoročne ekonomske benefite - naveo je predsjednik Tenderske Komisije za projekat „Kraljičina plaža“ – Dubovica Dragan Simović demantujući tvrdnje koje su iznijete u medijima - po njemu izvučene iz konteksta - i napominjući "da ovim saopštenjem zaključujem polemiku na ovu temu jer smatram da su sve eventualne nejasnoće koje se odnose na predmetni ugovor razjašnjene".
Reagovanje predsjednika Tenderske Komisije za projekat „Kraljičina plaža“ – Dubovica Dragana Simovića prenosimo integralno:
 
 
0
Generalna direktorica Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom, Željka Radak – Kukavičić o pripremi zimske turističke sezone
Ski-centri očekuju - goste i uspjeh!
          - Za skijalište na Savinom kuku preko Investiciono-razvojnog fonda uloženo je preko 800 000 eura i očekujemo da do 25. Sve aktivnosti budu završene. I ski.centar “Kolašin” i “Javorovača”, “Vučje”, a ove godine i “Lokve” budu u funkciji. Turistička privreda na sjeveru nastoji da formira paket aranžmane i cijene se kreću od osam eura u privatnom smještaju do 65 u hotelskom, zavisno od paketa i ponude. I opštine na primorju potruile su se da zimu dočekaju sa bogatim programom, tako da već od novogodišnjih praznika imamo bogat program osmišljen za januar i februar. Uz obilje manifestacija, sigurni smo da će ponuda biti privlačna za sve koji dođu u Crnu Goru, ali i za građane. Vrijeme je zimskih raspusta, pa je prilika da pozovemo učenike da posjete ski centre. Takođe, Nacionalna turistička organizacija i lokalne i ove godine osmisliće “Bijeg na snijeg”. Organizovaćemo i kampanje na emitivnim tržištima koja su važna za naše zimske centre – u Srbiji, BiH, Albaniji i Hrvatskoj, tako da sam sigurna da ćemo imati uspješnu zimsku turističku sezonu - naglasila je generalna direktorica Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Željka Radak - Kukavičić na press konferenciji o pripremi zimske turističke sezone. 
 
2
Predsjednik Crne Gore čestitao Dan Opštine Baranima i Barankama
Dobra orjentacija - privlačenje investitora!
          -Dobra je orjentacija lokalne uprave u privlačenju investitora u formiranju kancelarije za to. Mislim da će ona biti samim formiranjem novi poziv investitorima da ovdje ulažu. Rekao je da bez obzira na to što Bar i država imaju kapacitete u svojim potencijalima, u oblasti turizma, privrede i pomorstva, bez stranih investicija u tim oblastima nema razvoja i neophodno je koristiti sve ono što je investiranje stranog kapitala -istakao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je čestitao Dan Opštine Baranima i Barankama, odbornicima, predsjedniku Skupštine Opštine i predsjedniku Opštine Bar.  
 
2
VLada Crne Gore usvojila Informaciju o modelu usklađivanja pezija u 2015.
Mijenjaće zakon da - ne smanje penzije!
   - Shodno finansijskim parametrima za ovu godinu, za 2015. Bilo bi negativno usklađivanje penzija, išle bi naniže. Ali, odlukom vlade, ako dođe do toga, ićiće se na izmjene Zakona o PIO, kojim bi se onemogućio negativni efekat, tako da se penzije ne bi smanjivale - istakao je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković poslije današnje sjednice Vlade Crne Gore na kojoj je usvojena Informacija o modelu usklađivanja pezija u 2015.  
 
1
Ministarstvo poljoprivrede, Evropska unija i Svjetska banka kreću u novi projekat podrške crnogorskoj poljoprivredi – IPARD-like
Poljoprivrednicima nepovratno - 4.1 miliona!
    Novi projekat podrške crnogorskoj poljoprivredi – IPARD-like, ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura, od kojih će 4,1 milion eura biti dostupno poljoprivrednim proizvođačima u vidu bespovratne podrške danas su ozvaničili ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof.dr Petar Ivanović, šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič, predstavnik Svjetske banke Mauricio Guadanji (Maurizio Guadagni) i direktor Direktorata za IPARD plaćanja Blagota Radulović. 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015.
Favorizovanje razvoja - smanjenje javnog duga!
    - Izvorni prihodi Budžeta su 1,3 milijardu eura i oni čine 37,46 BDP. Rashodi su 1,5 milijardu , ili 44,11 procenata. Sa ovakvim Prijedlogom Budžeta imamo njegov deficit – bez finansiranja auto-puta – 0.84, a ranije je bio predviđen 0,82 procenta. Deficit Budžeta sa auto-putem je 6,64, što je značajno smanjeno u odnosu na prvobitno rješenje od 6.78 procenata. Plan je da se zadužimo 633.8 miliona eura, od čega dominantan dio otpada na refinansiranje dospjelih obaveza . Takođe, 206 miliona eura su potrebe za izgradnju dionice auto-puta i 29,7 miliona eura su troškovi neophodni za pokriće tekućeg budžetskog deficita. Smatramo da ćemo favorizujući razvojnu komponentu, povećavanjem nivoa BDP smanjivati učešće javnog duga, a svakako stvarati preduslove za njegovo apsolutno stvarati preduslove za njegovo smanjivanje u narednom periodu - napomenuo je ministar finansija dr Radoje Žugić poslije sjednice na kojoj je Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015.  
 
0
Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović nakon sastanka Trilateralne komisije za Evropu u Beogradu
Poslije dvije recesije - potreban "elektro šok"!
    - Nažalost, poslije dvije recesije kroz koje su prošle ekoomije Zapadnog Balkana i danas kada se suočavamo sa problemom deflacije i kada smo veoma blizu i treće recesije, “pacijent na izdisaju” realna je ekonomska slika našeg regiona. Uvjeren sam da je tom pacijentu potreban elektro šok, kojeg mora obezbijediti EU, ovog puta u svojstvu lokomotive evropskog kontinenta i evropske ekonomije. Dakle, Lokomotiva mora biti zainteresovana da obezbijedi dovoljno dinamično kretanje svakog od vagona u toj kompoziciji. Zapadni Balkan startuje na to putovanje safakturom viševjekovnog ekonomskog i demokratskog zaostajanja. Zato nije dovoljno samo ponavljati floskulu “vrata su otvorena”. Mora se pomoći Zapadnom Balkanu da kroz ta vrata prođe - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović nakon sastanka Trilateralne komisije za Evropu u Beogradu. 
 
3
Zaključen Ugovor sa kineskom Exim bankom o finansijskom aranžmanu realizacije Projekta izgradnje auto-puta Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo
Projekat za - razvoj i konkurentnost!
       - Projekat ima određene terete prema javnim finansijama, ali ukoliko se budemo domaćinski odnosili, uspjećemo da bez posebnog tereta vraćamo kredit i na taj način da ostvarimo osnovne pravce naše ekonomske poltike koji se, prije svega, temelje na dinamičnijem ekonomskom rastu i razvoju, ali i na većem stepenu konkurentnosti naše ekonpomije - zaključio je ministar finansija Radoje Žugić povodom zaključivanja Ugovora sa kineskom Exim bankom o finansijskom aranžmanu realizacije Projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo.  
 
1
Konferencija „Osiguranje u poljoprivredi“
Uzaludna "oranja" - bez osiguranja!
             - Poljoprivredna proizvodnja danas je nezamisliva bez adekvatnog osiguranja, imajući u vidu sve izraženije klimatske promjene i česte nepredvidive vremenske nepogode koje, evidentno je, pogađaju i crnogorsku poljoprivredu. Broj poljoprivrednika u Crnoj Gori, koji je iskoristio podršku Ministarstva poljoprivrede u sufinansiranju 50 odsto premija osiguranja, nije na zadovoljavajućem nivou, ali je napravljen pomak – broj zaključenih osiguranja od 2012. porastao sa 2 na 14 u ovoj godini - istaknuto je na današnjoj konferenciji „Osiguranje u poljoprivredi“, čij je cilj bio pronalaženje modaliteta koji će bolje zaštiti poljoprivredne proizvođače u Crnoj Gori, podići standarde proizvodnje i proširiti tržišni prostor osiguravajućim kućama.  
 
2
Pozdravna riječ predsjednika Vlade Crne Gore na svečanosti u Bakuu povodom početka izgradnje Južnog gasnog koridora
Otvaranje nove - energetske perspektive!
- Crna Gora je od početka u ovom projektu. Od Memoranduma o razumijevanju u Tirani, preko prošlogodišnje Konferencije u Bakuu na kojoj je donešena odluka o realizaciji ove investicije, do današnjeg početka radova, koji čini izvjesnom budućnost gasovodaTANAP–TAP. Na njega bi se priključio Jadransko-jonski gasovod (IAP) kroz Albaniju, Crnu Goru, BiH i Hrvatsku. Crnoj Gori, kao i našim susjedima, i zemljama EU, otvara se potpuno nova energetska perspektiva - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović na svečanosti u Bakuu povodom početka izgradnje Južnog gasnog koridora.
Pozdravnu riječ crnogorskog premijera prenosimo integralno:  
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore razgovarao sa predsjednikom parlamenta Republike Azerbejdžan
Nova saradnja u - infrastrukturi i energetici!
- Dvije države za kratko vrijeme, od uspostavljanja diplomatskih odnosa, uspjele su da izgrade sadržajnu i kvalitetnu saradnju u nizu oblasti. Najprepoznatljivija je ona u oblasti ekonomije koja će, nakon posjete crnogorske delegacije , dobiti novi sadržaj kroz rad mješovite komisije i realizaciju novih projekata iz oblasti infrastrukture i energetike - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović u razgovoru sa predsjednikom parlamenta Republike Azerbejdžan Oktajem Asadovim. 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20|