0
Povodom 1. decembra - Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS
Predavanje u - Kući zdravlja!

,,Let communities lead '' - slogan je ovogodišnje kampanje Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS, na prijedlog Svjetske zdravstvene organizacije obilježava se svakog prvog decembra.
Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, Kuća zdravlja i Crveni krst organizuje predavanje o HIV/AIDS-u u petak 1. decembra sa početkom u 12, u prostorijama Kuće zdravlja. Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane građane/građanke, a predavač je Veselin Pajović iz Crvenog krsta Crne Gore.

Svijet može okončati AIDS, a zajednica/društvo prednjači u tom putu. Institucije i organizacije u društvu koje je pogođeno HIV-om, su prva linija napretka u odgovoru na HIV.
Sve inicijative koje se godinama sprovode imaju za cilj podizanje svijesti o HIV infekciji, ali i podsjećanje na značaj postignutih rezultata u prevenciji i liječenju i pružanju podrške inficiranim osobama od strane porodice i društva u cjelini.
Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a je važan jer podsjeća javnost da HIV nije nestao, i dalje postoji potreba za povećanjem svijesti i borbom protiv predrasuda i poboljšanjem obrazovanja.
Posjeta : 57