Brze Cinjenice - Ekonomija

1
Vlada Crne Gore donijela odluku o povećanju udjela države u EPCG
Država vratila - što je imala!
       - Prijedlogom Ugovora predviđeno je da, umjesto prve tranše u iznosu od 35,7 miliona eura za 7.826.438 akcija, Država uplati 68,9 miliona eura za 17.252.885 akcija, i već tokom maja 2018. godine poveća vlasnički udio u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) sa 57,01% na 70,16% umjesto na, inicijalno predviđenih 63%. Na ovaj način, osim što se stiče dvotrećinsko vlasništvo i odgovarajuća akcionarsaka prava, Država već u prvom koraku praktično vraća svoj vlasnički udio u EPCG na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljenog mišljenja većine članova Vlade usvojila Prijedlog Ugovora o izvršenju Put opcije i proslijedila ga Skupštini na razmatranje. 
 
0
Vlada Crne Gore i Privredna komora Crne Gore ozvaničili početak realizacije Programa promocije domaćih proizvoda – „Kupujmo domaće“
Kvalitetom odiše -vraća najviše!
            - Program „Kupujmo domaće“ ima svoju posebnu vrijednost i višestruki značaj - zajedništva - Vlade, privrednika i potrošača; značaj povjerenja - u sebe, u domaće vrijednosti, u domaće sposobnosti; značaj prevazilaženja – naslijeđenih i nametnutih navika, navika da više cijenimo tuđe nego svoje; značaj otvorenosti - uz poštovanje slobodnog tržišta i principa fer konkurencije; značaj razumijevanja potreba potrošača i značaj očuvanja tradicije, jer birajući domaće proizvode čuvamo i našu tradiciju i naše posebnosti - ukazao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović povodom potpisivanja sporazuma o saradnji Vlade Crne Gore i Privredne komore Crne Gore, čime su danas ozvaničilu početak realizacije Programa promocije domaćih proizvoda – „Kupujmo domaće“, koji se realizuje u saradnji sa trgovinskim lancima i proizvođačima.
Crnogorski proizvodi od danas su vidno označeni na policama šest najvećih trgovačkih lanaca - "Voli", HD "Laković", "Franca", "Aroma", "Idea", i "Megapromet".  
 
0
Tokom gradnje prioritetne dionice auto-puta
Brinu o nastavku - do Srbije!
- Već sada, tokom gradnje prioritetne dionice auto-puta, Vlada Crne Gore pokrenula je proces stvaranja pretpostavki da obezbijedi nastavak gradnje ostalih dionica do granice sa Republikom Srbijom - navedeno je u informaciji koju je danas usvojila Vlada Crne Gore. 
 
0
Predstavnici Vlade Crne Gore i Svjetske banke potisali ugovor o zajmu za realizaciju Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori - MIDAS 2
Za razvojne iskorake - novih 30 miliona!
- Novih 30 miliona eura za nove razvojne iskorake, za nova radna mjesta u ovom sistemu, za održivost i uvećanje dohotka kod postojećíh radnih mjesta, novi impuls za ubrzani ruralni razvoj, po!sebno sjevera, za usvajanje novih standarda, posebno u bezbjednosti hrane, i jačanje institucija u ovim sektorima. Najkraće, novi MIDAS koji realizujemo sa SB na temelju uspjeha u prethodnom MIDAS projektu će značiti pretpostavke za rast konkuretnosti u sektoru poljoprivrede, pojačanja supstitucije uvoza i rast izvoza, osvajanje zahtjevnih standarda u sistemu bezbjednosti hrane - istakao je inistar poljoprivreede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović povodom potisivanja ugovora o zajmu za realizaciju Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori - MIDAS 2, vrijednog 30 miliona eura, koji su danas potpisali predstavnici Vlade Crne Gore i Svjetske banke 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018.
Izmjene rezultat - efikasne naplate!
          - Izmjene budžeta uslijedile su kao rezultat efikasne naplate prihoda i dobrih rezultata ekonomske politike Vlade u prethodnoj godini te jačanja makroekonomske stabilnosti. Vlada je procijenila da ove činjenice uz pozitivan odnos finansijskih tržišta prema Crnoj Gori treba iskoristiti za refinansiranje duga po povoljnijim uslovima - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu i Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018.
Predloženim zakonom izvorni prihodi povećani su za 57 miliona eura, a rashodi za 82 miliona, te ukupan iznos budžeta iznosi 2.086.134.964,15 eura. Shodno tome, deficit budžeta iznosi 139,14 miliona eura odnosno 3,16% odsto procijenjenog Bruto domaćeg proizvoda u 2018. 
 
0
Sajam ženskog preduzetništva u tržnom centru "Mall of Montenegro"
Vulić o marketingu i - društvenim mrežama!
       Sajam ženskog preduzetništva, tradicionalno okupljanje i jedan od najvažnijih skupova u oblasti ženskog preduzetništva koji okuplja veliki broj preduzeća iz raznih sektora : usluge i maloprodaja, tekstil i moda, umjetničko zanatstvo, turizam, kozmetika, trgoivina, distribucija... kojih su vlasnice žene, biće sjutra i u subotu održan u tržnom centru "Mall of Montenegro".
U sklopu sajma ženskog preduzetništva planirano je i predavanje na temu "Marketing u doba društvenih mreža" Vladimira Vulića.  
 
2
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2018.
Na tenderu - "Igalo" i "Budvanska"!
       Početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava Institut „dr Simo Milošević“ AD - Igalo i HG „Budvanska rivijera“ predviđen je Prijedlogom odluke o planu privatizacije za 2018. koji je danas utvrdio Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.
O ovom prijedlogu član Savjeta Srđa Keković izdvojio je mišljenje. 
 
1
Vlada Crne Gore donijela Program rada za 2018.
Nastavlja mjere za - rast ekonomije!
         - Vlada će tokom ove godine nastaviti sa realizacijom programskih zadataka koji su jasno postavljeni na početku njenog mandata. U oblasti ekonomske politike nastaviće se sa realizacijom mjera za jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje, posebno konsolidaciju javnih finansija i povećanje stabilnosti finansijskog sektora, na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unapređenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok. Projektovani investicioni ciklus i realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata povećaće potencijal za rast ekonomije, prije svega u oblastima putne infrastrukture, energetike, turizma i poljoprivrede, uz multiplikativni efekat na sve ekonomske sektore. Ovakva dinamika će dovesti do rasta zaposlenosti i otvaranje novih mogućnosti za ubrzanje ekonomskog rasta - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas donijela Program rada za 2018. 
 
0
Turska kompanija TAV Airports zainteresovana za investiranje u crnogorske aerodrome
Sa pista - uzlijeće ekonomija!
      - Razvoj crnogorskih aerodroma preduslov je za razvoj ekonomije, industrije i turizma u Crnoj Gore. Valorizacija aerodroma posebno je važna za dalji rast turističke privrede koja je vodeća privredna grana u našoj zemlji - ocijenili su predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i Sani Sener, predsjednik i izvršni direktora turske kompanije TAV Airports, koja je zainteresovana za investiranje u crnogorske aerodrome.  
 
2
Vlada Crne Gore usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020.
Za devet oblasti - 20 prioriteta!
             - Program ekonomskih reformi sadrži makroekonomski okvir za srednjeročni period, kao i fiskalni okvir koji uključuje prateće mjere fiskalne politike i agendu strukturnih reformi za devet oblasti, sa dvadeset prioritetnih reformskih mjera, važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje. Program je u potpunosti konzistentan sa godišnjim Zakonom o budžetu, strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore, preporukama Evropske komisje, a slično kao i prethodnih godina, bio je predmet i širokog konslutativnog procesa sa najvažnijim zainteresovanim stranama u društvu - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020. 
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore primio predstavnike kompanije 32Group
Interesuju ih ulaganja - u Ulcinj i sport!
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković primio je predstavnike kompanije 32Group, sa sjedištem u Dubaiju, - na čelu sa predsjednikom i izvršnim direktorom Grupe Madžidom Pišjarom - koja je zainteresovana za investicije u turizam, prvenstveno u Ulcinju i za organizaciju velikih sportskih manifestacija u Crnoj Gori. 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Platformu za učešće predsjednika na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma
Premijer učestvuje - prvi put!
Premijer Duško Marković će na poziv osnivača i izvršnog direktora Svjetskog ekonomskog foruma Klausa Švaba, učestvovati na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma što je prvi put da predsjednik Vlade Crne Gore učestvuje u toj funkciji na ovom skupu koji okuplja najistaknutije ljude iz poslovnog svijeta, ekonomije, politike, akademske zajednice i civilnog društva na globalnom nivou.
   Platformu za učešće predsjednika na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma utvrdila je danas Vlada Crne Gore. 
 
0
Crnogorski premijer o planovima Vlade za izgradnju II bloka Termoelektrane Pljevlja
Imamo nteresovanja - kredibilnih partnera!
- Ne tražimo partnera ni kada je u pitanju II blok ni Elektroprivreda. Mi imamo ozbiljna i velika interesovanja kredibilnih partnera, pažljivo sagledavamo svako interesovanje i verujem da ćemo već u prvom kvartalu imati ozbiljne i snažne i primjenljive odluke u smislu i gradnje II bloka i rekonstrukcije Prvog bloka i naravno, moguće i novog partnera u Elektroprivredi, ali sa jasnim ciljem da će Crna Gora poslije duže vremena imati značajno većinsko vlasništvo u Elaktroprivredi i na taj način omogućiti da kvalitetnije kreiramo razvojne politike u energetici - odgovorio je novinarima crnogorski premijer Duško Marković u Bijelom Polju. 
 
0
Predsjednik Crne Gore o većoj stopi PDV i povećanju cijena, goriva, struje...
Trgovci da - žrtvuju maržu!
- Apelujem na sve one koji se bave trgovinom da na račun kvaliteta života građana svoju trgovačku maržu žrtvuju u onom omjeru u kome povećanje cijene imputa maloprodajne možda košta građane. Svima je nama najvažnije da građani žive kvalitetno. Vjerujem da će se uložiti napor da se ne povećavaju maloprodajne cijene iako su očigledno imputi za maloprodajne cijene se povećali. Jer kao što znate kad se ti imputi smanjuju te se cijene ne smanjuju. Tako da vjerujem da će negdje u trgovačkoj marži može naći prostora da se ne povećavaju cijene. Veoma bi se radovao i poštovao napor svih onih u maloprodajnoj mreži da žrtvuju nešto svog za kvalitet života građana i očuvanja cijena - istakao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, odgovarajući na pitanje o većoj stopi PDV i povećanju cijena, goriva, struje... 
 
0
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković u intervjuu prazničnoj "Pobjedi" o izgradnji auto-puta
"Nevjerne Tome" vide - grandiozni poduhvat!
- Izuzetno sam zadovoljan dinamikom izgradnje prioritetne dionice autoputa. Radovi se odvijaju na cijeloj trasi, probijeno je više tunelskih cijevi, svaki građanin kada prođe Bioče može se uvjeriti u fascinantne gabarite najvećeg pojedinačnog objekta – Mosta „Moračica". Sada više ne govorimo samo o projektu, jer se nazire izgled ove buduće crnogorske žile kucavice - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković u intervjuu prazničnoj "Pobjedi" i ocijenio:
- Igrom slučaja jedan od vazdušnih koridora ka Podgorici vodi upravo iznad gradilišta autoputa tako da se sada i doslovno „iz aviona“ vidi ovaj naš grandiozni poduhvat. I najveće nevjerne Tome mogu lično da se uvjere da je autoput stvarnost. 
 
2
Vlada Crne Gore usvojila Pravcie razvoja za period 2018 - 2021.
Cilj je - bolji kvalitet života!
- Pravcima razvoja utvrđen je strateški cilj razvoja Crne Gore, a to je povećanje kvaliteta života građana u dugom roku. Formalno su utvrđena četiri prioritetna sektora razvoja, a to su turizam, energetika, poljoprivreda i preprađivačka industrija i identifikovano je devetnaest oblasti politika za koje su utvrđeni prioriteti, predložene investicije i razvojne mjere - istakla je generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija Iva Vuković o Pravcima razvoja za period 2018 - 2021., koje je danas usvojila Vlada Crne Gore. 
 
2
Upravljački komitet Projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja odlučio da okonča saradnju sa kompanijom "Škoda Praha"
Partner bez - modela finansiranja!
- Nemogućnost realizacije Projekta u skladu sa potpisanim ugovorima 29. septembra prošle godine od strane kompanije Škode Praha, tj. činjenica da ni godinu nakon odustajanja Češke eksportne banke partner nije obezbijedio prihvaljiv model finansiranja Projekta. Uprkos značajnim naporima koji su predstavnici oba pregovaračka tima uložili u proteklom periodu nije postignut dogovor oko zadovoljavajuće strukture realizacije Projekta - obrazložio je Izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi Crne Gore Ivan Mrvaljević razloge za odluku Upravljačkog komiteta Projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja da okonča saradnju sa na ovom projektu češkom kompanijom "Škoda Praha". 
 
1
Dodjeljene nagrade "Wild Beauty Award 2017"
U rekordnoj godini - "Maestral" maestralno!
       - I ove godine me raduje da smo turističke nagrade godine dodijelili u godini koja je turistički bila rekordna. Ponoviću takođe prognozu koju sam stalno ponavljao da će naredne godina biti još bolja. U ovoj godini za devet mjeseci imali smo ostvaren prihod koji je veći od prošle godine koja je bila rekordna. Ono što je najava naredne godine garantuje da će ona biti još bolja. Iz godine u godini 13 puta smo davali ovakvu konstataciju i jednako toliko ovakvu prognozu. Zašto? Zato što smo imali kvalitetnu politiku u turizmu. Povećavali smo nivo turističke infrastrukture, Crnu Goru činili dostupnijom, kvalitetnije je promovisali - naglasio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, pod čijim je pokroviteljstvom Nacionalna turistička organizacija sinoć u hotelu "Hilton" dodjelila nagrade "Wild Beauty Award 2017". 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.
Višak daju - gdje je najpotrebnije!
- Napori Vlade i Ministarstva finansija doveli su do rezultata na koje možemo biti ponosni, u državnu kasu je uloženo više novca – projekcije ukazuju na oko 90 miliona eura do kraja godine, dok je iz državne kase potrošeno manje nego u prethodnom periodu, što je stvorilo priliku da na kraju godine dodatna sredstva budu upućena tamo gdje su ona najpotrebnija - ukazao je ministar finansija Darko Radunović obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. koji je danas utvrdila Vlada Crne Gore i kojim su izvorni prihodi i ukupni planirani izdaci budžeta povećani za 9,5 miliona eura, te je planirani nivo deficita budžeta ostao nepromijenjen.
Predsjedavajući Milutin Simović, zaključujući raspravu, istakao je da Vlada rebalansom izdvaja tek deseti dio uvećanih prihoda kako bi ga državno odgovorno i domaćinski usmjerila na izmirenje već stvorenih odnosno prispjelih obaveza. 
 
2
Vlada Crne Gore usvojila informaciju o kreditnom zaduženju kod EBRD
Za rekonstrukciju puteva - 40 miliona!
       - Ovim Projektom planirana je rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 km između Rožaja i Špiljana, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 16 km, između Tivta i plaže Jaz, kao i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 15.5 km, između Podgorice i Danilovgrada. Ukupna vrijednost Projekta je 52,05 miliona eura, od čega je iznos od 40 miliona eura obezbjeđen kreditnim aranžmanom sa EBRD, dok će preostala sredstva biti obezbjeđena iz donacije EBRD, u iznosu od 1,015 miliona i učešćem Vlade od 11,03 miliona eura - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40 miliona eura i dala saglasnost na Nacrt ugovora. 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21|