1
Senat Prijestonice Cetinje dao punu podršku za nastavak realizacije projekta izgradnje žičare koja podrazumijeva izgradanju druge međustanice Ivanova korita i završne stanice na Cetinju
Izgradnja jedinstvenog projekta - u svijetu!

      - Izgradnja ove žičare biće jedinstven projekat u svijetu kako zbog svoje dužine, tako i zbog činjenice da je riječ o žičari koja će spajati dva istorijski veoma značajna grada u državi – Cetinje i Kotor. Predstavljaće izuzetan turistički ugođaj, da sa obale Jadrana, iz jednog od najljepših svjetskih zaliva, Boke Kotorske, se uživa u motivima planine Lovćen, a potom i u Prijestonici Crne Gore - istakao je Jakov Mijatović, Predsjednik Crnevenog projekta Gore, na današnjoj sjednici Senata Prijestonice Cetinje, koji je dao punu podršku za nastavak realizacije projekta izgradnje žičare koja podrazumijeva izgradanju druge međustanice Ivanova korita i završne stanice na Cetinju.
Milatović je ukazao da je projekat izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) - Cetinje jedan od najvažnijih turističkih infrastrukturnih projekata za Crnu Goru, sa aspekta unapređenja turističke ponude, ali i mjerljivih ekonomskih benefita za javni, privatni sektor i građane.

Na današnjoj sjednici donešen je zaključak da Prijestonica Cetinje, u cilju stvaranja preduslova za nastavak realizacije projekta izgradnje žičare, primjenu Urbanističko-tehničkih uslova i izradu tehničke dokumentacije, iz kapitalnog budžeta za 2024. godinu finansira izradu Studije opravdanosti, Cost-Benefit analize, Detaljnu studiju predjela i izradu idejnog projekta.
Gradonačelnik Đurašković istakao je da bi nastavak izgradnje žičare i njen konačan završetak imao brojne benefite kao što su kreiranje nove turističke ponude u Crnoj Gori, povećanje atraktivnosti Crne Gore stranim turistima i pune valorizacije turističkih i kulturnih potencijala crnogorske prijestonice.
“Prva faza projekta podrazumijevala je izgradnju žičare od početne stanice Dub do međustanice Kuk i realizovana je u potpunosti, a nastavak izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) – Cetinje podrazumijevao bi izgradnju druge međustanice Ivanova korita i završne stanice na Cetinju ukupne dužine oko 10.780m. Međustanica Ivanova korita nalazi se u centru Nacionalnog parka „Lovćen“ na 1.265m nadmorske visine, a početna stanica Cetinje se planira na lokaciji u blizini Ljetnje pozornice, uz obavezno poštovanje važećih urbanističko-tehničkih uslova kako se ne bi narušila zaštićena zona pozorišta na otvorenom”, kazao je Đurašković.
Senat, koji je zasijedao u proširenom sastavu, donio je zaključak da Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa NP „Lovćen” preispita poziciju trase žičare Kuk – Ivanova korita – Cetinje zadate Prostornim Planom posebne namjene NP „Lovćen”, kao i da Prijestonica Cetinje sa relevantnim nadležnim ogranima ostvari saradnju po pitanju ukrštanja trase žičare sa saobraćajnicama i dalekovodom.
Nakon dobijanja potrebne dokumentacije Senat Prijestonice će organizovati posebnu sjednicu na kojoj će se donijeti konačna odluka o načinu nastavka realizacije projekta izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) – Cetinje i modelu njenog finansiranja.
Članovi Senata iskazali su zadovoljstvo realizacijom prve faze projekta žičare Kotor- Lovćen i saglasili se da treba voditi računa o zaštiti životne sredine Nacionalnog parka Lovćen. Uzimajući u obzir istorijski i kulturni značaj Prijestonice, izgradnja druge faze žičare, koja bi povezala Kotor i Cetinje, doprinjela bi punoj valorizaciji turističkih potencijala Prijestonice i turističkoj ponudi Crne Gore. Prisutni su istakli da je neophodno ubrzati aktivnosti svih nadležnih institucija kako bi došlo do povezivanja žičare sa Cetinjem i izraditi sve neophodne analize uz puno učešće i posvećenost svih relevantnih institucija.
Posjeta : 17