1
U centru Podgorice otvoren Omladinski klub
Centar za - aktivnije i odlučnije!

       - Omladinski centar predstavlja mjesto đe će se okupljati ljudi mlađe generacije, đe će se organizovati brojne aktivnosti, treninzi, radionice, predavanja i slično. Cilj je da mlade u što većoj mjeri integrišemo, i uključimo u procese odlučivanja kao ljude kojima pripada budućnost ovog grada - istakao je na otvaranju Omladinskog kluba u u Hercegovačkoj ulici, dodajući da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom Glavnog grada i Mreže za omladinski aktivizam, kao i drugih organizacija i pojedinaca koji nastoje da unaprijede položaj madih u društvu.
Ideja o otvaranju ovakvog centra nastala je kao rezultat saradnje Glavnog grada Podgorica, Kancelarije za mlade i NVO Mreža za omladinski aktivizam.

- U proteklom periodu realizovan je cijeli niz aktivnosti što je u značajnoj mjeri uspjelo da probudi interesovanje i energiju koju mlada generacija posjeduje. Siguran sam da će otvaranje Omladinskog kluba u tom smislu njima predstavljati motiv više da u narednom periodu budu još aktivniji, i da nama u gradskoj upravi pomognu da od Podgorice stvorimo onaj grad kakav ona može da bude za njih i za sve generacije - poručio je Vuković i dodao da u narednom periodu Glavni grad planira da kreira ove sadržaje i drugim djelovima grada.
- Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore ima čvrstu saradnju sa Glavnim gradom i zaista želimo da se zahvalimo gradonačelniku dr Ivanu Vukoviću koji je ispunio obećanje i pružio mogućnost za otvaranje Omladinskog kluba. Omladinski klub ćemo u narednom periodu koristiti za kreiranje omladinskih sadržaja za mlade, kako bismo unaprijedili položaj mladih u društvu i dali novi doprinos kreiranju stabilnijeg, demokratičnijeg društva zasnovanog na potrebi mladih. Vjerujem da ćemo saradnju sa Glavnim gradom i u narednom pariodu produbiti, učvrstiti još jače, i da ćemo na taj način kreirati nove prilike za mlade - kazao je David Vukićević ispred Mreže za omladinski aktivizam.

Omladinski klub će tokom oktobra biti otvoren za konsultacije sa mladima u sljedećim terminima:

Poneđeljak 16:30h - 18:30h

Srijeda 16:00h - 18:00h

Četvrtak 12:30h - 14:30h
Posjeta : 25