2
Predstavljen Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 miliona eura
Konceptom predviđeno - generisanje velikih pokretača!

       - Zadržavajući orjentaciju podrške prema malim porodičnim gazdinstvima, rastu njihove konkurentnosti i očuvanju njihove održivosti Konceptom je predviđeno generisanje velikih pokretača u ključnim sektorima koji će doprinijeti brzoj, mjerljivoj i sigurnoj supstituciji uvoza. Ti veliki sektorski generatori će istovremeno biti pokretači široke kooperantske mreže malih gazdinstava koji će dobiti sigurnost nabavke potrebnih repromaterijala, stručnu logistiku i sigurnost plasmana proizvoda - ukazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Milutin Simović predstavljajući Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 miliona €.

- Otvoriće se brojna nova kvalitetna i sigurna radna mjesta. Obezbijediće se rast konkurentnosti predmetnih sektora kroz integrisanje domaće primarne proizvodnje i prerade, što će gotovim proizvodima dati dodatni kvalitet, bolju tržišnu prepoznatljivost i cijenu više. Pored garantovanog kvaliteta i obezbijeđenog kontinuiteta kratki lanci snabdijevanja daće poseban imidž turističkoj ponudi i ponudi u svim maloprodajnim objektima - dodao je Simović.
- Ovako organizovani proizvodni pogoni velikog kapaciteta predstavljali bi svojevrstan novi model robnih rezervi Crne Gore u određenoj grupi važnih proizvoda, zasnovan na tržišnim principima.
Zadatak novog pristupa je da obezbijedi veći stepen inovativnosti. Sektor inovacija treba da iskorači iz okvira samo akademskog i treba da pokaže svoju praktičnost, kroz uključenost u konkretne projekte.
Novi projekti će pored oslonca na raspoložive prirodne resurse, ljudske kapacitete, tradiciju, biti oslonjeni na postojeće prerađivačke kapacitete, kao i na Luku Bar - ključnu komparativnu prednost Crne Gore. preko koje ćemo obezbijediti sigurniju, cjenovno i kvalitativno konkurentnu nabavku ključnih inputa za proizvodnju.
Imajući sve to u vidu u ovom Vladinom Trećem paketu kreiram je Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva.“
Ovim konceptom definisani su pravci brzih razvojnih prodora vrijednosti investicija oko 85 miliona eura, koji će se obezbijediti supstituciju uvoza od preko 94 miliona eura.
Koncept brzih prodora u oblastima poljoprivrede i ribarstva podrazumijeva konkretne projekte u oblastima proizvodnje mesa, ribe, povrća, voća, brašna i ulja.
Za realizaciju ovih investicija predviđene su posebne kreditne linije za podršku agro-industriji i proizvodnji hrane, pod povoljnih uslovima i sa subvencijom kamate tokom grejs perioda.

Posjeta : 70