0
Izložba Matice crnogorske „Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka“ otvorena u Pragu
Djelatnost Crnojevića štamparije - na 24 panoa!

    Izložba Matice crnogorske „Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka“ otvorena je večeras u storijskom sjedištu Nacionalne biblioteke Češke Klementinumu, u
srcu starog dijela Praga.
Izložba predstavlja djelatnost Crnojevića štamparije i štamparije Božidara Vukovića Podgoričanina, a čine je 24 ilustrovana panoa, rađena dvojezično na češkom i engleskom
jeziku, kao i prateći katalog.

Autorski tim izložbe čine prof. dr Božidar Šekularac, prof. mr Suzana Pajović i Ivan Ivanović, generalni sekretar Matice crnogorske.
Izložba u Pragu plod je saradnje sa Ambasadom Češke u Crnoj Gori i ambasadorkom Janinom Hrebičkovom, a povod je obilježavanje 530 godina od štampanje prve knjige/inkunabule u Crnojevića štampariji.
Matica crnogorska svojim programima nastoji da domaćoj i stranoj javnosti predstavi i afirmiše najvrednije iz crnogorske kulturne prošlosti. Štampana knjiga je kao novi medij XV
vijeka opredijelila civilizacijski put čovječanstva, a Crna Gora se inkunabulama Crnojevića štamparije i paleotipima štamparije Božidara Vukovića Podgoričanina upisala u svjetsku
povjesnicu kulture i štamparstva. Vođeni potrebom isticanja ovog nacionalnog kulturnog iskoraka, Matica crnogorska je 2019. godine pripremila izložbu „Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka“ koja je, pored više crnogorskih gradova, izlagana i u
inostranstvu.
Posebnu pažnju je ova izložba izazvala u Sofiji, gdje je bila izložena oktobra 2019. godine povodom obilježavanja 150 godina Bugarske akademije nauka (BAN). Projekat Matice crnogorske Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka je pored izložbe sadržao objavljivanje fototipskog izdanja Prazničnog mineja (1538) iz štamparije Božidara Vukovića
Podgoričanina kao suizdavački poduhvat s Nacionalnom bibliotekom Bugarske u Sofiji (2021) i objavljivanje fototipskog izdanja Psaltira s posljedovanjem (1494) iz Crnojevića
štamparije kao suizdavački projekat sa Bugarskom akademijom nauka (BAN)(2020).
Primjerci ovih fototipskih izdanja će takođe biti prezentovani na izložbi u Nacionalnoj bioblioteci Češke.
U sklopu obilježavanja 530 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika (1494) Matica crnogorska će nastaviti projekat namijenjen crnogorskim školama, koji na šest panoa predstavlja crnogorsko ćirilsko štamparstvo a kompletnu izložbu će izložiti i u crnogorskim gradovima u kojima do sada nije postavljana.
Posjeta : 13