1
Opozicija sa Kvintom iskazala zabeinutost za evropski put Crne Gore
Neće dozvoliti - promjenu građanskog koncepta!

            - Predstavnici međunarodne zajednice upoznati su sa stavovima opozicije o aktuelnoj političkoj situaciji, sa posebnim akcentom na rad parlamentarne većine i najavljene rekonstrukcije Vlade ukazali su predstavnici crnogorske opozicije i predstavnici zemalja Kvinte.
Predsjednik DPS Danijel Živković istakao je kako parlamentarna većina ne vodi državu putem evropskih integracija, posebno ako se ima u vidu najava o rekonstrukciji Vlade sa strankama koje su svojim dosadašnjim djelovanjem pokazale da su suprotstavljene evropskim vrijednostima.Posebno se osvrnuo na određene poteze kojima akteri parlamentarne većine narušavaju građanski karakter Crne Gore i dodao da to treba da bude znak upozorenja svima koji se zalažu za očuvanje evropskih vrijednosti u Crnoj Gori.
Živković je ocjenio da se u kontinuitetu narušava politička stabilnost i dodao da Demokratska partija socijalista neće dozvoliti ugrožavanje multietničkog i građanskog karaktera društva, kao ni daljeg napretka Crne Gore ka Evropskoj uniji.
Damir Šehović je istakao da je namjera određenih struktura postepeno mijenjanje građanskog karaktera Crne Gore i dodao da postoji velika opasnost da uspiju u toj namjeri ukoliko ti politički subjekti budu u prilici i da se nađu u budućoj izvršnoj vlasti.
Mehmed Zenka je sa pozicije predstavnika manje brojnih naroda ukazao na značaj zastupanja civilizacijskih vrijednosti po kojima je Crna Gora bila prepoznatljiva, i dodao da zbog očuvanja takvih vrijednosti nije i neće pristati na partnerstvo sa partijama koje su suprotstavljene tim vrijednostima.
Adrijan Vuksanović je izrazio slaganje u ocjeni da manje brojni narodi ne trebaju odustati od svojih ideoloških i političkih principa, i dodao da upravo ideološka podjeljenost aktuelne vlasti dovodi u opasnost građanski karakter Crne Gore.
Vatroslav Belan je ukazao na opasnosti upliva i uticaja trećih strana i zaključio da se Crna Gora ne smije povući pred retrogradnim idejama koje u Crnoj Gori vide pogodno tle za ispunjavanje svojih interesa.
Lideri parlamentarne opozicije ocjenili su da u prvih 100 dana rada Vlade ne postoji suštinski napredak Crne Gore u procesu EU integracija, imajući u vidu da evropska agenda nije samo štrikiranje obaveza već unapređenje i izgradnja evropskog sistema vrijednosti, koji se od strane parlamentarne većine u kontinuitetu narušava.
Ambasadori su se zahvalili opozicionim liderima na njihovim detaljno izloženim stavovima i notirali njihovu zabrinutost da je u kontekstu regionalnih i geopolitičkih dešavanja neophodno kontinuirano pratiti političke procese u Crnoj Gori, kako se ne bi dozvolilo da uticaj trećih strana prevlada nad interesima agende Evropske unije.
Predstavnici diplomatskog kora su takođe ponovili nepromijenjen stav da očekuju da Vlada i politički subjekti budu na liniji evropskih i evroatlantskih vrijednosti, jer samo tako Crna Gora može biti pouzdan partner zemalja Kvinte i Evropske unije.
Posjeta : 10