0
Poslije skandaloznog otkrivanja unošenja psiho-aktivnih supstanci u JU za mještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori
Direktor odgovorio - optužbe političke!

    Umjeato ostavke zbog skandaloznog da se u JU za mještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori, njen nedavno postavljeni ditektor Marko Čađenović oonudio je odgovor da su optužbe političke!

Biografijamr Marko Čađenović rođen je 07.07.1984. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, gimnaziju “Slobodan Škerović”, završio je u Podgorici. Osnovne, specijalističke i magistarske akademske studije završio je na Fakultetu za sport i fizičko obrazovanje u Nikšiću.
Radno iskustvo kao pripravnik je stekao u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada. Nakon čega je bio angažovan u Sportskom centru Morača na poslovima referenta za sportsko-rekreativne aktivnosti. Od 2011. godine je angažovan kao član stručnog tima u Javnoj ustanovi za za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, na poziciji stručnog saradnika za sportsko-rekreativne aktivnosti. Od juna 2023. godine raspoređen je na mjestu vršioca dužnosti direktora
Takođe, u Javnoj ustanovi je, od 2019. godione, bio angažovan kao stručni saradnik iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za šta posjeduje licencu.

Posjeta : 95