Brze Cinjenice - Ekonomija

2
Predsjednik Vlade Crne Gore razgovarao sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva
Uspjehom zainteresovali - investitore sa Ostrva!
    - Pojačano intreresovanje britanskih investitora u posljednjim mjesecima, došlo je kao plod značajnih uspjeha koje je Crna Gora ostvarila tokom ove godine – od članstva u NATO savezu, preko intenzivnog pregovaračkog procesa o članstvu u Evropskoj uniji, do ohrabrujućih rezultata koje je Vlada postigla na planu fiskalne konsolidacije - saglasili su se u današnjem razgovoru predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Alison Kemp. 
 
2
Predsjednik Vlade Crne Gore primio predsjednika kompanije DAMAC
Zainteresovan za gradnju - luksuznih hotela!
       Predsjednik kompanije DAMAC Hussain Sajwani danas je u razgovoru sa predsjednikom Vlade Crne Gore Duškom Markovićem iskazao interes za gradnju hotelskih kompleksa najviše kategorije u Crnoj Gori.
 
 
0
Sastanak ministara Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije
Hrvatska da ukine - diskriminatorne odredbe!
       Vlade Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije pozvali su Republiku Hrvatsku da hitno ukine diskriminatorne odredbe Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i da cijenu inspekcijskog nadzora usaglasi sa stvarnim troškovima postupka - zaključci su današnjeg ministarskog sastanka u Sarajevu, sa kojeg je i Evropskoj komisiji upućen poziv da se uključi u rješavanje problema.  
 
1
Na otvaranju obnovljenog hotela "Maestral' crnogorski premijer apelovao na investitore
Izbrusimo zajedno - dragulj Evrope!
- Monte Rock grupa je u prethodnih dvije godine uložila 50 miliona eura u kupovinu i adaptaciju hotela Maestral. Čestitam im na dobro urađenom poslu.
Želim da istaknem i da je firma Adriatic Properties, kao dio pomenute investicione grupe, značajan i kredibilan investitor za sve nas u Crnoj Gori, koja je u proteklih 10 godina realizovala investicije u iznosu od preko 150 miliona eura.
Na taj način, naši partneri su snažno doprinijeli dostizanju internacionalnih standarda u oblasti hotelijerstva i održivog razvoja - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na otvaranju obnovljenog hotela "Maestral" i apelovao na važne ličnosti iz svjeta biznisa "da ulažu u Crnu Goru i da zajedno izbrusimo ovaj dragulj Evrope".
 
 
1
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja realizuje program sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore
Podrška za - 102 mlada pčelara!
          Mladi koji su bili prijavljeni na Zavod za zapošljavanje, njih 102, iskoristili su mogućnost da iz Agrobudžeta za 2017. godinu, kroz Javni poziv za podršku mladim pčelarima, dobiju podršku u obliku tri oformljene pčelinje zajednice.
Ugovore o dodjeli podrške potpisali su danas prilikom susreta sa potpredsjednikom Vlade i ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutinom Simovićem, u Kući meda, u Danilovgradu. 
 
0
Crna Gora i IFAD zvanično počinju realizaciju Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja
Razvijaju agrar - u sedam opština!
          - U vrijeme kada se Crna Gora sprema za ulazak u EU, ulaganje u ekonomsku transformaciju ruralnih područja ključno je za razvoj. Cilj nam je da realizujući projekat u sedam opština obuhvatimo više od 16.000 ljudi - naglasila je direktorica IFAD za Bliski Istok, Sjevernu Afriku, Evropu i Centralnu Aziju, dr Kalida Buzar koja je sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutinom Simovićem zvanično otvorila Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja u Crnoj Gori - zajednički projekat kroz koji će biti podržan razvoj poljoprivrede i ruralne infrastrukture u sedam crnogorskih opština.  
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o akcizama
Opšta stopa PDV - 21 odsto!
-U skladu sa Predlogom fiskalne strategije, Vlada je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o akcizama. Kao što je najavljeno, radi smanjenja budžetskog deficita, predviđeno je povećanje opšte stope PDV sa 19 na 21 odsto, dok niža stopa, koja se primjenjuje na promet osnovnih životnih namirnica, ostaje neporomijenjena na nivou od 7% što je odgovor Vlade sa ciljem zadržavanja cijena osnovnih životnih namirnica odnosno onemogućavanjem poskupljenja ovih proizvoda. Predloženim izmjenama Zakona o akcizama predviđeno je postepeno povećanje visine akcize na duvanske proizvode, etil alkohol, gazirana pića i ugalj, za period od 2017. do 2020. - saopštila je Vlada Crne Gore. 
 
0
Glavni direktor kineske kompanije CRBC i predsjednik Vlade Crne Gore zadovoljni gradnjom auto-puta Bar - Boljare
Prva dionica - u roku!
    - Izgradnja prve dionice auto-puta Bar-Boljare od Podgorice do Mateševa biće završena u roku, na kvalitetan način i uz poštovanje najviših bezbjednosnih standarda - kazao je glavni direktor kineske kompanije CRBC Lu Šan na sastanku sa predsjednikom Vlade Crne Gore Duškom Markovićem.  
 
0
Aktivirana Put opcija definisana Akcionarskim ugovorom između Vlade Crne Gore i A2A
Italijani napuštaju - mjesta upravljanja!
    Vlada Crne Gore dobila je zvanično obavještenje od italijanskog partnera A2A o aktiviranju Put opcije definisane Akcionarskim ugovorom između Vlade i A2A, kao većinskih akcionara u Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić. Aktiviranjem ove opcije zvanično je počeo proces izlaska A2A iz vlasničkih i upravljačkih struktura EPCG. 
 
0
Vlada Crne Gore usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016. - I kvartal 2017.
Osim zaliha - sve u porastu!
       - Rast izvoza, privredni rast u prvom kvartalu 2017. godine kao i snažan rast broja zaposlenih, rast prosječne neto zarade i penzija, koje su najviše u regionu Zapadnog Balkana - pokazala je Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016. - I kvartal 2017, koju je danas usvojila Vlada Crne Gore  
 
2
Nacionalna investiciona komisija usvojila ažuriranu jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata
Za razvoj - 57 prioriteta!
- Ova lista definiše naš razvojni interes te da treba da se skončentrišemo na ono što mijenja stanje u državi sa aspekta stvaranja više mogućnosti za razvoj i bolji kvalitet života. Sada, dodao je on, kroz različite modele treba tražiti podršku za realizaciju utvrđenih prioritetnih projekata - ukazao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, predsjedavajući Nacionalne investicione komisije koja je danas usvojila ažuriranu jedinstvenu listu 57 prioritetnih infrastrukturnih projekata vrijednih oko pet milijardi eura. 
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore na Žabljaku
Ništa važnije od - razvoja i ekonomije!
         - Sa 28 otvorenih poglavlja od 33, i sa tri zatvorena ulazimo u novu fazu odnosa sa Evropskom unijom. Uz Berlinski proces vjerujem da sada idemo u nove benefite pogotovo kada je riječ o infrastrukturi. Zbog svega toga, sada treba da budemo posvećeni pitanjima razvoja i ekonomije. Nemamo sada preča posla. Vjerujem da ćemo nakon današnje posjete pratiti na dnevnom nivou šta se dešava na terenu, da li se dešavaju vidljive promjene ili imamo samo planove u glavama. Odavde moraju da dolaze ideje koje ste sposobni da pretvorite u rezultat – naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na sastanku sa rukovodstvom opštine na čelu sa predsjednikom opštine Veselinom Vukićevićem i predsjednikom Skupštine opštine Vidojem Tomčićem. 
 
1
Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o Izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.
Povećanje prihoda -za osam miliona!
       - Izmjenama se pristupilo zbog neophodnosti tehničkog usaglašavanja sa novom organizacijom i načinom rada državne uprave, kao i povećanja budžetskih prihoda i izdataka, usljed novih ekonomskih aktivnosti.Tehničkim izmjenama Prijedlog zakona je usklađen sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave u dijelu naziva i programske strukture potrošačkih jedinica. Takođe, u posebno je prikazano izvršenje potrošnje onih jedinica koje su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu bile samostalne, a koje postaju sastavni dio resornih ministarstava, odnosno organi u sastavu - saopštilaje Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Predlog zakona o Izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. 
 
1
Dodjela podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme
Investirano novih - milion eura!
    - Kroz javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme investirano je novih 1.000.000 eura. Poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori, njih 348, većinom sa sjevera, iskoristili su mogućnost da nabave novu mehanizaciju, uz podršku države u iznosu od 50 odsto investicije - saopštio je danas uTuzima potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović. 
 
0
Vlada Crne Gore utvrdila Priijedlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020.
Očekivani efekat - 117 miliona!
       - Strategijom su definisani ciljevi i prioriteti ekonomske politike, prikazani izazovi na putu održivog rasta i prosperiteta, kao i način njihovog ublažavanja, odnosno eliminisanja. Imajući u vidu rastuće fiskalne pritiske, utvrđene su dodatne mjere fiskalne konsolidacije kojima se obezbjeđuje puni kredibilitet javnih finansija, doprinosi stvaranju budžetskog suficita, uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, uz istovremeno pravedniju raspodjelu socijalnih fondova, dalji rast penzija i stabilan ekonomski rast. Prilikom njihovog koncipiranja vodilo se računa o obezbjeđenju što ravnomjernije raspodjele poreskog tereta, pravednijoj raspodjeli socijalnih davanja i zaštiti najugroženijih slojeva društva, a uvažena je i potreba da Crna Gora, i sa aspekta visine poreskog opterećenja, ostane konkurentna destinacija za strana ulaganja. Strategijom su definisane mjere i na prihodnoj i na rashodnoj strani i njihov ukupan efekat u neto iznosu je 117 miliona eura - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas utvrdila Prijedlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020.  
 
0
Ministar finansija Darko Radunović na zajedničkoj konferenciji za medije sa delegacijom MMF
Posvećeni jačanju - kredibilnosti javnih finansija!
    - Dodatne mjere fiskalne konsolidacije doprinijeće stvaranju budžetskog suficita, uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, uz istovremenu pravedniju raspodjelu socijalnih fondova odnosno njihov rast za one kojima su najpotrebniji, dalji rast penzija i stabilan ekonomski rast - naglasio je ministar finansija Darko Radunović, na zajedničkoj konferenciji za medije sa šefom delegacije MMF Martinom Petrijem i guvernerom Centralne banke CG Radojem Žugićem, nakon završenih razgovora o strategiji fiskalne konsolidacije. 
 
0
NVO "MANS" o najavi novih ekonomskih mjera
Vlada pogađa - najranjivije!
       - Novim mjerama štednje za narednu godinu Vlada direktno targetira najranjivije kategorije stanovništva u pokušaju da još jednom teret svojih katastrofalnih ekonomskih odluka prebaci samo i isključivo na građane Crne Gore. Najavljeno povećanje PDV-a je na 21% , bojimo se, samo jedna u nizu mjera kojima će se u narednoj godini dodatno osiromašiti građane - saopštila je NVO "MANS" povodom novih mjera koje je najavio ministar finansija. 
 
0
Rezultati ekonomske aktivnosti u prvih pet mjeseci
Naplata poreza - povećana 7,7 odsto!
       - Samo u prvih pet mjeseci ove godine ukupna naplata poreza je veća za 39,14 miliona eura ili za 7,7% nego u istom periodu 2016. godine“ – rekao je premijer na sjednici Vlade Crne Gore održanoj u četvrtak, dodajući da je to, poređenja radi, blizu 70% budžeta Direkcije za javne radove. Drugim riječima, povećana naplata poreza i doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iznosi koliko 70% troškova za javne radove u 2017. - istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i izrazio zadovoljstvo implementacijom Fiskalne konsolidacije koja pokazuje da su postignuti respektabilni rezultati u rastu državnih prihoda i stope zaposlenosti kao i značajno većom poreskom disciplinom svih subjekata. 
 
3
Predsjednik Vlade Crne Gore na "Premijerskom satu"
Prvi put - nezaposlenost pada!
       - Broj nezaposlenih je nakon rekordnih 53.070 na kraju aprila ove godine, na dan 24. maja 2017. smanjen na 52.208 ili na stopu od 22,5 odsto. Prvi put se dešava pad, naravno, kao rezultat odgovora Vlade na ono što su bile katastrofalne politike parlamenta u prethodnom sazivu“ – naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković danas na "Premijerskom satu" u Skupštini Crne Gore, odgovarajući na pitanja poslanika. 
 
3
Uprava za bezbjednost hrane demantuje vetrinarsku inspektroku Mirjanu Drašković
Nema neispravne - piletine iz Brazila!
    - Na crnogorskom tržištu nema nebezbjedne piletine iz Brazila. U Crnu Goru je u 2017. godini uvezeno ukupno 11 pošiljki brazilske piletine koja je prošla kontrolu na zdravstvenu ispravnost. Laboratorijske analize na sve moguće parametre bezbjednosti hrane, potrvdile su ispravnost svih pošiljki. U protivnom meso ne bi bilo pušteno u promet - saopštila je danas direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković na vanrednoj press konferenciji povodom posljednjih medijskih navoda glavne vetrinarske inspektroke Mirjana Drašković o uvozu nebezbjedne brazilske piletine u Crnu Goru. 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10|