2
Saopštenje Kabineta predsjednice Skupštine Crne Gore
Vratila inicijativu Đukanoviću!

          - Danas je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović uputila akt predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, u kome ga obavještava da njegov raniji zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine, na kojoj bi se razmatrao predlog za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore 27. saziva, nije uredan i ne ispunjava uslove propisane Ustavom i Poslovnikom Skupštine Crne Gore - saopšteno je iz Kabineta predsjednice Skupštine Crne Gore Danijele Đurović.
Đurovićeva je ukazala na koji način je potrebno pomenute akte upodobiti sa skupštinskim procedurama.


Posjeta : 8