1
U 68. godini
Preminuo Miodrag Miško Vuković

          Dugogodišnji poslanik i funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Miško Vuković preminuo je u 68. godini u Podgorici. Sahrana će biti obavljena sjutra na gradskom groblju Čepurci.

Vuković je u nekoliko saziva bio poslanik u Skupštini Crne Gore.
Bio je i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u više saziva Skupštine Crne Gore, predsjednik Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj dimenziji CEI i zamjenik predsjedavajućeg u Opštem odboru za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD, član Parlamentarne delegacije Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, predsjedavajući Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative i „COSAP“ konferencije u vrijeme predsjedavanja Crne Gore ovim inicijativama i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
Od 1996. do 1998. godine bio je potpredsjednik Vlade Republike Crne Gore.
Osnovnu i srednju školu završio je u Kolašinu. Pravni fakultetu završio je u Titogradu 1977. godine, sa prosječnom ocjenom 9,50.
Posjeta : 14