0
Naučnici uspjeli da usavrše tehnologiju proizvodnje biogoriva
Gorivo od - starog papira!

    Automobili će uskoro početi da koriste gorivo proizvedeno od sekundarnih sirovina, a naučnici su već uspjeli da usavrše tehnologiju proizvodnje biogoriva od stare hartije, tvrde američki istraživači Univerziteta Tulejn iz Nju Orleansa.

Oni su, naime, otkrili mikroorganizam TU-103 sposoban za transformaciju celuloze u butanol, koji je po svojim svojstvima sasvim dobro biogorivo.
Istraživači su pororačunali da se samo u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine baci 328 miliona tona materijala koji sadrži celulozu, iako se od njega može dobiti butanol. Inovatori iz univerziteta Tulejn su čudotvoran mikroorganizam TU-103 pronašli u životinjskim ekskrementima (izmetu), a kasnije patentirali proces proizvodnje butanola od celuloze.
Ovaj proces se od ranije usavršenih razlikuje u tome što može da se odvija i u sredinama sa kiseonikom, čime se značajno pojednostavljuje i pojeftinjuje proizvodnja butanola. Sem toga butanol po potrošačkim svojstvima prevazilazi etanol, koji se takođe dobija od celuloze, pošto za njegovu primjenu nisu potrebne dorade na automobilskim motorima.
Prognozira se da će zamjena benzina sa butanolom naglo smanjiti količinu emitovanog ugljendioksida u atmosferu, a svakako će osloboditi čovječanstvo od otpadnog papira.
Posjeta : 2236