1
U Uniprom KAP ottvorena fabrika silumina
Proizvodiće za - avio i auto industriju!

          - Kada smo krajem marta obilazili cijeli kompleks, vidjeli smo da se ovdje praktično razvija jedan novi moderni industrijski centar naše zemlje. Na žalost, i tada i danas na ovom mjestu morali smo kontstatovati da je uzdizanje novog KAP pratila, rekao bih, histerična želja da ovaj projekat ne uspije. Ali nova fabrika iz čijeg kruga će izlaziti proizvod koji može ići direktno u hale automobilskih ili avionskih giganata, prkosi skepticima i oponentima savremenog razvoja. Svaki novi proizvod u Crnoj Gori je korak ka novom radnom mjestu, a svako novo radno mjesto snaga i kvalitet više na putu ka evropskom kvalitetu života naših građana - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, otvarajući danas - zajedno sa vlasnikom Uniprom KAP-a Veselinom Pejovićem - fabriku silumina.

- Ali za mene je jednako važan i vrijedan poštovanja otpor gospodina Pejovića i njegovog tima destrukciji, propagandi i klevetama iz najprizemnijih razloga, kako bi se osujetilo uzdizanje KAP-a domaćom pameti, energijom i odlučnošću. Zato Vladinom opredjeljenju i planovima da brzo razvijamo našu ekonomiju treba više ovakvih primjera - dodao je crnogorski premijer i zaključio:
- Savremeni put od prirodnog resursa do finalizovanog proizvoda je dug i nije racionalno gajiti ambicije da može biti zaokružen u nacionalnim okvirima. To ne mogu ni mnogo moćnije ekonomije od naše. Ali dužnost svih nas je da, makar u pojedinim oblastima, poput aliminijumske industrije, što veći dio tog puta pređemo sopstvenim snagama. Svjesni smo da se ne može izići uzdignute glave iz tržišne utakmice ukoliko temeljno ne mijenjamo i pristup, a ne samo zastarjele tehnologije. Od danas, sa novom fabrikom u okviru Uniprom KAP, možemo i korak dalje.
Posjeta : 270