2
DEUS 2021
Promocija bibliografije - Senada Gačevića!

Bibliografija “Muzika u staroj crnogorskoj periodici (1871 - 1943)” kompozitora, profesora Senada Gačevića koja sadrži 2829 bibliografskih jedinica i obuhvata sve pomenute aspekte muzičkog života biće - u organizaciji Sekretarijata za kullturu i sport Glavnog grada - na DEUS 2021 promovisana sjutra od 20 u sali DODEST KIC "Budo Tomović".
Na promociji rukopisa koji će olakšati rad svim budućim istraživačima muzičke tradicije, razvoja muzike i muzičkog nasljeđa u Crnoj Gori govoriće profesor dr Dimitrije Golemović, prof. dr Senad Kazić, Tijana Jovović i autor.

Bibliografske jedinice podijeljene su u dvije grupe. Prvu grupu čine prilozi o crnogorskoj muzici, tj. muzičkim događajima u Crnoj Gori, koji se odnose na djelovanje muzičkih društava i ansambla, razna gostovanja, koncerte, proslave i jubileje, kompozicije crnogorskih autora i njihova izvođenja, kao i kompozicije stranaca posvećene Crnoj Gori ili istaknutim Crnogorcima. Drugi dio rukopisa naslovljen “Prilozi vezani za muzička dešavanja van Crne Gore (koncerti, kompozitori i drugi događaji)” tretira priloge vezane za muzičke događaje u Evropi i svijetu, kao i niz poznatih kompozitora iz okruženja - poput Stevana Mokranjca, Josifa Marinkovića, Ivana Zajca i drugih, čija su djela izvođena i u Crnoj Gori. Svi prilozi su popisani de visu, a neki naslovi stare crnogorske periodike dostupni su i u Digitalnoj biblioteci Crne Gore, gdje se mogu pretraživati naslovi najstarije crnogorske periodike: Grlica, Crnogorac, Crnogorka, Glas Crnogorca, Cetinjski vjesnik i Vjesnik.
Posjeta : 126