0
Bolji od njega je samo italijanski "Fiore sadro"
Njeguški sir - drugi u svijetu!

    Njeguški sir proglašen je za 2. najbolji sir od ovčijeg mlijeka na svijetu!
Bolji od njega je samo italijanski "Fiore sadro".


Posjeta : 343