2
Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava SDT da se oglasi o transkriptima EUROPOL
Javnost zabrinuta - za bezbjednost!

   - Crnogorska javnost, ali ne samo ona, već je duže od mjesec upoznata sa veoma uznemirujućim snimcima i transkriptima razgovora, kao i drugim sadržajima dobijenim od EUROPOL, koji ukazuju na najteža krivična djela koja se odnose na ugrožavanje bezbjednosti i ustavnog poretka naše zemlje i koji sadrže indicije o najtežim oblicima korupcije i organizovanog kriminala. U tim zaštićenim komunikacijama, koje su registrovane i dešifrovane, pominju se političke stranke, političari i najviši državni funkcioneri - Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava poziva Specijalnog državnog tužioca da nepristrasno, bez selektivnosti i arbitrarnosti obavlja svoje zakonom definisane obaveze i dužnosti.

- Apsolutno je neophodno i neodložno da se SDT oglasi i preduzme radnje i mjere koje mu nalaže zakon. "Ukoliko je to mogao povodom jednog ručka u visini minimalnog zagarantovanog ličnog dohotka, sigurni smo da to mora i kada su u pitanju oružje i povezanost organizovanih kriminalnih grupa i mafije sa Crkvom Srbije, političkim strukturama, medijima i pojedinačnim političarima u našoj zemlji - smatra CHO i očekuje hitnu i odgovornu reakciju SDT povodom svega pomenutog.
Posjeta : 7