0
DPS poziva Agenciju za elektronske medije da ispita rad RTCG
Javni servis za - dezinformisanje i huškanje!

- Pozivamo Agenciju za elektronske medije da ispita da li i u kojoj mjeri u radu Javnog servisa ima nezakonitosti, jer je, s obzirom na to da su Savjetu RTCG i dezinformacije sa Cetinja i prenos iz Berana i govor mržnje o Dubrovniku prihvatljivi, krajnje vrijeme da makar oni reaguju - zakjučuje članica Izvršnog odbora DPS Crne Gore Nela Savković. Vukčević

- Javni servis nastavlja sa praksom uvedenom u avgustu - ali, za razliku od dosadašnjih dezinformacija i govora mržnje koji su bili usmjereni protiv građana, ovog puta emitovano je nešto što je upućeno susjedstvu, a u kontekstu obilježavanja godišnjice napada na Dubrovnik.
Iako je riječ o anketi sa građanima, nevjerovatno je da je uredništvo odlučilo da u etar pusti nešto što predstavlja eklatantan primjer govora mržnje, kakav danas teško da se može čuti i sa huškačkih kanala u regionu, a kamoli sa nekog od javnih servisa.
Podsjećamo da je riječ o samo jednom u nizu izuzetno problematičnih momenata u radu Javnog servisa u posljednjih tridesetak dana.
Od informacije da su demonstranti pucali u policiju i nastojanja da zatim odbrane neodbranjivo, preko prenosa iz Berana od kojeg se svi ograđuju i nezakonitog skidanja amblema parlamentarnog kanala, sve do najnovijeg “propusta” - Javni servis istrajava u tome da dokaže da je u potpunosti neprofesionalan i da je za kratko vrijeme postao poligon za dezinformisanje i huškanje.
Posjeta : 10