0
Praksa ustanovljena devedestih, ponovo se vratila u najvažniju crnogorsku medijsku kuću
RTCG "čudno" čita - crnogorsku istoriju

    Programski segment RTCG "Ljudi i događaji", rubrika koja bi trebalo da podsjeća na najvažnije datume naše prošlosti, svakog dana potvrđuje, najblaže rečeno čudan odnos, najvažnije medijske kuće prema crnogorskoj istoriji.

Na današnji dan preminula je crnogorska princeza Ksenija. Taj događaj nije zavrijedio svoje mjesto u segmentu "Ljudi i događaji", ali jeste podsjećanje na "pobunu u pravoslavnim opštinama južnog dijela bokeljske provincije, izazvanu francuskom naredbom da se za francusku ratnu mornaricu angažuju ljudi iz tih krajeva".
Selekcija istorijskih događaja koje emituju u ovom programskom segmentu, već je pripremljen u RTS. Crnogorski Javni servis samo preuzima gotov materijal.
Praksa koja je bila ustanovljena devedestih, ponovo se vratila u najvažniju crnogorsku medijsku kuću.Antena M

Posjeta : 12