2
Predsjednika Crne Gore Milo Đukanović na svečanom otvaranju projekta "Adriatic 42"
Svijetu nudimo - zaokruženu nautičku ponudu!

    - U projektu koji danas predstavljam naši partneri su svjetski priznati brodograđevinski konzorcijum "Traidox" iz Dubajia i tivatski "Porto Montenegro". Od danas, uslugom koju će pružati "Adriatic 42", Crna Gora se svijetu predstavlja kao zaokružena ponuda nautičkog turizma, koja vlasnicima jahti i njihovim posadama pred veza nudi i kvalitetan remont, što ih lišava obaveze da se svake godine privremeno sele iz crnogorskih marina. Sve to kao jedan reprolanac već je kompletirano u našoj zemji koja takoreći do juče nijje imala iole ozbiljne marinske kapacitete. I to doprinosi percepciji Crne Gore kao nove turističke destinacije na Mediteranu i u Evropi - naglasio je Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na svečanom otvaranju projekta "Adriatic 42" u nekadašnjem brodogradilištu u Bijeloj.

- Ne manje važan konkretan efekat projekta odnosi se i na produženje trajanja turističke sezone. Malo je marina u svijetu u čijoj se neposrednoj blizini brodogralište sa kapacitetima i kvalitetom servisa koji se razvijaju u Bijeloj, a pduženje turističke sezone biće i zamah djellatnicima u drugim oblastima, hotelijerima, vlasnicima restorana i drugih servisa koji se nude turistima.
Ellitni turizam traži kvalitetnu uslugu, ali i promjenu razmišljanja, ponašanja. Lako je sve sumnjičiti i propuštati prilike, teško ih je iskoristiti u vremenu kada se ukažu. Do sada je u projekat Adriatic 42 investirano 40 miliona eura, dok ukupna investicija iznosi preko 60 miliona. Razvojem projekta planirano je otvaranje više stotina radnih mjesta. Pored onih u samom brodogradilištu, stvoriće se i prilike za dopunsko angažovanje brojnih malih firmi koje pružaju specijalističke usluge. Tražnja postoji na poslovima izrade luksuznih enterijera, audio-vizuelnih sistema i u elektronici - ukazao je Đukanović i dodao:
- Za koju godinu, kada se navrši vijek od kako je Bijelljanin Božo Todorović, kapitalom koji je stekao radeći u inostranstvu, osnovao malo brodogradillište na hiljadu kvadratnih metara, u kojem su popravjani drveni brodovi, gradnja i remont ribarskih brodova i jedrenjaka, njegova inicijana ideja i naša savremena vizija dobiće novi zamah u vidu prestižnog brodogradilišta s poznatim i u svijetu priznatim vlasnicima, s novim radnim mjestima i novim uslugama št že predstavljati Crnu Goru kao ekonomiju i ddržavu visoko razvijenog turizma i usluga.




Posjeta : 194