1
Kancelarija Glavnog pregovarača dostavila EK nacrt izmjena i dopuna Zakona o tužilaštvu
Suština je napredak - u poglavljima 23 i 24!

         - Napredak u poglavljivima 23 i 24 je ključ našeg integracionog uspjeha, a on nije moguć sa zarobljenim, neefikasnim i politički podobnim tužilaštvom. Zbog toga je i ovaj Zakon osnovni predluslov sušinskog napretka Crne Gore u procesu evropskih integracija - saopšteno je iz kabineta potpredsjednika Vlade Crne Gore da je Kancelarija Glavnog pregovarača je, u duhu dobre i prijateljske saradnje, dostavila Evropskoj komisiji (EK) nacrt izmjena i dopuna Zakona o tužilaštvu, sa prevodom na engleski jezik.

- Radujemo se dijalogu i svim sugestijama od naših evropskih partnera, ali i od civilnog sektora i svih drugih zainteresovanih strana. Predlog izmjena zakona je u potpunosti usklađen sa predlozima Venecijanske komisije, ali je i plod šireg društvenog konsenzusa, koji je i neophodan našem društvu kako bi na kvalitetan način sproveli reformu - navodi se u saopštenju i zaključuje:
- Ko god to ne razumije ili se ograđuje od reformi u tužilaštvu, u direktnoj ili uvijenoj formi, a dolazio iz vlasti ili opozicije, na sebe preuzima odgovornost za izostanak suštinskih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korpucije.
Posjeta : 46