1
"Socijaldemokrate" o tome da da Vladu Crne Gore u upravnom odboru Univerziteta predstavlja crkva
Puč na - građansku Crnu Goru!

       - Konačna potvrda nasilnih pokušaja preobražaja sekularne i multikonfesionalne Crne Gore u crkvenu opštinu je informacija da Vladu Crne Gore, vladu svakog crnogorskog građanina, u upravnom odboru Univerziteta predstavlja crkva! Davanje Univerziteta, kao jezgra intelektualnog napretka i kritičke misli, na upravljanje bilo kojoj vjerskoj zajednici, je ništa do otvoreni puč na samo srce jedne sekularne zemlje - zaključuju "Socijaldemokrate".

Taj puč sprovodi Bratićeva, osoba koju niko nije birao na izborima, koja je predstavnik svega retrogradnog u ovoj zemlji i kojoj je, kao vrhunac, izglasano nepovjerenje u Parlamentu! Da ima političkog integriteta, takva osoba, koja je okupirala i ne pušta jednu od najviših pozicija u državi, sama bi podnijela ostavku.
Dodatno, ne samo da je besprizorno da vjerska zajednica upravlja državnim univerzitetom, već se postavlja i pitanje čije interese uopšte može da zastupa osim interesa same vjerske zajednice. Jer građana sekularne države- ne može.
Posjeta : 7