0
Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku i
U transformaciji zdravstva - slijediti preporuke SZO!

    - Transformacija crnogorskog javnog zdravstva ne može otpočeti bez razvoja upravljačkih kapaciteta i menadžerskih profila, usvajanja znanja o kriznom menadžmentu i formiranja jasne vizije sistema u okviru koje se njegova funkcionalnost, ekonomska održivost i otpornost projektuju na osnovu „naučenih lekcija“ iz globalnih kriza, pri čemu je akcenat na posvećenosti, entuzijazmu, empatiji, etičnosti medicinskog osoblja i poštovanju ljekarskog poziva - da procesu transformacije zdravstva složili su se Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, dr Srđan Pavićević, i šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, gospođa Mina Brajović, dugogodišnji saradnici i vrsni poznavaoci prilika u crnogorskom zdravstvenom sistemu, po prvi put su se sreli nakon formiranja 44. vlade.

Brajović je čestitala dr Srđanu Pavićeviću na imenovanju za poziciju potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, naglašavajući da su ove tri oblasti, gledano iz perspektive SZO, ključne za ukupnu dobrobit građana i blagostanje društva.
- Zdravlje je preduslov svakog napretka, a stanje u ključnim oblastima društva, tj. kvalitet usluga koje država obezbjeđuje građanima, direktno se reflektuje na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, radnu sposobnost i motivaciju za lični i društveni napredak - naglasila je Brajovićeva.
Dr Pavićević je zahvalio na kontinuiranoj pažnji i pomoći Svjetske zdravstvene organizacije ističući da Crna Gora ima sreću da ovu prestižnu svjetsku organizaciju zastupa osoba koja s vanrednom posvećenošću i stručnošću prati i reaguje na sve prilike i neprilike u javnom i privatnom zdravstvu Crne Gore i najavio:
- Na bazi prirodnog i dugoročnog partnerstva nastavićemo uspješnu saradnju sa Kancelarijom SZO u Crnoj Gori, s ciljem rješavanja neuralgičnih tačaka u crnogorskom zdravstvenom sistemu, kao i razvoja komplementarnih usluga koje se tiču obrazovanja i sistema socijalne zaštite jer su to preduslovi za oporavak i stabilizaciju ukupnih društvenih prilika.
Razgovor je protekao u uzajamnoj razmjeni informacija i uvidā koji se tiču brojnih izazova crnogorskog zdravstva ‒ nedostatka kapaciteta, odliva ljekara iz sektora javnog zdravstva, preopterećenosti ljekara i medicinskog osoblja, nedostatka menadžerskog kadra i nefunkcionalnog odnosa između urgentne, primarne i tercijarne zdravstvene zaštite, što dramatično poskupljuje usluge, opterećuje ukupan budžet za zdravstvo i uzrokuje neracionalnu potrošnju antibiotika, nizak nivo digitalizacije unutar cijelog sistema i nedostatak protokola, indikatora i baza podataka.
Dr Pavićević složio se da bez egzaktnih i relevantnih podataka o vrsti i načinu pružanja zdravstvenih usluga ne može biti istinske transformacije sistema.
- Jedino značajno većim ulaganjima u bolničku infrastrukturu, modernu tehnologiju i poboljšanje uslova rada možemo zadržati stručni kadar i stvarati novi. Ljekari ne napuštaju Crnu Goru zbog niskih plata, već zbog uslova rada, zastarjele tehnologije i nepostojanja jasnih protokola i opšteprihvaćenih standarda - naglasio je potpredsjednik Pavićević.
- U Crnoj Gori, ali i na globalnom nivou, pandemija je sa hirurškom preciznošću ukazala na neuralgične karike sistema i otkrila mnoštvo slabosti i fragilnosti - napomenula je šefica Kancelarije SZO-
Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da jedan zdravstveni sistem treba razvijati tako da može uspješno odgovoriti na globalne krize koje prijete da budu češće nego što je to bio slučaj u prethodnim decenijama.
Posjeta : 29