Brze Cinjenice - Ekonomija

1
Potpredsjednik Vlade Crne Gore Vujica Lazović otvorio Regionalnu konferenciju u Bečićima o formalizaciji neformalne ekonomije
Prvi korak - olakšati rad!
    - Iako je Crna Gora u posljednjih 10 godina učinila značajne korake u pravcu povećanja fleksibilnosti tržišta rada kroz izmjenu zakonske regulative i smanjila troškove rada i dalje je poresko opterećenje na rad od 39 odsto veće od prosjeka EU i zemalja OECD. Fleksibilno tržište rada i jednostavna regulativa, u kombinaciji sa konkurentnim poreskim stopama i pravičnom primjenom propisa inspekcijskih organa prvi je korak u prelasku neformalnog u formalni sektor - ukazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore Vujica Lazović otvarajući Regionalnu konferenciju o formalizaciji neformalne ekonomije u Bečićima.  
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o vinu i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju
U vinu - povjerenje i zaštita potrošača!
       - Prijedlogom zakona o vinu uređuju se pitanja koja se odnose na pravila proizvodnje i prometa vinskog grožđa i proizvoda od grožđa, vođenje evidencije u vinogradarsko-vinarskom sektoru, kontrolu kvaliteta, označavanje, nadzor i kaznene odredbe. Vlada je konstatovala da se donošenjem Zakona stvara osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja tržišta, fer konkurenciju, očuvanje povjerenja i zaštitu interesa potrošača - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Prijedlog zakona o vinu i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju.  
 
0
Vlada Crne Gore usvojila Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. za period 1. april 2015 - 1. septembar 2015. i Prijedlog akcionog plana za ispunjavanje zahtjeva u oblasti Ko
Po ulasku - EU pomaže 300 miliona!
    - Vlada je usvojila Akcioni plan za pripremu zemlje za korišćenje evropskih fondova. Narednih mjeseci bićemo u prilici da otvorimo ovo značajno poglavlje koje govori o korišćenju fondova kada zemlja uđe u EU. Radi se o značajnim sredstvima, ssada imamo na raspolaganju 40 miliona eura bespovratne pomoći koju EU daje, a nakon članstva ova pomoć biće veća šest do osam puta. Oko 300 miliona eura godišnje moćićemo da koristimo za razne projekte - naglasio je glavni pregovarač za vođenje pristupnih pregovora sa EU ambasador Aleksandar Andrija Pejović poslije sjednice na kojoj je Vlada Crne Gore usvojila Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. za period 1. april 2015 - 1. septembar 2015. i Prijedlog akcionog plana za ispunjavanje zahtjeva u oblasti Kohezione politike EU.  
 
0
Uprava za inspekcijske poslove
U Srbiju vraćeno - 20 tona krompira!
             - Uprava za inspekcijske poslove - Fitosanitarna inspekcija vratila je pošiljku merkantilnog krompira u količini od 20.500 kg, zbog prisustva štetnog organizma. Porijeklo pošiljke je Republika Srbija.
U uzorku koji je Fotosanitarna inspekcija dostavila fitosanitarnoj laboratoriji utvrđeno je prisustvo hodnika ispod površine kore i jedna lutka. Oštećenja i lutka pripadaju vrsti iz familije moljaca (Geleechiidae) - saopštila je PR služba Uprave za inspekcijske poslove. 
 
0
Otvoren Prvi poziv za modularne projekte MED programa 2014-2020
Za svaki prioritet - 25 miliona!
Otvoren je Prvi poziv za modularne projekte u okviru novog Interreg MED programa 2014-2020, za prioritete 1, 2 i 3 programa. Poziv je otvoren do 2. novembra 2015. i odnosi se na sljedeće vrste projekata: studije (M1), testiranje (M2), kapitalizacija (M3), studije i testiranje (M1+2) i testiranje i kapitalizacija (M2+3).
Indikativni budžet ovog poziva je 75 miliona eura ERDF sredstava (25 miliona eura za svaki prioritet) i 3 miliona eura IPA sredstava (milion eura za svaki prioritet).  
 
0
Četrdeset crnogorskih pčelara na studijskom putovanju
Na edukaciju - krenuli u Italiju!
    Grupa od 40 crnogorskih pčelara, zajedno sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i medija, krenula je danas na studijsko putovanje u Bolonju, Italija. Cilj studijskog putovanja koje zajednički organizuju Ministarstvo poljoprivrede i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore je usvajanje novih znanja neophodnih za dalje razvijanje ovog sektora poljoprivrede i edukacija pčelara. 
 
0
Potpisan ugovor o koncesiji za izvorište "Veliki Maljen" u Šavniku
Stvoreni uslovi za - još 25 radnih mjesta!
      - Dobijanjem koncesije na izvorište Veliki Maljen u Gornjoj Bukovici, opština Šavnik, Fabrika vode "Diva" dobila je mogućnost poveća sopstvene proizvodne kapcitete. Istovremeno stvoreni su uslovi za otvaranje 25 novih radnih mjesta i povećanje izvoza vode na tržišta regiona, Bliskog Istoka i Evropske unije - saopštila je PR služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja povodom potpisivanja ugovora o koncesiji za izvorište "Veliki Maljen" u Šavniku - na dio voda u količini od 5 litara u sekundi - koji su danas potpisali ministar poljoprivrede Petar Ivanović i vlasnik preduzeća „Ekoper” Ljubo Perišić.  
 
1
Veliki odziv za prekvalifikaciju radnika u "Akademiji Azmont"
Svima šansa - za obuku i posao!
       - Kineska kompanija poštovaće domaće zakone o radu i radnom odnosu, pa je dobra prilika da se za nova zanimanja obučavaju srednjoškolci i studenti, ali i oni kojima fali koja godina do penzije - poručila je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, prilikom posjete radnicima koji se u Beranama i Bijelom Polju pripremaju za gradnju autoputa Bar-Boljare.
 
 
0
Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja sa poljoprivrednicima Malesije
Iskoristiti projekte - za veći kvalitet!
       - Poljoprivrednici se trebaju pripremiti za nove projekte podrške i na vrijeme upoznati sa standardima koje treba da dostignu za unapređenje proizvodnje i osvajanje novih tržišta. Važno je da idemo dalje korak po korak, da predočimo zahtjeve koje poljoprivrednici treba da ostvare kako bi iskoristili nove projekte podrške u cilju ukrupnjavanja proizvodnje i dostizanja većeg kvaliteta proizvoda. Zadovoljan sam što se povećavaju površine koje se obrađuju, jer time stvaramo osnovu za udruživanje, bez čega teško da ćemo uspjeti da izdržimo tempo razvoja. Osim daljeg rasta primarne proizvodnje, potrebno je da poljoprivrednici iskoriste podršku preradi poljoprivrednih proizvoda, kako bi stvorili što veću vrijednost i povećali zaradu - ulazao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Petar Ivanović, koji je sa sa poljoprivrednicima Malesije razgovarao o pravcima daljeg razvoja poljoprivrede na području GO Tuzi.
 
 
2
Crnogorski premijer o dinamici pripremnih radova za izgradnju auto-puta Bar - Boljare i o ekonomskim efektima
Start uključio - svu našu operativu!
            - Početak radova je potvrdio da će u izgradnju ove dionice autoputa biti uključena praktično cijela naša građevinska operativa, i mnoge druge kompanije. Do sada ih je angažovano 9, po izboru kineskih partnera, uz prethodnu saglasnost investitora i raznih su profila: projektanske, geodetske, geotehničke, elektroinstalaterske… Ukupna vrijednost njihovih ugovora prelazi 8 miliona eura - istakao je crnogorski premijer Milo Đukanović u odgovoru na poslaničko pitanje "Kojom dinamikom napreduju pripremni radovi i kakvi su dosadašnji efekti u ovoj fazi izgradnje auto-puta?". 
 
0
Ministar ekonomije sastao se sa predstavnicima lokalne samouprave
Zajednički do - investicija i radnih mjesta!
- Sastanak sa predsjednicima i predstavnicima opština u funkciji je implementacije Uredbe o podsticaju direktnih investicija, za koju je raspisan Javni poziv 1. jula i koja predstavlja niz finansijskih podsticaja za investiranje u Crnoj Gori, posebno na sjever. Kroz direktnu komunikaciju sa opštinama dodatno uspostavljamo, definišemo i ohrabrujemo institucionalni okvir, odnosno veza između Vlade i lokalne samouprave - naglasio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić tokom današnjeg susreta sa predstavnicima lokalne samouprave.  
 
2
Ovog vikenda u "Delta City"
Dani za - vino i maslinovo ulje!
       - Firme iz klastera vina i maslinovog ulja, imaće priliku da tokom dvodnevne manifestacije prezentuju i prodaju svoje proizvode. Cilj organizovanja događaja je motivisanje firmi iz klastera da tješnje sarađuju u cilju promocije proizvoda i boljeg pozicioniranja na tržištu - saopštila je PR sluužba Ministarstva ekonomije povodom "Dana vina i maslinovog ulja", manifestacije koja će ovog vikenda biti organizovana u „Delta City“. 
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović na "Premijerskom satu"
Razvoj koče - i partije!
- Na Vaše pitanje kako otkloniti taj problem iznijeću Vam dva moguća scenarija, makar u formi ličnog razmišljanja: prvi, da u postojećem zakonodavnom okviru Parlament napusti praksu zaustavljanja ili odlaganja Vladinih razvojnih inicijativa jer je to na štetu državnih i interesa građana Crne Gore. U Vladi smo vrlo zainteresovani za to, ne zbog svog opstanka, jer, kako vidimo, opstajemo i bez toga. Ali, mogli bi i da uradimo mnogo više u korist svih. I drugi, ukoliko Parlament ne želi da nosi odgovornost za te razvojne odluke jer u njih ne vjeruje, da promijenimo jedan broj zakonskih rješenja i da prenesemo Vladi potpunu odgovornost za donošenje takvih odluka. U Vladi smo spremni i za takvu opciju. Treći scenario je postojeći u kojem se usporavaju razvojni projekti zbog nedovoljne međuinstitucionalne saradnje djelova državne vlasti, a to je po nama izraz je neodgovornog odnosa prema ciljevima državne politike koji bi nas zajedno u Parlamentu, Vladi i drugim državnim organima morali obavezivati - odgovarajući - u sklopu "Premijerskog sata" - na pitanje "Šta Vlada Crne Gore planira da uradi da bi se otklonili razlozi za evidentan zastoj u realizaciji strateških projekata?" istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović. 
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2015.
Iz zaostalosti - boljim korišćenjem potencijala!
    - Za prevazilaženje istorijskog zaostajanja crnogorske ekonomije i njen dinamičniji rast, neophodno je istrajati na očuvanju makroekonomske stabilnosti, jačanju konkurentnosti i intenziviranju aktivnosti na boljem korišćenju razvojnih potencijala, što će ostati glavni ciljevi ekonomske politike Vlade i u narednom periodu. Prioritet fiskalne politike Crne Gore i dalje je osiguranje održivosti javnih finansija, ograničavanje rasta javnog duga, smanjenje poreskog opterećenja i unapređenje investicionog ambijenta - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2015. 
 
1
Turistička ponuda Crne Gore predstavljena i u Ljubljani
Slovencima ponuđena - raznovrsnost!
          - Crna Gora je diverzifikovala koncept ponude i nije isključivo ljetnja kupališna destinacija već i destinacija koja sve više privlači ljubitelje aktivnog odmora ( raftinga na Tari, alpinizma, planinarenja, speleologije, paraglajdinga, bajkinga, kajakinga i sl.) i da mnoge agencije u svojim programima nude obilaske i boravak u planinskom dijelu Crne Gore - istakla je direktorka NTO Crne Gore Željka Radak Kukavičić na današnjem predstavljanju turističke ponude Crne Gore u Ljubljani.
Za ljubitelje enogastronomskih čari izdvojila je boravak u eko selima kao i obilazak ruta „Putevima vina“, „Putevi sira“ i „Putevi meda“... 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014.
Deficit skoro - prepolovljen!
- Budžetska potrošnja u 2014. iznosila je oko 1.457 miliona eura, od čega je u razvojne projekte uloženo oko 134 miliona, dok su tekući prihodi iznosili oko 1.354 miliona eura. Deficit Budžeta za 2014. iznosi 103 miliona eura, što je 3 odsto BDP i manji je 48,8 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Akcenat fiskalne politike u 2014. godini bio je na nastavku konsolidacije javnih finansija, jačanju poreske discipline i daljem smanjenju nivoa sive ekonomije, kao i kontinuiranom sprovođenju mjera štednje u dijelu neproduktivne potrošnje. Sve mjere fiskalne konsolidacije usmjerene su na uspostavljanje dugoročne održivosti sistema javnih finansija, kojom se stvaraju preduslovi za veći privredni rast i jačanje konkurentnosti crnogorske privrede - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014.  
 
0
Sa Abu Dabi Fondom za razvoj potpisan Sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede
Poljoprivrednicima - 50 miliona!
       - Potpisali smo Sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede sa predstavnicima Abu Dabi Fonda za razvoj u iznosu od 50 miliona dolara. Rekao bih da je prije riječ o jednom prijateljskom, nego komercijalnom ili finansijskom aranžmanu, imajući u vidu da su crnogorski poljoprivrednici dobili mogućnost da izvoze svoje proizvode na tržište UAE. Kako bi im pomogli na tom putu, danas smo započeli komunikaciju u nizu intenzivnih razgovora sa predstavnicima agencija i institucija zaduženih za izdavanje sertifikata za izvoz i uspostavljanje standarda - istakao je ministar poljoprivrede dr Petar Ivanović poslije današnjeg potpisianja Sporazuma o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede.  
 
1
Danas zvanično počeli radovi na izgradnji prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare, Smokovac-Uvač-Mateševo
Početak saobraćajnice i - ekonomske prekretnice!
    - Današnji dan predstavlja zvanični datum početka radova na izgradnji puta Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Uvac – Mateševo. Ovaj dan označava početak izgradnje prvih kilometara auto-puta u Crnoj Gori. On će označiti prekretnicu u našem ekonomskom razvoju i promišljanju o daljim pravcima razvoja. Crna Gora snažno je zakoračila na putu evro-atlantskih integracija, čini značajne napore i pred njom su još važnije stepenice ka dostizanju željenog nivoa standarda koji će je preporučiti da bude sastavni dio porodice evropskih zemalja I članica NATO. Na tom putu, svakim korakom naprijed u svim segmentima društva, bliži smo željenim ciljevima. Stvoreni su svi ugovorni i zakonski preduslovi za poćetak pripremnih radova. Uporedo sa njima odvijaće se aktivnosti na izradi glavnog projekta ove dionice auto-puta. Ugovoreni period za izgradnju ove dionice je 48 mjeseci i uvjereni smo da će izvođač radova – kineska kompanija “CBRC” u definisanom roku završiti izgradnju ove dionice dužine 41 kilometar, sa 45 mostova i vijadukata i 32 tunela - naglasio je ministar saobraćaja Ivan Brajović na press konferenciji povodom zvaničnog početka realizacije projekta izgradnje auto-puta Bar - Boljare. 
 
0
Ministar finansija razgovarao sa izvršnim direktorom "Societe Generale banke"
Kompromisom do - opšteg interesa!
- Samo zajedničkim naporima i kompromisnim rješenjima mogu zadovoljiti interesi od opšteg značaja, ali i osloboditi bankarski potencijal u cilju jačanja konkurentnosti i stvaranja nove vrijednosti - složili su se u današnjem razgovoru ministar finansija dr Radoje Žugić i izvršni direktor "Societe Generale banke" Miroslav Hiršl. 
 
2
Potpredsjednik Vlade Crne Gore razgovarao sa delegacijom Banke za razvoj Savjeta Evrope
Nastaviće podršku - realizaciji projekata!
- U razvojnim pregnućima, kao odgovorno društvo, moramo sačuvati socijalnu koheziju - – naglasio je potpredsjednik Vlade Crne Gore Vujica Lazović u današnjem razgovoru sa viceguvernerom Banke za razvoj Savjeta Evrope Mikolajem Dovgeljevičem i zamjenika generalnim direktorom Direktorata za zajmove i socijalni razvoj Stefanom Selenom.
Viceguverner Dovgeljevič prenio je spremnost institucije koju predstavlja da pruži punu podršku realizaciji projekata u našoj zemlji, posebno na planu obrazovanja, zdravstva, životne sredine i socijalnog stanovanja.  
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22|