0
Izlložba “Olovne godine” studenata Fakulteta vizeuelnih umjetnosti Univerziteta "Mediteran" u "Perjaničkom domu"
Multimedijalna uvrtložuje - pojedinačno u kolektivnom!

- Generacije novog milenija koji je počeo terorističkim napadom na WTC (2001), potom pretrpio ekonomski slom (2008), zatim bio potresen cunamijem (2011), da bi iskusio i planetarnu pandemiju Kovid-19 (2020, globalni lockdown), i sada se obreo u ratu (2022, Ukraina), žive u vrijeme digitalne dematerijalizacije drugosti. U tako malo vremena akumulirano je toliko mnogo globalnih događaja, od kojih su neki po snazi destrukcije teško obuhvatljivi socio-psihološkom analizom, i može biti kako je tome razlog što smo na mnogo šta oguglali, u eri „informatičke bombe“ (Paul Virilio), malo toga dospijeva u breaking news. Stiče se utisak da se sve ovo – pandemija, rat, sankcije i inflacije, nastupajuća glad, polazirovani svijet – događa drugdje, momentalno nastajući/ nestajući na eruptivnim ekranima u koje neprestano, nijemo gledamo. No, studentima Fakulteta vizuelnih umjetnosti nije strano da baš u poeziji EKV pronađu danas bazu sa koje će subverzivno, konstruktivno, otporno i provokativno/promišljeno djelovati na više nego prijeteće trendove vremena koje bi tako olako da normalizuje sve ono što nas, u bitnom i na mnogim nivoima dovodi u pitanje, iščupava iz na širinu otpornog konteksta i plasira na mali, sam sobom pritisnut i potisnut prostor, nedovoljan za razvoj nesvodive „razluke“. Multimedijalna izložba uvrtložuje pojedinačno u kolektivni kolažni izraz razluke, koja ispreda priče svih nas, otkrivajući da se negdje u narativnim nitima spajamo - zapisao je muzejski pedagog Centra savremene umjetnosti Crne Gore Vuk Vuković o izlložbi “Olovne godine” studenata Fakulteta vizeuelnih umjetnosti Univerziteta "Mediteran" koja će sjutra od 20 biti otvorena u "Perjaničkom domu".

Ova izložba prva je od četiri izložbe Fakulteta vizuelnih umjetnosti koja će biti realizovana u Centru savremene umjetnosti Crne Gore. Na ovoj izložbi biće zastupljeni radvi studenata i profesora svih modula i studijskih godina.
Posjeta : 68