1
Nove privremene mjere od Covid19
Zabranjen rad trgovina - osim hranom i apoteka!

    Obezbjeđivanje redovnog rada i pružanja usluga od strane pravnih lica čiji je osnivač država ili lok. samouprava, koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana; zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata trgovine hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građ. proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja; obustava taxi prevoza; stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama; izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema - neke su dod novih mjera koje je danas donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo.

u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu predloga izabranog doktora sa oznakom „hitno“. Prethodno zakazani specijalistički pregledi biće obavljeni kada se steknu epidemiološki uslovi;
- u Kliničkom centru Crne Gore obezbijedi dostupnost svih medicinskih usluga u kontinuitetu za hemato-onkološke pacijente po utvrđenom rasporedu;
- odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;
- obustavi rad stomatoloških ordinacija, uz obavezu da se za hitne pacijente organizuje dežurstvo;
- obavežu svi domovi zdravlja da sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima;
- obaveže Dom zdravlja Podgorica da u zdravstvenom objektu Tološi otvori punkt za pacijente „sumnjive na infekciju virusom KOVID 19“;
- obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta;
8) u jedinicama lokalne samouprave, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, komunalni policajac je posebno ovlašćen i za podnošenje krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti zbog nepostupanja po odredbama naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa koje se odnose na:
- zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;
- zatvaranja disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;
- zatvaranja ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;
- zabranu obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;
- zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);
- zatvaranja dječjih igraonica;
- zatvaranja fitnes centara;
- zabranu rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;
- zatvaranja kazina, kladionica i kockarnica;
- obustave javnog prevoza putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;
- zatvaranja frizerskih i kozmetičkih salona;
- zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;
- obustava taxi prevoza.
Preporučuje se da hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina ne napuštaju domove.
Dostava hrane, ljekova i drugih potrepština će biti omogućena: posredstvom Crvenog krsta i telefonske linije koja će biti obezbijeđena.
Posjeta : 365