3
“Podgorica na dva točka”
Za peti ciklus - 20.000 subvencija!

- Za peti ciklus predviđeno je 20.000 eura kojima će se građanima subvencionirati kupovina bicikala u visini od 50% cijene, a najviše u iznosu do 100 eura i kupovina trotineta u visini od 50 odsto cijene, a najviše do iznosa 200 eura - Glavni grad Podgorica raspisao je Javni poziv za peti ciklus dodjele subvencija za kupovinu bicikala i električnih trotineta u okviru projekta “Podgorica na dva točka”.

Pravo na dodjelu subvencije kroz program “Podgorica na dva točka” imaće prvih 150 građana koji se prijave na Javni poziv i koji budu ispunjavali sljedeće uslove:
- mjesto prebivališta im je na teritoriji Glavnog grada Podgorica;
- da je jedini član porodice koji je aplicirao za subvenciju;
- da nije korisnik subvencije iz prethodnih ciklusa dodjele podrške.

Obavezni dio prijave su:
1. Obrazac – Zahtjev za dodjelu subvencije;
2. Kopija lične karte;
3. Ponuda iz prodavnice bicikala i trotineta u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom;
4. Potvrdu o prebivalištu, budući za subvenciju mogu aplicirati samo stanovnici Glavnog grada (izdaje je MUP Crne Gore);
5. Uvjerenje o kućnoj zajednici, jer je ideja da iz jedne porodice samo jedno lice može biti korisnik subvencije (izdaje ga Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada).
Rok za podnošenje prijave biće 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web sajtu Glavnog grada www.podgorica.me i u jednom štampanom mediju.
Posjeta : 55