3
Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade
Na listi - 23 kandidata!

Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade, upoznao se sa podnešenim prijedlozima, nakon čega je sačinio listu od 23 kandidata: Aleksandar Radunović, docent magistar; Andrej Nikolaidis, književnik; Bećir Vuković, književnik; prof. dr Boban Batrićević; Boris Jovanović Kastel, književnik; Darko Drljević, slobodni umjetnik; Goran Sekulović, doktor nauka; dr Ivan Hajduković, doktor ekonomskih nauka; Jelena Tomašević, doc. magistar; Klinički centar Crne Gore; Mihailo Radojičić, prof. književnosti; Miraš Martinović, književnik; Momčilo Zeković Zeko, profesor; Naod Zorić, akademski slikar; Olivera Todorović, bibliotekarka; Roman Đuranović, dipl. grafički dizajner; Roman Simović, magistar umjetnosti – violinista; Senad Gačević, redovni profesor muzičke akademije;
Slobodan B. Čukić, novinar, istaživač, publicista;
Srđa Martinović, dr nauka; Stevo Vučinić; Velizar Radonjić, novinar i publicista; Zoran Ilinčić, dipl. ing. mašinstva.
Žiri će na narednoj sjednici donijeti Odluku o dobitnicima.


Posjeta : 109