2
Ministarstvo ekonomije nastavlja sa subvencijama za zarade
Kreću programi - podrške privredi!

    - Kroz treći paket mjera u odnosu na kratkoročne mjere, Ministarstvo ekonomije od 1. avgusta kreće sa subvencijom za zarade. Planirano je 18 miliona eura do kraja godine. U naredna tri mjeseca će biti dodijeljene subvencije za zarade zaposlenih u iznosu od 50-100% minimalne bruto zarade i to za zabranjene djelatnosti 100%, Turizam 70%, Ugostiteljstvo 50%, Drumski saobraćaj 50%, Karantin i samoizolacija 50%, Roditelji djece do 7 godina 50% i za podršku novom zapošljavanju u trajanju od 6 mjeseci subvencionisaćemo 70% zarade - istakla je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na predstavljanje Trećeg Vladinog paketa socio ekonomskih mjera.

Takodje, kao bespovratnu podršku privredi opredijelili smo 10 miliona eura za Program unapređenja konkurentnosti privrede koji obuhvata 17 programskih linija. Ovaj program će pružiti mogućnost da se bez papira i šaltera aplicira a mi ćemo biti brzi u realizaciji.
Kroz mjere podrške obezbijedili smo i beskamatne kredite za energetski efikasan dom za domaćinstva i to za ugradnju solarnih sistema za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, peći za pellet, demit fasade i energetski efikasnu bravariju. Taj projekat će početi od 1. oktobra”, kazala je ministarka.
Ona je naglasila da kada govorimo o dugoročnim, razvojnim mjerama one su podijeljene na tri grane i to na energetiku, industrijsku politiku i rudarstvo. Te mjere su planirane do 2024. godine i kada govorimo o prerađivačkoj industriji prioriteti će biti prehrambena, drvna i metalna industrija. Za te grane obezbijedićemo subvencionisanje kamata i grantove za ulaganja u industriju.
- U oblasti energetike imaćemo snažne investicije državnih preduzeća. Planovi najvećih energetskih subjekata u državi obuhvataju investicije ukupne vrijednosti od oko 1 milijardu €. U periodu do 2024. godine, očekuje se realizacija od oko 734 mil. € investicija. Procjena je, da od ukupnog iznosa, realizacija oko 350 mil. € može biti ugovorena sa crnogorskim kompanijama koa izvođačima, proizvođačima i prodavcima. Biće to dugoročni signal privredi da pokrene proizvodnju najjednostavnijih elemenata, poput: drvenih i betonskih stubova, ili u kasnijoj fazi aluminijsko-čeličnih užadi, profila, distributivnih transformatora koji bi se mogli proizvoditi u CG - poručila je Sekulić.
Naglasila je da smo u rudarstvu, bez obzira na korona virus, imali porast proizvodnje od 17%. Svakome ko kroz eksploataciju min.sirovina omogući njenu dalju preradu ćemo obezbijediti da ne plaća koncesionu naknadu i da istovremeno dobije invest grantove i subvencionirane kredite.
- Kroz ovaj paket smo našli mjeru onoga što je ostvarivo, inovativno, odgovorno i realno. Zaokružili smo finansijski okvir, obezbijedili dovoljno energije, ljudi i volje da ovaj paket mjera realizujemo i dovedemo do kraja - zaključila je ona.
Posjeta : 70