2
Gradonačelnica Podgorice na samitu „Globalnog parlamenta gradonačelnika“ u Skoplju
Saradnjom sa građanima - donosimo demokratiju!

             - Upravo mi kao gradonačelnici, građanima donosimo demokratiju na dnevnoj osnovi, kroz najbližu saradnju sa njima. Naši rezultati, uz postojanje kvalitetnih javnih servisa presudno utiču na povjerenje i zadovoljstvo građana - ukazala je profesorica dr Olivera Injac na samitu „Globalnog parlamenta gradonačelnika“ - tema je “Osnaženi, povezani i brižni gradovi: obezbjeđivanje demokratije i razvoj uz buduće generacije” - u Skoplju.

Kako je navela, za isporučivanje demokratskih rezultata važno je da se radi na održivom razvoju, izgradnji otporne ekonomije i inkluzivne demokratije, posebno imajući u vidu ciljeve održivog razvoja koji uključuju različite aspekte ljudskih prava i sloboda ili drugih tema, a u vezi sa klimatskim promjenama, ubrzanim razvojem i slično.
- U tom kontekstu izdvojila bih među najvažnijim karakteristikama urbani razvoj i održivu ekonomiju kroz investicije, a odmah zatim kroz političke i društvene komponente demokratije. Kada kažem politička demokratija mislim na proaktivno učešće građana i predstavnika lokalnih udruženja i mjesnih zajednica u procesima odlučivanja”, istakla je Injac.
Gradonačelnica Injac, pred više od 150 gradonačelnika iz cijelog svijeta, govorila je i o veoma značajnim temama za lokalne zajednice poput socioekonomskih prilika, problema sa kojima se susrijeću OSI, značaju kulture, saradnje sa civilnim društvom i rada sa omladinskim organizacijama.
Posjeta : 36