0
Izložba “Cinizam srebrnog kontenjera” umjetnika Igora Rakčevića u Dvorcu Petrovića
Primjenjivost grafike na - različitim materijalima!

    - Ova izložba, neka vrsta mini retrospektive, pruža uvid u jedan dio njegovog rada, koji se, između ostalog, odnosi i na primjenjivost grafike u širokom polju najrazličitijih medija – štampanih, elektronskih, vizuelnih itd. Krećući se u proširenom polju grafičkog medija, Rakčević koristi najrazličitije upotrebne materijale – karton, ljepenke, naljepnice, novinsku hartiju itd. i na njima grafički interveniše, tj. vizuelno interpretira određeni sadržaj. Hronološki posmatrano, najraniji radovi na ovoj postavci su naljepnice koje su izlagane na III Cetinjskom bijenalu (1997), a koje su, sa ove vremenske distance posmatrane, gotovo istorijsko svjedočanstvo jednog traumatičnog vremena na ovim prostorima - zapisala je kustoskinja izložbe, Milica Bezmarević o izložbi “Cinizam srebrnog kontenjera” umjetnika Igora Rakčevića koja će sjuta od 20 biti otvorena u Dvorcu Petrovića.


Posjeta : 57