0
Građanska inicijativa “21. maj” zahtijeva od Uprave policije da prestane sa zatrašivanjem građana
Građani da ignorišu - nezakonito pozivanje!

         - Građanska inicijativa “21. maj” ukazuje svim građanima i građankama da pozivanje građana telefonom ili putem pisanog poziva bez konkretizovanog razloga pozivanja ne predstavlja zakonito djelovanje policije i da ih kao takve slobodno ignorišu uz zahtjev da im u pisanim pozivu preciziraju i objasne zbog čega ih pozivaju na informativni razgovor i koje krivično djelo ili prekršaj istražuju. Kada prime takav poziv imaju pravio da se pozoivu na svioja prava i zatraže pravnu pomoć - saopštila je GI "21. maj", koja zahtijeva od Uprave policije da prestane sa zatrašivanjem građana i neosnovanim pozivanjem na informativne razgovore.

Građanska inicijativa “21. maj” obavijestila je Savjet za građansku kontrolu rada policije i institucija Zaštitnika ljuidskih prava i sloboda Crne Gore da crnogorska policija opet nastavlja sa negativnom praksom pozivanja građana zbog prikupljanja obavještenja bez preciziranja razloga pozivanja.
Posjeta : 11