0
Govor predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića na Implementacionom samitu o klimi, Konferencije UN o klimatskim promjenama COP27
Dekada odluke da - sačuvamo Planetu!

- Da li smo spremni da u odlučujućoj dekadi ubrzamo klimatsku akciju i sačuvamo Planetu? Čini se da izbora nemamo. Odgovornost za implementaciju obećanog i prihvaćenog je na svima nama. Ne samo na globalnom političkom liderstvu i partnerstvu između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju; ne samo na hitnosti usaglašenog i klimatski odgovornog djelovanja vlada, investitora i biznis sektora; nego na svakom građaninu pojedinačno. Svi možemo i moramo doprinijeti da ciljevi Pariskog sporazuma postanu naša realnost. Vrijeme curi, a izazovi i problemi s kojima smo suočeni postaju sve kompleksniji - zaključio je Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović govor na Implementacionom samitu o klimi, Konferencije UN o klimatskim promjenama COP27.

Ekselencije,

Čast mi je da vam se obratim u ime Crne Gore.

Hvala predsjedniku Al Sisiju i egipatskoj Vladi na odličnoj organizaciji.
Pred nama je ključna dekada za transformaciju i prelazak sa, kako to egipatsko predsjedavanje ispravno dijagnostifikuje, pregovora i planiranja na implementaciju.
   U Glazgovu smo jasno kazali da moramo ubrzati napore, pojačati podršku i osnažiti otpornost.
Posljednji izvještaj Međuvladinog panela potvrđuje da globalno političko liderstvo neće opredijeliti uspjeh, ukoliko ne bude odlučne multilateralne akcije sa svih nivoa društvenog, ekonomskog i tehnološkog sistema.

Ekselencije,

Istovremena implementacija i povećanje klimatske ambicije su jedini put ka dostizanju pariskog cilja.
Revizijom nacionalno utvrđenog doprinosa, Crna Gora je kao ciljnu vrijednost postavila smanjenje emisija od 35% do 2030. godine. Na Samitu u Glazgovu, Crna Gora je iskoračila najavom ambicije smanjenja emisije od 40%, uvjerena u njenu dostižnost na temelju mjera utvrđenih u ključnim nacionalnim strateškim i razvojnim planovima.
Aktivnosti na novoj reviziji su u toku. Izrađena je Mapa puta za implementaciju i Šema praćenja i evaluacije napretka. Ažuriran je popis emisija gasova, u skladu sa novom metodologijom Međuvladinog panela.
Posljednji proračuni upućuju na potencijalno dalje smanjenje nivoa emisija od 45%, za šta postoje realna utemeljena, ali izazovi su snažni i veoma skupi. Naročito u sektorima energetike i poljoprivrede imajući u vidu negativne efekte pandemije i poremećaje na globalnom planu usljed agresije na Ukrajinu. Dodatno, trajuća unutrašnja politička nestabilnost ograničava fokus na razvojna pitanja i kontinuirano unapređenje kapaciteta za planiranje i sprovođenje klimatske politike i njenu inkorporaciju u sve sektore čime bi se stvarali preduslovi za postepeno smanjenje upotrebe uglja, dugoročni niskokarbonski razvoj i, kao krajnji cilj, klimatsku neutralnost.
I pored malog učešća u globalnoj emisiji, Crna Gora će nastaviti da preduzima sve neophodne korake u cilju poštovanja međunarodnih obaveza.
Zelenu transformaciju vidimo kao priliku da uđemo u period dinamičnog i održivog razvoja koji će garantovati rast ekonomskih aktivnosti, a time i životnog standarda. Naš najveći izazov biće kako obezbijediti pravednu tranziciju. Zato podrška razvojnih i finansijskih partnera i snažniji upliv inostranih investicija iz tehnološki najnaprednijih zemalja ostaju neophodni.

Ekselencije,

da li smo spremni da u odlučujućoj dekadi ubrzamo klimatsku akciju i sačuvamo Planetu? Čini se da izbora nemamo. Odgovornost za implementaciju obećanog i prihvaćenog je na svima nama. Ne samo na globalnom političkom liderstvu i partnerstvu između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju; ne samo na hitnosti usaglašenog i klimatski odgovornog djelovanja vlada, investitora i biznis sektora; nego na svakom građaninu pojedinačno. Svi možemo i moramo doprinijeti da ciljevi Pariskog sporazuma postanu naša realnost. Vrijeme curi, a izazovi i problemi s kojima smo suočeni postaju sve kompleksniji.
Posjeta : 13