1
Jedan od lidera "DF" Nebojša Medojević o prodaji državnih obveznica 9. decembra 2020.
Tužilaštvo da procesuira - Krivokapića i Spajića!

- Očekujemo od novih čelnika Tužilaštva hitno procesuiranje Krivokapića i Spajića zbog kriminalnog udruživanja i zaduživanja države - objavio je danas na FB jedan od lidera "DF" Nebojša Medojević, koji o prodaji državnih obveznica 9. decembra 2020. konstatuje:
- Nema nikakve dileme da se ovde radi o teskim zloupotrebama sluzbenog polozaja i drzavnih funkcija , grubim krsenjima zakona , sa jasnim motivom sticanja protipravne materijalne koristi na stetu imovine drzave Crne Gore.

- Nema nikakve dileme da je emisija drzavnih obveznica u decembru 2020 sprovedena nezakonito i da postoji osnovana sumnja da su Krivi i Mickej pocinili vise teskih krivicnih djela na stetu imovine i interesa drzave Crne Gore. Imajuci u vidu da se radi o citavom nizu medjusobno povezanih i koordiniranih aktivnosti i odluka , koje su se odvijale u duzem vremenskom intervalu, jasno se uocava predumisljaj i organizovano djelovanje vise medjusobno povezanih lica, sa jasnim motivom - sticanje protivpravne dobiti na stetu imovine drzave Crne Gore.
Najznacajniji element bica ovih krivicnih djela je cinjenica da Vlada NIJE DONIJELA NIKAKVU ODLUKU o zaduzivanju drzave putem obveznica , pa samim tim te obveznice u formlano-pravnom smislu i ne postoje kao obligacija drzave Crne Gore.
To se jasno vidi iz hronologije dogadjaja.
1. Privatno lice Milojko Spajic, 23.11. ( po sosptevnom priznanju) bez ikakvih ovlascenja, stupa u komunikaciju sa aktuelnim Ministrom finansija Darkom Radunovicem i u ime i za ravun drzave Crne Gore pocinje aktivnosti i pripremi najveceg pojedinacnog zaduzenja u istoriji Crne Gore.
Postoji osnovana sumnja i priznanje samog ministra da je kao neovlašteno lice, u periodu 23.11-04.12. se lažno predstavljao i dogovarao direktno, bez javnosti i konkurentskih procedura, poslovne aranžmane sa investicionim bankama i advokatskim kacelarijama, i tim ugovarao finansijske obaveze države u višemilionskim iznosima.
Neovlašteno zastupanje i lažno predstavljanje predstavljaju krivična djela koja su u sticaju sa djelima prevare u poslovanju, falsifikovanja čine organsko biće krivičnog djela organizovanog kriminala.
2. Bez odluke Vlade, gradjansko lice Milojko Spajic , u periodu 23.11-04.12 stupa u komunikaciju sa vise privatnih lica, predstavnika investicionih banaka, konsultantskih kuca i advokatskih kancelarija i sa njim ugovara i sklapa aranzmane u ime i za racun drzave Crne Gore , i ako za to nema nikakva ovlascenja . Bez odluke Vlade , bez tendera i javnih procedura, neposrednim pregovorima i u tajnosti,gradjanin Milojko Spajic , ugovara visemilionske poslove za investicione banke .
Milojko Spajić je postao ministar tek 4. decembra 2020, a poslove sa investicionim bankama i advokatskim kancelarijama je dogovarao mnogo ranije nego što je postao ministar. Dakle kao neovlašćeno lice. Ugovaranje poslova konsaltinga i savjetovanja oko zaduženja i emisija obveznica je definisano Zakonom o javnim nabavkama, kojim je Ministarstvo finansija definisano kao obveznik zakona. To znači da se svaka javna nabavka u oblasti konsaltinga i savjetovanja mora sprovoditi u javnim i konkurentskim procedurama. Spajić je dao posao investicionim bankama, direktnom pogodbom i to preko svojih licnih poznanika, od koga su banke i advokatske kancelarije i nepoznati subjekti, zaradili proviziju od preko 5 miliona EUR.
Svaka ozbiljna istraga veoma brzo došla do dokaza o komunikacijama članova ove organizovane grupe u vremenu od 23.11. 2109. do 09.12.2020 godine jer su bile intenzivne i za njih postoje i svjedoci iz Ministarstva finansija i Centralne Banke.
Drzavna Revizorska Institucija u izvjestaju o reviziji zavrsnog racuna budzeta za 2020 godinu je utvrdila da je drzava Crna Gora za ovu , tajnu ali organizovanu transkaciju, platila bankama, advoktima, ali i nepoznatim subjektima iznos od 5.098.864,31 EUR.
Koliko je novca od ove sume dobio Milojko Spajic , za dodjeljivanje ovog posla unaprijed izabranim firmama i bankama, bez tendera i iavnog oglasavanja, na sta je bio obavezan Zakonom o javnim nabavkama?
3. Da je grdajanin Milojko Spajic vec sklopio dilove sa investicionim bankama oko ovog posla , jasno se vidi iz dopisa koji Minustatstvo finansija salje 31.11.2020 Komisiji za hartije od vrijednosti kojima se Komisija obavjestava o namjeri Vlade da se zaduzi od 500-700 mil EUR. U tom trenutku NE POSTOJI ODLUKA VLADE o zaduzenju i emisiji obveznica. NE POSTOJI ni odluka Vlade o izboru savjetnika , advokata niti ODLUKA o prihvatanju ugovora sa tim subjektima. NISTA
Dopis potpisuje aktuelni Ministar Finansija u Vladi Duska Markovica, Darko Radulovic?!!!!
Treba li jasniji dokaz da su Krivi i Mickej od samog pocetka u tijesnoj saradnji sa DPS i da su nam djelovi Crkve podmetnuli DPS kukavicja jaja.
Ministar Radunovic u svom dopisu od 30.11.2020 vec “zna” da ce se transkacija realizovati preko Bank of Amerika, City group, Erste bank, Societe Generale.
Ministar Radunovic u svom dopisu nigdje ne pominje Odluku Vlade o zaduzenju . Emisija obveznica se ce realizovati “pod uslovima i na nacin predvidjen UGOVORIMA koje ce drzava zakljuciti sa navedenima bankama…”
Da se radi o dobro organizovanoj zavjeri, na stetu imovine i interesa drzave Crne Gore u ciljj sticanja protivpravne koristi, najbolje govori i podatak da je ovaj dopis datiran na 30.11.2020 godine, ali da je u Komisiji za hartije od vrijednosti “stigao” tek 07.12.2020 godine.
Nova Vlada na sjednici 07.12.2020 godine nije razmatrala niti donijela nijednu od nepphodjih Odluka za realzaciju ove transakcije:
1. Predlog Odluke o zaduzenju drzave za 750 mil Eur koju treba da usvoji Skupstina
2. Odluku o emitovanju obveznica ( sa iznosom kamate koju ce drzava platiti kupcima)
3. Odluku o prihvatanju Prospekta o pratece dokumentacije
4. Odluku o izboru investicionih banaka aranzera obveznica i drugih subjekata u transakciji ( advokstka kuca, fiskalni agent, agent platac, registrator…) i sklapanju Ugovora sa njima
5. Odluku o javnom pozivu za upis obveznica
Drzava Crna Gora se zaduzila 750 mil EUR transakcijom na Londonskoj berzi 09.12.2020, a da u tom trenutku nije postajala NIJEDNA odluka Skupstine ili Vlade o tome?!!!!!!!
Ova zavjerenicka grupa ciji su vodeci clanovi Krivokapic i Spajic je iskoristila period tranzicije vlasti i u periodu od 23.11. do 14.12. realizovala zaduzenje drzave Crne Gore za 750 mil Eur bez odluka Skupstine i Vlade. Tajno i organizovano, po sosptvenom priznanju.
Ustavom Crne Gore je propisano da Skupština raspisuje javne zajmove i odlučuje o zaduživanju Crne Gore (član 82 stav 1 tačka 18).
Skupstina odlucuje o zaduzivanju usvajanjem POSEBNE Odluke o zaduzivanju .
Vlada Crbe Gore priprema Predlog Odluke o zaduzivanju i dostavlja Slupstini na izjasnjavanje.
Ova zavjerenicka grupa je , u tajnosti i dobro organizovano krsila Ustav, zakon o budzetu i fisklanoj odgovornosti i protivzakonito zaduzila drzavu Crnu Goru za 750 mil eur plus kamate za 7 godina u iznosu od 2,875% godisnje , na osnovu privatnih licnih odluka Krivokapica i Spajica. Uslovi i nacin emisije obveznica nijesu definisani Odlukama Skupstine i Vlade, vec Ugovorima sa investicionim bankama. Privatna lica Krivokapic i Spajic su sa nepoznatim livima iz nezakonito i tajno angazovanih banaka i konsultantskih kuca u dogovoru sa kupcima , definisali KAMATE , ROCNOST I OSTALE USLOVE. Privatni posao . Licni profiti .
Postoji osnovana sumnja da na dan prodaje obveznica na Londonskoj berzi,09.12.2020. ove obveznice nijesu ni registrovane u Crnoj Gori, niti je Vlada usvojila Prospekt ( koji mora biti usvojen prije emisije obveznica i njihove prodaje).
Privatna lica. Privatni dilovi. Privatni profit.
Na racun gradjana i drzave Crne Gore.
Nema nikakve dileme da se ovde radi o teskim zloupotrebama sluzbenog polozaja i drzavnih funkcija , grubim krsenjima zakona , sa jasnim motivom sticanja protipravne materijalne koristi na stetu imovine drzave Crne Gore.
Sacekacemo promjene u tuzilastvu i dati sansu novim ljudima da u najkracem roku pokrenu ozbiljnu istragu protiv Krivokapica i Spajica, i drugih za sada nepoznatih lica zbog pljacke drzave Crne Gore. Ukoliko i novi celnici tuzilstva budu zabijali glavu u pijesak i stitili visoku korupciju u vrhu Vlade, mi cemo podnijeti krivicnu prijavu.
Dosta nam je bilo 30 godina vldavine lopova iz DPS, da bi tolerisali isti lopovluk od nove vlasti.
Posjeta : 6