Brze Cinjenice - Ekonomija

2
Nacionalna investiciona komisija usvojila ažuriranu jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata
Za razvoj - 57 prioriteta!
- Ova lista definiše naš razvojni interes te da treba da se skončentrišemo na ono što mijenja stanje u državi sa aspekta stvaranja više mogućnosti za razvoj i bolji kvalitet života. Sada, dodao je on, kroz različite modele treba tražiti podršku za realizaciju utvrđenih prioritetnih projekata - ukazao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, predsjedavajući Nacionalne investicione komisije koja je danas usvojila ažuriranu jedinstvenu listu 57 prioritetnih infrastrukturnih projekata vrijednih oko pet milijardi eura. 
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore na Žabljaku
Ništa važnije od - razvoja i ekonomije!
         - Sa 28 otvorenih poglavlja od 33, i sa tri zatvorena ulazimo u novu fazu odnosa sa Evropskom unijom. Uz Berlinski proces vjerujem da sada idemo u nove benefite pogotovo kada je riječ o infrastrukturi. Zbog svega toga, sada treba da budemo posvećeni pitanjima razvoja i ekonomije. Nemamo sada preča posla. Vjerujem da ćemo nakon današnje posjete pratiti na dnevnom nivou šta se dešava na terenu, da li se dešavaju vidljive promjene ili imamo samo planove u glavama. Odavde moraju da dolaze ideje koje ste sposobni da pretvorite u rezultat – naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na sastanku sa rukovodstvom opštine na čelu sa predsjednikom opštine Veselinom Vukićevićem i predsjednikom Skupštine opštine Vidojem Tomčićem. 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o Izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.
Povećanje prihoda -za osam miliona!
       - Izmjenama se pristupilo zbog neophodnosti tehničkog usaglašavanja sa novom organizacijom i načinom rada državne uprave, kao i povećanja budžetskih prihoda i izdataka, usljed novih ekonomskih aktivnosti.Tehničkim izmjenama Prijedlog zakona je usklađen sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave u dijelu naziva i programske strukture potrošačkih jedinica. Takođe, u posebno je prikazano izvršenje potrošnje onih jedinica koje su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu bile samostalne, a koje postaju sastavni dio resornih ministarstava, odnosno organi u sastavu - saopštilaje Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Predlog zakona o Izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. 
 
1
Dodjela podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme
Investirano novih - milion eura!
    - Kroz javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme investirano je novih 1.000.000 eura. Poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori, njih 348, većinom sa sjevera, iskoristili su mogućnost da nabave novu mehanizaciju, uz podršku države u iznosu od 50 odsto investicije - saopštio je danas uTuzima potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović. 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Priijedlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020.
Očekivani efekat - 117 miliona!
       - Strategijom su definisani ciljevi i prioriteti ekonomske politike, prikazani izazovi na putu održivog rasta i prosperiteta, kao i način njihovog ublažavanja, odnosno eliminisanja. Imajući u vidu rastuće fiskalne pritiske, utvrđene su dodatne mjere fiskalne konsolidacije kojima se obezbjeđuje puni kredibilitet javnih finansija, doprinosi stvaranju budžetskog suficita, uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, uz istovremeno pravedniju raspodjelu socijalnih fondova, dalji rast penzija i stabilan ekonomski rast. Prilikom njihovog koncipiranja vodilo se računa o obezbjeđenju što ravnomjernije raspodjele poreskog tereta, pravednijoj raspodjeli socijalnih davanja i zaštiti najugroženijih slojeva društva, a uvažena je i potreba da Crna Gora, i sa aspekta visine poreskog opterećenja, ostane konkurentna destinacija za strana ulaganja. Strategijom su definisane mjere i na prihodnoj i na rashodnoj strani i njihov ukupan efekat u neto iznosu je 117 miliona eura - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas utvrdila Prijedlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020.  
 
0
Ministar finansija Darko Radunović na zajedničkoj konferenciji za medije sa delegacijom MMF
Posvećeni jačanju - kredibilnosti javnih finansija!
    - Dodatne mjere fiskalne konsolidacije doprinijeće stvaranju budžetskog suficita, uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, uz istovremenu pravedniju raspodjelu socijalnih fondova odnosno njihov rast za one kojima su najpotrebniji, dalji rast penzija i stabilan ekonomski rast - naglasio je ministar finansija Darko Radunović, na zajedničkoj konferenciji za medije sa šefom delegacije MMF Martinom Petrijem i guvernerom Centralne banke CG Radojem Žugićem, nakon završenih razgovora o strategiji fiskalne konsolidacije. 
 
0
NVO "MANS" o najavi novih ekonomskih mjera
Vlada pogađa - najranjivije!
       - Novim mjerama štednje za narednu godinu Vlada direktno targetira najranjivije kategorije stanovništva u pokušaju da još jednom teret svojih katastrofalnih ekonomskih odluka prebaci samo i isključivo na građane Crne Gore. Najavljeno povećanje PDV-a je na 21% , bojimo se, samo jedna u nizu mjera kojima će se u narednoj godini dodatno osiromašiti građane - saopštila je NVO "MANS" povodom novih mjera koje je najavio ministar finansija. 
 
0
Rezultati ekonomske aktivnosti u prvih pet mjeseci
Naplata poreza - povećana 7,7 odsto!
       - Samo u prvih pet mjeseci ove godine ukupna naplata poreza je veća za 39,14 miliona eura ili za 7,7% nego u istom periodu 2016. godine“ – rekao je premijer na sjednici Vlade Crne Gore održanoj u četvrtak, dodajući da je to, poređenja radi, blizu 70% budžeta Direkcije za javne radove. Drugim riječima, povećana naplata poreza i doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iznosi koliko 70% troškova za javne radove u 2017. - istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i izrazio zadovoljstvo implementacijom Fiskalne konsolidacije koja pokazuje da su postignuti respektabilni rezultati u rastu državnih prihoda i stope zaposlenosti kao i značajno većom poreskom disciplinom svih subjekata. 
 
3
Predsjednik Vlade Crne Gore na "Premijerskom satu"
Prvi put - nezaposlenost pada!
       - Broj nezaposlenih je nakon rekordnih 53.070 na kraju aprila ove godine, na dan 24. maja 2017. smanjen na 52.208 ili na stopu od 22,5 odsto. Prvi put se dešava pad, naravno, kao rezultat odgovora Vlade na ono što su bile katastrofalne politike parlamenta u prethodnom sazivu“ – naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković danas na "Premijerskom satu" u Skupštini Crne Gore, odgovarajući na pitanja poslanika. 
 
3
Uprava za bezbjednost hrane demantuje vetrinarsku inspektroku Mirjanu Drašković
Nema neispravne - piletine iz Brazila!
    - Na crnogorskom tržištu nema nebezbjedne piletine iz Brazila. U Crnu Goru je u 2017. godini uvezeno ukupno 11 pošiljki brazilske piletine koja je prošla kontrolu na zdravstvenu ispravnost. Laboratorijske analize na sve moguće parametre bezbjednosti hrane, potrvdile su ispravnost svih pošiljki. U protivnom meso ne bi bilo pušteno u promet - saopštila je danas direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković na vanrednoj press konferenciji povodom posljednjih medijskih navoda glavne vetrinarske inspektroke Mirjana Drašković o uvozu nebezbjedne brazilske piletine u Crnu Goru. 
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore obišao Luštica Bay
Projekat će obilježiti - novu Crnu Goru!
       - Luštica Bay je zaista projekat koji će obilježiti Crnu Goru kakvu želimo u budućnosti, novu Crnu Goru. Projekat se razvija impresivno. Vrijednost Luštica Bay-a je procijenjena na 1,1 milijardu eura zvog čega je ova investicija veoma važna za ekonomiju Crne Gore. To je projekat kome moramo biti povećeni svi, prije svega Vlada i njena administracija. Prošlo je vrijeme strateških političkih odluka, sve smo ih donijeli, sada smo na terenu ekonomije, razvoja, rasta, novih radnih mjesta, poboljšanja životnog standarda a ovaj projekat nam to omogućava. Ovdje ce živjeti preko 13 hiljada ljudi i opsluživati ovaj kompleks. Dakle ovdje neće biti hoteli i apartmani za sezonu, nego će se ovdje živjeti i raditi tokom čitave godine. Impresioniran sam ovim što vidim na terenu - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković prilikom današnjeg obilaska turističkog kompleksa Luštica Bay. 
 
1
Odlučnost Vlade Crne Gore da poveća fiskalnu disciplinu dala rezultate
Naplata prihoda uvećana - više miliona!
      - Odlučnost Vlade Crne Gore da poveća fiskalnu disciplinu dala je rezultate kroz naplatu prihoda uvećanu za više miliona eura u odnosu na prošlu godinu i planove za ovu, ali i kroz promjenu svijesti obveznika da država mora da se poštuje i obaveze prema njoj pravovremeno izvršavaju - ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i direktora Uprave carina Vladana Jokovića, Poreske uprave Miomira M. Mugoše i Uprave za inspekcijske poslove Božidara Vuksanovića i njihovih pomoćnika.  
 
1
Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Povećavaju efikasnost - čuvaju transparentnost!
   - U cilju postizanja veće efikasnosti uz istovremeno očuvanje dostignutog stepena transparentnosti, predloženim izmjenama se otklanjaju uočene teškoće u sprovođenju postupaka javnih nabavki i definišu slučajevi koji se javljaju u praksi, a nijesu obuhvaćeni zakonom - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.
- Veća efikasnost, a ne manja transparentnost postupaka javnih nabavki - sintetizovao je novine izmijenjenog propisa potpredsjednik vlade Milutin Simović. 
 
1
Počeli radovi na putu Jezerine - Lubnice
Za projekat uložena - 34 miliona!
       - Ovo je projekat za koji je opredijeljeno preko 34 miliona eura i on ima veliki ekonomski značaj ne samo za ove dvije opštine, već i za čitav Sjever. Ovi današnji radovi, sa tunelom od 2,8 kilometara i mostom od 150 metara, obuhvatiće i trasu od 14,4 kilometra - istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, koji je danas posjetio gradilište tunela kroz Bjelasicu na putu Kolašin-Jezerine-Lubnice-Berane i izrazio zadovoljstvo radovima koji su danas počeli na ovom kapitalnom infrastrukturnom projektu.  
 
1
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
Odbijeni prigovori - OT Logistics!
          - Prigovori kompanije OT Logistics S.A, Poljska podnijeti protiv odluka Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju društava „Luka Bar“ AD – Bar, br. 02-134/2 i „Montecargo“ AD – Podgorica, br. 02-135/2 od 27. aprila 2017. odbijaju se kao neosnovani - riješio je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte koji je informisan o novoj, daleko povoljnijoj ponudi ove kompanije.  
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore sa Savjetom stranih investitora
Zajedno do - boljeg biznis ambijenta!
          - Savjet stranih investitora želi da kroz dijalog i partnerski odnos sa Vladom Crne Gore radi na unapređenju poslovnog ambijenta, stvaranje uslova za snažnije prisustvo investitora što u krajnjem vodi do rasta crnogorske ekonomije, otvaranja novih radnih mjesta i boljeg života građana - ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Duška Markovića i delegacije Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori predvođenih predsjednikom Upravnog odbora Kristofom Šenom. 
 
1
Vlada Crne Gore o stanju radova na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
Put grade - planiranom dinamikom!
- Do sada je izdato 12 građevinskih dozvola za 12 od ukupno 19 pod-dionica. U toku je postupak za izdavanje jedne građevinske dozvole, a očekuje se da će postupak izdavanja preostalih dozvola biti završen tokom juna. Preostale pod-dionice u smislu izvođenja nijesu zahtjevne, traže kraće vrijeme izvođenja radova, kao i da je dinamika pojedinih vrsta radova usklađena sa ostalim pod-dionicama - izrazio je zadovoljstvo ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, a Vlada Crne Gore prihvatila je usmenu informaciju ministra saobraćaja i pomorstva o stanju radova na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac – Mateševo.  
 
0
Potpisan sporazum o donaciji kineske Vlade za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari
Čuvaju stare - grade nove mostove!
       - Dok ovih mjeseci graditelji iz Kine grade jedan novi most u Crnoj Gori, most Moračica, koji će biti graditeljski podvig i ukras auto-puta, naši prijatelji počinju projekat obnavljanja jednog starog velelepnog mosta kakav je ovaj na Đurđevića Tari. Čini mi se da to na jedan slikovit način govori o današnjoj Crnoj Gori - modernoj, evropskoj i evroatlantskoj. O Crnoj Gori koja hoće i želi da sačuva stare mostove kojima su vjekovima koračala prijateljstva, ali i Crnoj Gori koja želi i hoće da gradi nove mostove. To je interes i potreba svih građana Crne Gore koja je prepoznata u regionu po svojoj posvećenosti kada je u pitanju izgradnja mostova povjerenja i saradnje sa regionom i šire. To je ono zbog čega Crna Gora nije slučajno dobila epitet arhitekte regionalne stabilnosti - ocijenio je potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović, koji je danas sa ambasadorom NR Kine Cui Dživeiem potpisao sporazum o donaciji kineske Vlade za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari kojim je kineska Vlada opredijelila bespovratnu pomoć od 2,65 miliona eura. 
 
0
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja podržava mlade za život na selu
Za 44 mladih poljoprivrednika - po deset hiljada!
      - Ovom mjerom dajemo značajnu podršku za mlade ljude kojima je izbor život na selu i biznis u poljoprivredi. Nijesu samo u pitanju samo 44 radna mjesta za korisnike ove podrške, već i prilika za aktivno uključivanje i članova njihovih porodica. Važno je da svi zajedno uspijemo, jer će vaši uspjesi biti ohrabrenje drugim brojnim mladim ljudima. Zato, ostaje nam da svi zasučemo rukave i da radimo, a to niko ne umije bolje od vrijednih poljoprivrednika. A ako ikome treba da damo povjerenje to su mladi ljudi - ukazao je ministar poljoprivrede i ryralnog razvoja mr Milutin Simović, dodjeljujući u Mojkovcu rješenja o podršci Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u iznosu od 10.000 eura, sa kojima će 44 mladih krenuti u poljoprivrednu proizvodnju. 
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na "Premijerskom satu" o prvim efektima reformskih mjera
Povećanje prihoda - ohrabruje!
       - Danas, na osnovu ažuriranih podataka mogu potvrditi da se naplata izvornih prihoda odvija u skladu sa planom. U odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine, izvorni prihodi budžeta su u periodu 1. januar – 21. april 2017. godine veći za 1,1% i iznosili su 403,2 miliona eura.
Ovdje želim još da kažem da su nam na ovaj dan u aprilu mjesecu upoređujući sa istim periodom iz aprila 2016. godine prihodi veći za 11,2%. To je zaista podatak koji ohrabruje - naglasio je na "Premijerskom satu" predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.
Odgovore crnogorskog premijera prenosimo integralno:
 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10|