1
Poslednja naučna istraživanja pokazala
Lijek za paralizu - u školjkama!

    Poslednja istraživanja pokazuju da bi šećer, koji se može naći u ljušturama morskih školjki i drugih mekušaca, mogao biti rješenje u liječenju kičme kod osoba koje pate od paralize.

Naučnici ističu da su testovi sprovedeni na miševima pokazali da šećeri iz ljuštura mogu da povežu oštećene nerve u kičmenoj moždini, a hitin iz njega "krpi" oštećene nerve i uspostavlja vezu sa udovima i mozgom u roku od pola sata.
Modifikacija hitina omogućila je istraživačima da uoče kako šećer pronalazi oštećene nervne ćelije, popravlja ih, a potom kroz njih prolazi električni signal koji je važan za pokret i osetljivost.
Eksperimenti, koji su u ranoj fazi, sprovedeni su u Centru za istraživanje paralize u Indijani u Sjedinjenim Američkim Državama.

Posjeta : 1639