1
Direktor Klinike za neurohirurgiju KCCG dr Luka Borovinić
"Čudo od aparata" smanjuje - rizik od invaliditeta!

    Klinički centar Crne Gore od skoro ima aparat za intraoperativni neuromonitoring (IONM) koji doprinosi da hirurzi brzo reaguju i minimiziraju rizik od oštećenja nervnih struktura tokom složenih operacija, a umanjuje i mogunost nastanka raznih vrsta invaliditeta nakon operacije, rekao je u razgovoru za Portal RTCG direktor Klinike za neurohirurgiju KCCG dr Luka Borovinić.

Ovo, takozvano čudo od aparata, koristi se i za potrebe još jedne klinike - za ortopediju i traumatologiju.
- IONM igra ključnu ulogu u praćenju funkcija nervnog sistema tokom složenih hirurških zahvata, jer ovaj sistem pruža mogućnost kontinuiranog praćenja nervnih funkcija tokom operacije kako bi hirurzi mogli brzo reagovati i minimizirati rizik od oštećenja nervnih struktura tokom operacije. Do sada crnogorski zdravstveni sistem nije posjedovao ovaj aparat tako da smo bili prinuđeni da pacijente, kod složenih hirurških zahvata koji su zahtijevali intraoperativni neuromonitoring, upućujemo na liječenje van Crne Gore - rekao je Borovinić.
Kaže da će, osim komfora za pacijente koji kvalitenu i bezbjednu zdravstvenu uslugu po najsavremenijim standarima dobiju u svojoj zemlji, benefite imati i naš zdravstveni sistem, jer ćemo ujedno smanjiti i troškove liječenja.
Uz pomoć ovog aparata, tvrdi Borovinić,najsloženije operacije u domenu neurohirurgije i hirurgije kičme izvodiće ljekari u KCCG.
- Aparat tokom hirurških zahvata operateru omogućava da indentifikuje brojne važne nervne strukture odgovorne za razlicite funkcije, što omogućava preciznije manevrisanje, a samim tim i smanjenje rizika od njihovog oštećenja čime se umanjuje i mogunost nastanka raznih vrsta invaliditeta nakon operacije - pojasnio je Borovinić.
Aparat funkcioniše tako što omogućava kontinuirano praćenje električnih signala koji prolaze kroz nervne puteve.
Ovo je posebno važno kod operacija u pojedinim važnim regijama u mozgu kao i u kičmenoj moždini, jer je od ključne važnosti sačuvati ove nervne strukture i njihove funkcije”, istakao je naš sagovornik.
Kako navodi, praćenje funkcija nervnog sistema tokom operacije pomaže ljekarima da prepoznaju promjene u nervnim funkcijama što ujedno omogućava da odmah preduzmu mjere kako bi smanjili rizik od oštećenja nervnih struktura prije nego što dođe do trajnih posljedica.
- Ne moram posebno naglašavati da upotreba ovog aparata omogućava bolji ishod operativnog zahvata. Sve navedeno ima, a što nam je i cilj, bolji ishod liječenja posebno u slučajevima gdje su važne nervne strukture ugrožene ili blizu područja koje se operiše. Zahvaljujući ovom aparatu proširićemo obim operacija koje ćemo bezbjedno izvoditi u KCCG kao što se izvode u renomiranim zdrvastvenim centrima u regionu i šire - uvjerava Borovinić.

Rezultati već postoje, nabavili i savremeni mikroskop


Kaže da su neurohirurzi i ortopedi u KCCG već uz pomoć ovog aparata uspješno obavili hirurške zahvate.
- Očekivano, imali smo odličan ishod hirurškog liječenja naših pacijenata. Širok je dijapazon upotrebe ovog aparata kod neurohirurških oboljenja kao što su tumori na mozgu i kičmi, zatim oboljenja i povrede kranijalnih i perifernih nerava, kod urođenih anomalija u razvoju kičme, i slično. U ortopediji je neophodan pri veoma složenim operacijama korekcije kičme kod pacijenata sa skoliozama i deformitetima kičmenog stuba što spada u domen rada ljekara spinalnih ortopeda - pojasnio je Borovinić.
Pored toga, KCCG ima i najsavremeniji operativni mikroskop koji je neurohirurzima neophodan kod većine operativnih zahvata.
- U pitanju je najsavremeniji operativni mikroskop koji se koristi u neurohirurgiji i koji je kao takav trenutno jedinstven u crnogorskom zdravstvenom sistemu. O značaju ovog aparata najbolje govori podatak da najveći broj operativnih zahvata ne možemo izvoditi bez upotrebe neurohirurškog operativnog mikroskopa. Budući da smo posljednjih blizu 20 godina pri neurohirurškim operacijama koristili prethodni mikroskop istog proizvođača tip Pentero, jasno je da nam je menadžment KCCG nabavkom novog mikroskopa, tip Kinevo puno pomogao i omogućio savremenije i kvalitetnije izvođenje veoma zahtjevnih hirurških zahvata, a samim tim i mogućnost za dodatno unaprjeđenje rada naše Klinike - naveo je Borovinić.
Ovaj mikroskop je, kako kaže, esencijalni dio neurohirurške opreme koja se široko koristi u neurohirurškoj patologiji.
- Odmah nakon instaliranja, mikroskop koristimo u svakodnevnom radu pri izvođenju neurohirurških operacija. Sada je pravo zadovoljstvo izvoditi naše zahtjevne, često veoma složene operacije, posebno što upotrebom pomenute opreme dodatno poboljšavamo prognozu i ishod liječenja - zaključio je Borovinić.
Posjeta : 21