2
Lider "Pokreta za promjene" o negativnim ekonomskim trendovima
U kasi - dramatična kriza!

- Ovo ne može drugačije da završi nego dužničkom krizom, krizom likvidnosti crnogorske ekonomije, krizom likvidnosti budžeta, dvocifrenim budžetskim deficitom i bez radikalnih reformi, bez strukturnog prilagođavanja javne potroošnje, bez nove sistematizacije u vladi i javnom sektoru, ne možemo računati ni na šta osim na produblljivanje krize. Ulazimo u jedan začarani krug, prolazi vrijeme za efikasnu reakciju vlade. Ulazimo u dramatičnu godinu kada je u pitanju stabilnosti budžeta, kada su u pitanju makroekonomski parametri i posebno eksplozija siromaštva - zaključio je lider "PzP" Nebojša Medojević na press konferenciji o negativnim ekonomskim trendovima.

- Ekonomski indikatori na početkuu ove godine ukazuju na složenu ekonomsku situaciju u kojoj se država nalazi. Imajući u vidu da parlament nije uspostavio komunikaciju sa vladom, da ona još nema ni program ni prijedlog budžeta, odlučio sam da upozorim na indikatore koji ukazuju da kriza od 2020. nastavlja još većom žestinom da ugrožava ekonomsku stabilnost zemlje. Imajući u vidu sumnju da nova vlada nastavlja sa pogubnim nneoliberalniim konceptom ekonomske politike, ekonomskih reformi...nisu ni najavili ni diskontinuitet sa politikom koja je Crnuu Goru dovela u zonu dužničkoog ropstva, korupcije, trajnog siromaštva i nezaposlenosti. Kao neko ko je podržao ovu vladu duboko sam razočaran da u izjavama premijera i ekonomskih ministara ne primjećujem ni riječ kritike prema pogubnom neoliberalnom ekonomskom modelu koji je poharao Crnu Goru i ostavio nesagledive ekonomske posledice i po privredu i po državu i po standard stanovništva, što znači da nastavljaju istim hodom - ukazao je Medojević i dodao:
- Dug se sve više povećava, a budžetski deficit raste i BDP pada. Imamo razne debalanse koji će rezultirati ulaskom Crne Gore u dužničko ropstvo za godinu, ili dvije. Ovo zaduženje koje je vlada napravila kriminalno, nezakkonito, protivustavno samo će doliti vatru na ovakvu strukturu proizvodnje.
- Ako uzmemo u obzir da je u martu od 75 000 preduzeća 19 000 bilo u blokadi i da je blokada rekordnih 808 miliona eura, ako imamo budžetski defecit koji će na kraju godine biti dvocifren, ako imamo javni dug koji će preći 100 procenata i ako znamo da je kreditni rejting pogoršan, sve su ovo signali da je ekonomija Crne Gore u slobodnom padu. Ulazimo u zonu spontane tranzicije, gdjje Vlada Crne Gore čak ne želi ni da komentariše ove katastrofalne indikatore, niti priprema bilo koju proaktivnu mjeru ekonomske politike da spriječi sve ovo - napomenuo je lider "PzP".
Posjeta : 38