1
Predsjednice EBRD Odil Reno-Baso u prvoj posjeti našoj zemlji
Spremni da pruže zamajac - ubrzanom razvoju!

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) spremna je da pruži zamajac ubrzanom ekonomskom rastu Crne Gore - poruka je sa sastanka premijera Milojka Spajića i predsjednice EBRD Odil Reno-Baso, koja boravi u prvoj posjeti našoj zemlji.

Tokom sastanka je razgovarano o velikim razvojnim potencijalima, koje je potrebno efikasno i na održiv način valorizovati.
Premijer Spajić je prezentovao ambiciozne razvojne planove 44. Vlade, a utvrđena je mogućnost zajedničkog rada sa EBRD na brojnim projektima.
Apostrofirana je i najavljena saradnja u razvoju energetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, čime će se ubrzati zelena tranzicija, i kroz unapređenja infrastrukture, prvenstveno izgradnjom auto-puteva i modernizacijom željeznice.
Na tom putu, istakao je predsjednik Vlade, posebno važna može biti saradnja sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koja je do sada kroz aktivnosti u Crnoj Gori podržala 86 projekata vrijednih 800 miliona eura.
Konstatovana je potreba efikasnog rješavanja administrativnih procedura, kako bi se u najskorije vrijeme krenulo u projekte, koji će donijeti dodatne vrijednosti Crnoj Gori.
Naglašeno je da će EBRD nastaviti da bude podrška i partner kako privatnom sektoru, tako i državnim kompanijama.
Bilo je riječi i o potrebama reformi, posebno u poreskom sistemu, kako bi Crna Gora bila privlačnija investitorima i iskoristila odličnu geografsku poziciju i klimu.
Spajić je upoznao predsjednicu Reno-Baso i ostale članove delegacije EBRD sa dosadašnjim dostignućima 44. Vlade i upoznao ih sa planovima za naredni period.
Posjeta : 29