1
Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni zakona o budžetu za 2022.
Kasa dopunjena zbog - povećanja izdataka!

- Jasno je bilo da je bilo ptrebe da se napravi rebalans koji je verifikacija zatečeng stanja i pdlga za realno i stabillno finansiranje do kraja tekuće godine. Stvaramo uslove da se na optimalan način do kraja gdine servisiraju sve obaveze - ukazao je ministar finansija mr Aleksandar Damjanović na današnjoj sjednici na kojoj je Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni zakona o budžetu za 2022.
Prijedlog rebalansa budžeta Ministarstvo finansija iniciralo je na osnovu ranije utvrđenih potreba za uravnoteženje, a usljed povećanja izdataka na različitim budžetskim pozicijama, kao i uvećanja primitaka na pozicijama pozajmica i kredita.

-Verifikacijom naslijeđenog stanja imali smo potrebu da izvršimo uravnoteženje prihoda i rashoda. prihodi budžeta su projektovani na 1,93 milijardi i u odnosu na prvobitni plan oni su na ukupnim izdacima 191 milion eura veći nego što su predviđeni važećim budžetom. Ponoviću koji su glavni izdaci zbog kojih se vrši rebalans - nedostajuća sredstva Fonda za zdravstveno osiguranje 38,6 miliona eura, 36 miliona za fond PIO, 28,5 miliona kojih nema u budžetu a koja se moraju obezbijediti za povećanje zarada u sektoru prosvjete i zdravstva, sedam miliona za bivše korisnice naknada za rođenje troje ili više djece, 6 miliona za naknade licima koja su bila zaposlena u rudarskoj i metalskoj industriji, 3 miliona za poslodavce koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, 18,2 miliona eura nadomještavanje tekuće rezerve koju smo trošili plaćajući obaveze stvorene od prethodne administracije i 38 miliona eura na Upravu za katastar i državnu imovinu, to su sredstva koja su predviđena za uvećanje državnog kapitala i imovine po sonovu kupovine hartija od vrijednosti u onim kompanijama gdje država ima strateški interes da ih valorizuje imajući u vidu da su te kompanije u ozbiljnim problemima. Takođe i 4,1 milion za Ministarstvo odbrane. Sve u svemu kada se sabere ovo dolazimo do cifara koje su morale biti planirane, ali evo tek sad ih planiramo rebalansom - naveo je Damjanović.
Posjeta : 47