1
SDT podiglo optužnicu za zloupotrebu ovlašćenja i pranje novca
Pet miliona koristili - protivno njihovoj namjeni!

Specijalno državno tužilaštvo predalo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici,optužnicu protiv okrivljenih D.B., M.P., B.B. i B.B., za produženih krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba ovlašćenja u privredi putem pomaganja i krivična djela pranje novca i pranje novca putem pomaganja.

U postupku koji je prethodio podizanju optužnice, na nivou osnovane sumnje, je utvrđeno da su okrivljeni, u periodu od septembra 2017. do decembra 2019. godine, prilikom izvršenja plana reorganizacije privrednog društva „V. B.“ AD H.N., kao odgovorna lica u privrednom društvu, zloupotrijebili svoja ovlašćenja, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za druga pravna lica i da su sredstva kojim je društvo raspolagalo u visini od 5.075.346,19 € koristili protivno njihovoj namjeni i tako grubo povrijedili ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom, a da su okrivljeni D.B., B.B. i B.B. izvršili i pranje dijela novca, koji je pribavljen kao protivpravna imovinska korist zloupotrebom ovlašćenja.
Posjeta : 105