0Stepenovanje ili gradacija (lat. gradatio = vrhunac (u retorici)) figura je koja nastaje izborom riječi i misli kojima se postupno pojačava ili slabi početna predodžba. Postupno pojačavanje ili slabljenje neke slike.
Posjeta : 67