0
Ministar finansija i socijalnog staranja izdejstvovao smanjenje duga prema kineskj Exim banci
Manja kamata štedi - osam miliona godišnje!

      - Neizmjerno mi je zadovoljstv da imam razutate suptransakcije koju smo jutros uradili. Imalli smo tri dana za egzekuciju i višemjeesečnu pripremu ove transakcije. Izvršena je tako da će država Crna Gora imati uštedu čeetiri miiona eura u julu i na godišnjem nivu osam miiona eura uštede. Smanjili smo kamatnu stopu na dug prema kineskj Exim banci sa dva odsto. dolarskog na 0,88 euro kamate. Ta ujšteda direktn će ići u Budžet. Imali smo dug u dolarim aprema Exim banci i gubitak d 109 miiona eura.. Ovaj hedžing aranžman moorao je biti urađen mnogo ranije. Nastavićemo vakvim koracima u poboljšanju ekonomske i finansijske situacije zemlje - najavio je ministar finansija i socijalnog staranja mr Milojko Spajić na press konferenciji.

- Ušteda od četiri milliona za pola godine biće uložena u probleme sa kjima sse sučavamo. Uvozno orjentisana c5rnogorska ekonomija, gdje vlada ima limitiran prostor za problem cijena hrane,. Dogovorili sm da ograničimo maržu na snovne živtne namirnice, za socijalno ugrožene kategorije imam socijalni bn kji će biti od 30 do 100 eura. Imaćemo analizu rabnih rezervi, kje su ukinute u prošlsti, a kje bi sad dobro došle - dodao je Spajić.
Posjeta : 111