Brze Cinjenice - Ekonomija

2
Ministar poljoprivrede razgovarao sa šeficom Svjetske banke Tatjanom Proskurjakovom
Novi izazov - podrška preradi!
- Ovo nije običan projekat. Za nas predstavlja još jedan izazov jer počinjemo sa podrškom investicijama u preradu poljoprivrednih proizvoda. Bazične pretpostavke su stvorene kroz jačanje primarne proizvodnje i sazrelo je vrijeme da se usmjerimo na preradu - govoreći o projektu IPARD-like 2, ukazao je ministar poljoprivrede dr Petar Ivanović u današnnjem razgovoru sa šeficom Svjetske banke Tatjanom Proskurjakovom. 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Od jula - najniže veće 20 odsto?!
             - U cilju zaštite materijalnog položaja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Vlada Crne Gore utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Dopunama je predviđeno vanredno usklađivanje kojim će se od 1. jula 2016. godine penzije povećati za tri odsto, a nominalni iznos najniže penzije za 20 odsto. Zakon je dopunjen i odredbom kojom je propisano da korisnicama privremene naknade ovo pravo prestaje danom kada ostvare pravo na doživotnu mjesečnu naknadu po osnovu rođenje troje ili više djece, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.  
 
1
NVO "MANS"upozorava da je na djelu unaprijed smišljena, do sada nezabilježena pljačka državne imovine
Solana otpisana - kao privatno zemljište!
    - Zemljište Solane je u nacrtu Prostornog plana za obalno područje već proglašeno privatnim vlasništvom što potvrđuje sumnje da je na djelu unaprijed smišljena, do sada nezabilježena pljačka državne imovine, u kojoj će Crna Gora ostati bez blizu 15 miliona kvadratnih metara zemljišta na samoj obali, a državni budžet oštećen za više stotina miliona eura - ukazuje NVO "MANS" u saopštenju za medije: 
 
1
Potpisan Ugovor o dokapitalizaciji i Ugovor o upravljanju Novim duvanskim kombinatom sa kompanijom iz UAE
Investitor ulaže - 20 miliona!
          - Kupac se obavezao da, u skladu sa Obaveznim investicionim programom, realizuje investiciona ulaganja u ukupnom iznosu od 20 miliona eura u izgradnju fabrike na novoj lokaciji koja je predviđena za tu namjenu, i to u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora o dokapitalizaciji - precizirano je Ugovorom o dokapitalizaciji i Ugovorom o upravljanju Novim duvanskim kombinatom koje su danas potpisali predstavnici Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorica sa "BMJ INDUSTRIES FZ LLC", Ras Al-Khaimah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.  
 
1
Vlada Crne Gore donijela Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika
Dug će naplatiti - imovinom!
    - Donošenjem Uredbe pruža se mogućnost poreskim obveznicima da se rasterete poreskog duga, kako bi se izbjegla blokada računa i omogućilo poslovanje u otežanim uslovima zbog ukupne ekonomske situacije i nelikvidnosti. Istovremeno, na ovaj način će se postići i efikasnija naplata budžetskih prihoda. Uredbom je propisano da se poreski dug odnosi na obaveze čiji iznos prelazi 100.000 eura, a imovinom poreskog obveznika smatra se: stambeno-poslovna zgrada, stambena jedinica i poslovni objekat - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas donijela Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. 
 
0
Vlada Crne Gore usvojila Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2016.
U agrobudžetu - 16,2 miliona!
    - Za poljoprivredu Budžetom je opredijeljen ukupan iznos od 16.218.746 eura. Vlada Crne Gore danas je usvojila Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2016. – Agrobudžet. Dokumentom su utvrđeni uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike za tržišno-cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, poslove od javnog interesa, socijalne transfere pojedincima i mjere u oblasti ribarstva - saopšteno je sa današmke sjednice Vlade Crne Gore.
Donijet je i Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2016. za čiju realizaciju je Budžetom opredijeljeno 550.000 eura. Programom je obuhvaćena izgradnja 43 vodovoda, kao i vještačkih akumulacija, u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na seoskom području. Prioritet je dat seoskim vodovodima, koji su finansirani u prethodnom periodu i novim zahtjevima za izgradnju vodovoda, koji su dostavljeni iz opština.  
 
0
Konferencija povodom dodjele grantova u okviru Prvog poziva za projekte Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo
Za devet projekata - 3,7 miliona!
    - U okviru ovog Poziva ugovoreno je devet projekata ukupne vrijednosti 3,7 miliona eura. Sprovođenjem zajedničkih inicijativa u oblasti zaštite biodiverziteta, ekonomskog razvoja i unapređenja održivog korištenja prirodnih resursa nastoji se postići društveno ekonomski razvoj programske oblasti - naglasio je državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović, otvarajući danas konferenciju povodom dodjele grantova u okviru Prvog poziva za projekte Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo. 
 
0
Otvoren Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo
Za programe - 20 miliona!
    - Cilj Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo je poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u tom području - poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Aleksandar Andrija Pejović na otvaranju sekretarijata i dodao da su raspoloživa sredstva EU, u okviru finansijske perspektive 2014-2020, 11,9 miliona eura za Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije i za Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Kosova 8,4 miliona eura. 
 
2
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. i uputio ga Vladi na usvajanje
Valorizacija - na tri načina!
    - Odluka o planu, pripremljena je u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede, a na osnovu dostavljenih predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta. Odlukom su utvrđeni ciljevi i metode privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se turistički valorizovati. Poseban dio Odluke odnosi se na socijalne aspekte privatizacije - saopštio je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte koji je danas utvrdio Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. i uputio ga Vladi na usvajanje.  
 
2
Potpisani prvi ugovori iz projekta ADMAS
Za četiri kompanije - po tri miliona dolara!
       Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja profesor dr Petar Ivanović potpisao je danas prve ugovore u skladu sa javnim pozivom o kreditiranju razvojnih projekata u poljoprivredi iz sredstava koje je odobrio Abu Dabi razvojni fond. Ugovori su potpisani sa vlasnicima kompanija Milkraft Leche, Mesopromet-Franca, MI Goranović i Vektra Jakić. Potpisivanju je prisustvovala ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata u Crnoj Gori Hafsa Al Ulama.  
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Jesenju analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2015.
Očekuju rast ekonomije - 4,3 odsto!
    - Podaci za prvih devet mjeseci ukazuju da se do kraja godine može očekivati realna stopa rasta ekonomije od 4,3 odsto - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Jesenju analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2015. godinu kojom se daje prikaz ostvarenja i kretanja u medjunarodnom okruženju, makroekonomskim sektorima, javnim finansijama i sektorskim politikama Crne Gore za tri kvartala tekuće godine. Pored toga, Analiza sadrži procjene osnovnih makroekonomskih i fiskalnih agregata do kraja godine, odnosno kratak prikaz projekcija za srednji rok. Istovremeno, za svaku sektorsku politiku prikazani su izazovi i predložene mjere za njihovoprevazilaženje.  
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore na 4. samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine u Sudžou
U agendi smjernice - za realizaciju prioriteta!
       - Svako od nas ima viziju razvoja svoje zemlje, i regiona u cjelini. Imamo i zajedničke strateške ciljeve. U našem je interesu da nađemo prave puteve za njihovo ostvarivanje. Smatram da predložena Srednjoročna agenda i Sudžou smjernice predstavljaju dobru osnovu za realizaciju prioritetnih projekata u regionu, i da su snažan podstrek našem budućem ekonomskom razvoju.
Uvjeren sam da će se zajedničkim naporima plodonosna saradnja u svim oblastima nastaviti i dalje produbljivati, na dobrobit naših naroda i naših prijateljskih država.
Ovim riječima predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović zaključio je izlaganje na 4.samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine u Sudžou. Govor crnogorskog premijera prenosimo integralno:
 
 
2
Predstavnici Vlade Crne razgovarali sa čelnicima više kineskih kompanija
Interesuju ih - Verige i "Luka Bar"!
    Kompanija CRBC izrazila je zainteresovanost za realizaciju još nekoliko projekata u Crnoj Gori poput razvoja Luke Bar, izgradnje mosta Verige i industrijskog parka i zaobilaznice oko Budve, dok je crnogorska delegacija, pored pomenutih projekata, kao potencijalne oblasti za saradnju istakla turizam i komunalnu infrastrukturu, kao i izgradnju druge dionice auto-puta - saopšteno je sa sastanka predstavnika Vlade Crne Gore sa čelnicima više kineskih kompanija u Sudžou. 
 
1
Tenderska komisija za privatizaciju društva "Novi duvanski kombinat AD Podgorica"
Jedina ponuda - stigla iz Emirata!
Tenderska komisija za privatizaciju danas je otvorila jedinu ponudu koja je dostavljena na tender za privatizaciju društva "Novi duvanski kombinat AD Podgorica" - od kompanije BMJ INDUSTRIES FZ LLC, Ras Al-Khaimah, Ujedinjeni Arapski Emirati.
Ponuđač je dostavio ponudu za dokapitalizaciju bez kupovine akcija i u ponudi je naveo namjeru da realizuje investiciju u osnovna i obrtna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000 eura. Investicije u osnovna sredstva iznose 18.000.000 eura, dok su investicije predviđene za obrtna sredstva 2.000.000 eura. U ponudi se takođe navodi da je planirana kupovina novog zemljišta sa objektom u kome će se organizovati proizvodnja.
 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
Viša stopa - niža dva odsto!
          - U cilju dalje finansijske konsolidacije budžeta, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Izmjenama je predviđeno da se produži primjena više poreske stope za oporezivanje ličnih primanja iznad 720 eura i za 2016., uz smanjenje više poreske stope na 11 odsto, umjesto dosadašnje od 13 odsto. U raspravi je naglašeno da Vlada, pored stabilizacije javnih prihoda, izbalansiranim pristupom čini napore ka postepenom rasterećenju privrede - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila ovaj akt.  
 
1
Vjetroelektranu na Možuri gradiće državna kompanija Republike Malte
Od temelja do struje - 24 mjeseca!
       - Ono što smo danas mogli da čujemo su direktna uvjeravanja da će radovi na terenu početi u martu sljedeće godine i da se očekuje završetak radova, odnosno da će prva struja poteći iz vjetroelektrana u periodu od 24 mjeseca poslije otpočinjanja radova. Veoma smo zadovoljni što je jedna jako relevantna kompanija iz zemlje EU našla interes da investira u energetski sektor i projekte vjetroelektrana, kao jednoj od komparativnih prednosti u Crnoj Gori - ukazao je ministar ekonomije Vladimir Kavarić nakon današnjeg susreta sa ministrom energetike, zdravlja i privatno-javnog partnerstva u Vladi Republike Malte Konradom Mizzijem, povodom prenosa Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetrolelektrane na lokalitetu Možura, između Vlade Crne Gore i kompanije „Enemalta plc“ sa Malte, koja je u većinskom vlasništvu Vlade Republike Malte.  
 
0
Povodom Doing Business izvještaja Svjetske banke za 2015., ministar održivog razvoja i turizma održao radni doručak sa medijima
Po izdavanju dozvola - napredovali 11 mjesta!
          - Crna Gora je na Doing Business listi Svjetske banke 2015. napredovala za 11 mjesta u oblasti izdavanja građevinskih dozvola zauzimajući 91. mjesto. Samo od 2013. naša zemlja je, kada je riječ o građevinskim dozvolama, napredovala sa 176. na 91. mjesto. Reforme u oblasti građevinarstva sprovode se u kontinuitetu od 2008. od usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata - teze su na koje je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović ukazao na radnom doručku sa novinarima, povodom Doing Business izvještaja Svjetske banke za 2015. 
 
2
Vlada Crne Gore usvojila Projekciju makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015‐2018.
Ekonomija ostvaruje - viši rast!
       - Prema najnovijoj procjeni, crnogorska ekonomija će ove godine ostvariti viši realni rast BDP od planiranog projekcijama iz aprila (3,5 odsto), tako da bi realna stopa rasta mogla dostići 4,3 odsto. Za period od 2015‐2018. predviđa se prosječan rast BDP od 3,8 odsto - u ovoj 4,3, a u periodu od 2016. do 2018. 4,1; 4,0 i 3,0 odsto - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Projekciju makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015‐2018. godina.  
 
2
Predstavnici Asocijacije industrijalaca provincije Breša Crnoj Gori
Za ulaganja - razne mogućnosti!
    - Crna Gora može biti dobra mogućnost za naše firme koje su industrijski vrlo različito pozicionirane i koje se bave različitim oblastima u okviru industrijske proizvodnje - rekao je danas u Podgorici Marko Bonometi, predsjednik Asocijacije industrijalaca provincije Breša, jedne od najstarijih udruženja Italije koje okuplja preko 1200 preduzeća sa preko 60.000 zaposlenih izvozi u preko 45 zemalja svijeta, koji se, tokom posjete predstavnika ove asocijacije Crnoj Gori, sastao sa ministrom ekonomije Vladimirom Kavarićem.  
 
1
Atlas Capital Centar večeras svečano otvoren u Podgorici
Otvorena vrata - za svjetske brendove!
          - Ovo svjedoči onome da je i u teškim vremenima, Kakve su bile vropske godine tokom prethodne decenije, moguće realizovati i ovako zahtjevne projekte, koji su zaktjevni i finansijski i arhitektonski, ali i koji uspostavljaju nove standarde i u Podgorici i u Crnoj Gori. Radujem se da smo ovaj projekat realizovali u koprodukciji domaćih i investitora iz UAE. To svjedoči da se na temelju dobrog razumijevanja, prijateljstva i saradnje između dvije države može realizovati još puno projekata koji bi doprinijeli stvaranju Crne Gore kao prestižne investicione i turističke destinacije. Sada je ovdje potrebno obezbijediti i svjetski renomirane brendove iz hotelijerstva, ugostiteljstva. Okolnst da se mogu pojaviti hotelijeri iz UAE obogatiće ponudu Podgorice - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, koji jje večeras, sa predsjednikom Upravnog odbora Abu Dhabi Financial Grupe Abdulhamidom Saeedom, ambasadorkom UAE u Crnoj Gori Hafsom Abdulla Mohamed Sharif Al Ulamom i izvršnim direktorom Abu Dhabi Financial Grupe Jassimom Alseddiqijem, simboličkim presijecanjem vrpce otvorio najveći i najmoderniji komercijalno-stambeno-poslovni objekat u Crnoj Gori - Atlas Capital Centar.  
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15|