1
Dan evropskog broja 112
Građani Crne Gore pozvali - trista hiljada puta!

Jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim situacijama 112 u prethodnoj godini građani Crne Gore pozvali su skoro 300 hiljada puta. Zahvaljujući tom pozivu, samo u 54 akcije spašeno je 73 turista.

Dan jedinstvenog evropskog broja za pozive u hitnim situacijama 112 obilježava se 11. februara u cilju skretanja pažnje javnosti na važnost sigurnosti i bezbjednosti u Evropi, kao i na značaj postojanja ovog broja posredstvom kojeg građani mogu dobiti pomoć u različitim hitnim situacijama.
Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, sistem 112 je sistem za prijem svih vrsta hitnih poziva utemeljen na jedinstvenom evropskom broju 112, koji je jedinstvena ulazna tačka za sve hitne pozive, preko kojeg se mogu dojaviti sve hitne situacije kada su ugroženi ljudski životi, imovina ili životna sredina.
- U prethodnih godinu dana građani su prepoznali značaj ovog sistema što pokazuje i ukupan broj od 292.132 ostvarenih poziva, od čega je u 17.779 slučajeva bio neophodan angažman raznih hitnih službi, a za osam godina od kada sistem funkcioniše u sadašnjem kapacitetu broj poziva skoro je utrostručen - navodi se u saopštenju.
Uvođenjem broja 112 Crna Gora je, na svom evropskom putu, ispunila obavezu koja je sa stanovišta bezbjednosti značajna za sve njene građane, kao i za turiste.
- U 2023. godini je u 54 akcije spašeno 73 turista, preko poziva OKC-u 112. Ovaj centar radi 24 časa, sedam dana u nedjelji, 365 dana u godini, a sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima (engleski, italijanski, ruski i albanski ) značajna je podrška u naporima predstavljanja Crne Gore kao poželjne turističke destinacije - kazali su iz MUP.
Broj 112 predstavlja značajan resurs sistema zaštite i spašavanja Crne Gore koji funkcioniše od oktobra 2015. godine na čitavoj teritoriji zemlje, u okviru Direkcije 112 kao jedinstven sistem OKC112 u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.
- Osim prepoznatljivih hitnih službi (policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć), OKC112 pri pružanju pomoći može angažovati i brojne druge službe ili operativne snage koje su svojom djelatnošću vezane za sistem zaštite i spašavanja (Vojska, Uprava pomorske sigurnosti, Gorske službe spašavanja, ronioci, lovci, kajakaši) - navodi se u saopštenju.
Na osnovu utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma, OKC112 omogućava lociranje pozivaoca servisom automatskog mobilnog lociranja (AML) u hitnoj situaciji, upotrebu aviohelikopterske jedinice u akcijama traganja i spašavanja kao i prevoz timova koji sudjeluju u akcijama traganja i spašavanja, vatrogasaca, što je u nekim situacijama od izuzetnog značaja.
- Ove godine Dan evropskog broja 112 obilježen je prezentacijom centara u Bijelom Polju i Baru učenicima osnovnih škola a u narednom periodu, pored samog unapređenja sistema, radiće se i na daljem podizanju svijesti građana o značaju broja 112 kroz razne vidove edukacije - kazali su iz MUP.
Posjeta : 5