1
predsjednik Vlade Crne Gore na sastanku sa privrednicima Glavnog grada
Uspjeli uprkos - odbijanju modela MMF!

         - Samo za dva – tri mjeseca mi smo uspjeli da ozdravimo i konsolidujemo naše javne finansije, da tekuće troškove već tada i u tom kratkom periodu finansiramo samo iz izvornih prihoda, povratili smo međunarodni kreditni rejting, naš izlazak na međunarodna finansijska tržišta je bio veoma dobar i plodotvoran sa aspekta zaduživanja i cijene toga duga. To nam je omogućilo da dio toga novca usmjerimo u kapitalni budžet radi razvoja i investicija u cijeloj zemlji u različitim sektorima i naravno vraćanje ogromnog državnog duga čiji su se anuiteti kretali između 300 i 500 miliona eura na godišnjem nivou u ove tri godine. To je pokazalo da u Crnoj Gori ima i pameti i odlučnosti u državnoj administraciji - istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na sastanku sa privrednicima Glavnog grada.

- Sjećate se, gov orim samo o ovom periodu mandata za kojeg sam odgovoran, da smo početkom 2017. godine bili u situaciji da prije svega stabilizujemo naše javne finansije, da obezbijedimo makroekonomsku stabilnost u mjeri koliko je to moguće u skladu sa našim ukupnim kapacitetima i potencijalima, da povratimo povjerenje međunarodnih finansijskih institucija i na bazi toga pokušamo kreiramo strateške politike koje su razvojne, koje su strateške, koje su trebale imale za cilj pokretanje ekonomije, ubrzani razvoj, rast zaposlenosti u Crnoj Gori i naravno posljedično tome životni standard. Da li smo uspjeli u tome – ja mislim da jesmo i iznad naših očekivanja. Situacija, da vas podsjetim nije bila sjajna, naše finansije su bile ranjive po svakom osnovu, budžetski deficit je bio izuzetno visok, preko 5,8 ili blizu 6 odsto, veliki javni dug, nesređena i nekonsolidovana administracija da odgovori jednom takvom izazovu. Poruke su bile i očekivanja veoma pesimistična. To često ponavljam zbog toga što treba da se podsjetimo ne samo zbog rezultata nego i kapaciteta i sopstvene snage i potencijala koji postoji među nama i u Crnoj Gori generalno. Tada mi je rečeno od Međunarodnog monetarnog fonda da mi nemamo odgovore i znanja na nacionalnom nivou da odgovorimo takvom izazovu, da je neophodno da se obratimo MMF-u, povučemo taj portoflio u četvorogodišnjem periodu od 320 miliona dolara, koliko se sjećam, da bi naše javne finansije bile održive i naravno da povučemo ozbiljne rezove u sanaciji naše administracije lokalne i državne, a posebno u smanjenju troškova i izdataka. Ti zahtjevi su bili da smanjujemo penzije između 10 i 15 odsto, da smanjujemo zarade u javnom sektoru između 10 i 15 odsto, da smanjujemo javnu administraciju za 20 odsto, da povećavamo sve vrste opterećenja, dakle i poreze i doprinose. To je bio model kojeg smo veoma lako jednostavno odbili našim međunarodnim partnerima saopštavajući im da ćemo pokušati da okupimo domaću pamet i da ćemo pokušati da kreiramo domaći program ozdravljenja i nadam se na bazi tog principa i ubrzanog razvoja u zemlji. Svjedoci ste tog perioda i tih rezultata - podsjetio je premijer.
Posjeta : 105