0
Predsjedništvo SDP Tivta odlučilo da uskrati manjinsku podršku lokalnoj vlasti
Vlast inspirisala - trend nacionaizma!

    -Sve češća dešavanja u Tivtu koja imaju veoma izraženu nacionalističku pozadinu u potpunom su nesaglasju sa osnovnim programskim i vrjednosnim principima SDP od njenog osnivanja. Takav trend i događaji, u kojima nerijetko direktno učestvuju i neki akteri vlasti, posljedica su uspostavljenog socijalnog ambijenta koji nikako ne priliči Tivtu kao multietničkoj i multikulturalnoj sredini. Aktuelna vlast odnosno jedan njen dio je nažalost više bila inspirator stvaranja takvog ambijenta nego što se trudila da spriječi mnoge negativne pojave i procese koji su u suprotnosti sa vrijednostima građanske i sekularne Crne Gore - navelo je Predsjedništvo SDP Tivta koje je odlučilo da uskrati manjinsku podršku lokalnoj vlasti.

Istovremeno, mnoge loše prakse bivše vlasti nastavljene su, dok se s druge strane direktno ili indirektno stvara ambijent koji dodatno dijeli građane na političkoj i ideološkoj matrici kleronacionalizma koji je nažalost postao vladajući koncept i na državnom nivou.
- Kao partija, jedina pune 3 decenije na strani građanske, evropske, sekularne i moderne države Crne Gore, SDP je u obavezi da se na svim nivoima bori protiv politika koje dovode u pitanje neupitnost Ustavnih vrijednosti na kojima je obnovljena crnogorska država, pa iz tog razloga uskraćujemo podršku manjinskoj vlasti u Tivtu - navodi se u saopštenju.
Posjeta : 47