0
Vlada Crne Gore
Ograničena cijena peleta!

       - Svuda oko nas ta cijena varira od 450 do 480 eura ili preko. Da ne pričam o zemljama Evropske unije gdje to ide do 500 i 600 eura po toni. Zahvaljujem proizvođačima peleta sa kojima je postignut dogovor da se prema domaćem tržištu nastupi sa takvim cijenama. Oni su se obavezali da će obezbijediti određene količine. Mi smo precizirali da 15 odsto proizvodnje mora biti namijenjeno crnogorskom tržištu, a ostatak mogu da izvezu, jer oni mnogo više proizvode nego što su potrebe Crne Gore, pa samim tim imaju pojačan izvozni kapacitet. Kolega Joković i ja pratimo situaciju i ukoliko bi došlo do bilo kakvog pomjeranja ili do nestašica bili bismo spremni i da zabranimo izvoz ali za sada nemamo te informacije, istakao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović na današnjoj sjednici na kojoj je Vlada Crne Gore ograničila cijene peleta na maksimalno 269 eura po toni kod proizvođača i 320 eura u trgovini na malo.


Posjeta : 79