0
Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta, posvećenog osteoartritisu
Savjetovanje i vježbe - u Tološkoj šumi!

Manifestacija posvećena temi osteoartritisa, koju je ove godine odabrala Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju, biće - povodom Svjetskog dana fizioterapije - od 17 do 21 priređena u sportsko-rekreativnoj zoni Tološka šuma (Bemax park).
Komora fizioterapeuta, uz podršku Glavnog grada, pripremila je program posvećen svim sugrađanima, a posebno onima koji se suočavaju sa problemima bola, otoka i otežane pokretljivosti zglobova, kao i onima koji imaju druge probleme sa mišićno-skeletnim sistemom, kao posljedica infekcije izazvane koronavirusom. Građanima je obezbijeđeno besplatno savjetovanje i vježbe sa licenciramim fizioterapeutima.
Međunarodni dan fizioterapeuta obilježava se širom svijeta od 1952.


Posjeta : 22